-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Zimne Wody

Słownik Geograficzny:  
Zimne Wody,  wś, pow. łaski, gm. Wymysłów, par. Dobroń, ma 7 dm., 29 mk., 136 mr.

Spis 1925:
Zimna Woda, wś, pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 69. Mężczyzn 37, kobiet 32. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 69. Podało narodowość: polską 69.

Wikipedia:
Zimne Wody-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 4

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW zarejestrowanych przez Wojewodę Łódzkiego.
L. p. 2051 d. 14. XII 1928 r. L. II Zw. 9049 Kółko Rolnicze w Zimnej-Wodzie, pow. Łaskiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
7. Morgi, obejmującą: wieś Brogi, kolonję Ldzań, wieś Morgi, wieś Zimne-Wody.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza