-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Wrzeszczewiczki

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Wrzeszczewiczki, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Borszewice, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 33, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Wrzeszczewiczki, wś, pow. łaski, gm. Bałucz, par. Borszewice, ma 5 dm., 48 mk., 71 mr. W r. 1827 było 6 dm., 33 mk.

Spis 1925:
Wrzeszczewiczki, wś, pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 33, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55. Podało narodowość: polską 55.

Wrzeszczewiczki, obecnie część wsi Wrzeszczewice Nowe w gminie Łask.

 1992 r. 

Tydzień Piotrkowski 1889 nr. 48

Serwituty. „Dziennik Łódzki" donosi, że w powiecie łaskim, w ostatnich czasach, włościanie zrzekli się prawa do serwitutów w czterech wsiach, a mianowicie:
(...)We wsi Wrzeszczowiczki, 6 osadników za serwitut otrzymało razem 58 morgów i 115 prętów.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
13. Wrzeszczewice, obejmującą: wieś Wrzeszczewice, wieś Wrzeszczewiczki, kolonję Wrzeszczewice-Nowe.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza