-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Wymysłów-Piaski

Spis 1925:
Wymysłów-Piaski, wś, pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 36. Ludność ogółem: 207. Mężczyzn 91, kobiet 116. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 75, ewangelickiego 132. Podało narodowość: polską 136, niemiecką 71.

Wikipedia:
Wymysłów-Piaski-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. Do 1929 roku istniała gmina Wymysłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:

14. Wymysłów - Francuski, obejmującą: wieś Wymysłów-Francuski, folwark Wymysłów-Francuski, folwark Wymysłów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Na Sieradzkich Szlakach 1992/4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza