-->

piątek, 19 kwietnia 2013

Wojciechów

Słownik Geograficzny:
Wojciechów, wś. pow. sieradzki, gm. Dzierzązna Wielka, par. Kamionacz, odl. od Sieradza 14 w., ma 5 dm., 85 mk., 12 os., 45 mr. Należała do dóbr Kamionacz.

Spis 1925:
Wojciechów, wś, pow. sieradzki, gm. Dzierżązna. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 60. Mężczyzn 28, kobiet 32. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 60. Podało narodowość: polską 60.

Wojciechów, wieś w gminie Sieradz.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 1817 nr 38

Nro 16,455. 16,610. 16,454. Wydział Woyskowy.
KOMMISSYA WOIEWODZTWA MAZOWIECKIEGO.
Wzywa wszelkie Władze Administracyyne, a mianowicie JJPP. Wóytów Gmin i Burmistrzów, ażeby Zbiegów Woyskowych podług tu niżey umieszczoney Listy Jmienney, pilnie śledzili, zchwytanych natychmiast do Kommissarza właściwego Obwodu z dokładnie sporządzonym wywodem słownym odsyłali, w każdym zaś razie, iako śledztwo uskutecznionym zostało, przed nim udowodnili.
(...) 16 Kowalski Paweł z bateryi artylleryi konney gwardyi, w Woyciechowie Powiecie Sieradzkim, Województwie Kaliskim (...)
w Warszawie dnia 20 Czerwca 1817 roku.
VICE-PREZES Piwnicki Filipecki, Sekr: Jen:  

Kaliszanin 1878 nr 4

W d. 6 t. m. we wsi Wojciechowice, powiecie sieradzkim, wyniknął pożar, który zniszczył dwa stogi zboża, należące do dzierżawcy Orchowskiego, ubezpieczone na rs. 1800.

 Ziemia Sieradzka 1930 luty

W dniu 8 lutego 1930 roku o godzinie 19-ej we wsi Choszczewo, gminy Krokocice jakiś nieznany sprawca skradł rower męski firmy „Goldberg", wartości 200—złotych na szkodę Pawła Stasiaka, zamieszkałego we wsi Wojciechów, gminy Rossoszyca.
Dochodzenie w toku.

Ziemia Sieradzka 1930 sierpień

Pożar.
W dniu 4 sierpnia 1930 roku o godzinie 17 — 18 wybuchł pożar w zagrodzie gospodarza Stanisława Oganiaczyka, zam. w Kolonji Wojciechów, gminy Rossoszyca, podczas którego spaliła się stodoła ze zbożem i narzędzia rolnicze. Straty wynoszą 10000 zł. Pożar wzniecił 6 letni Ignacy Kłobucki. Dochodzenie prowadzi się.

 Echo Sieradzkie 1931 marzec

Dwa nieszczęścia.
Do Sieradza jechali dwaj kmiotkowie Józef Gogulski i Władysław Piechota zam. w Wojciechowie, gm. Rossoszyca, Przed mostem, konie na widok zbliżającego się autobusu nagle skręciły w bok zjeżdżając z szosy w dół. Obaj kmiotkowie spadli z wozu na ziemię. Zanim zdążyli wstać jadące pełnym galopem inne furmanki najechały na nich. G. i Piechota zostali poważnie okaleczeni.

Echo Sieradzkie 1933 10 wrzesień

100 ROBOTNIKÓW ZNAJDZIE PRACĘ.
Z inicjatywy Starosty sieradzkiego w dniu 6 b. m. mieszkańcy wsi i kol. Włyń oraz kol. Wojciechów gm. Rossoszyca uchwalili większością głosów utworzenie związku wałowego celem budowy wału ochronnego od powodzi na prawym brzegu rzeki Warty na odcinku Biskupice—Włyń, aż do szosy idącej w kierunku m. Warty.
Skutkiem tego znajdzie pracę conajmniej 100 osób przez kilka miesięcy.
Z ramieniu Starostwa funkcje Komisarza pełnił p. R. Trojanowski. Jako znawca techniczny brał udział p. inż. Wilczek.
Na zebraniu byli obecni kierownik państwowego zarządu wodnego inż. W. Dunin i przedstawiciel urzędu ziemskiego w Piotrkowie inż. A. Główkowski.

Koszty robocizny pokryte zostaną przez Fundusz Pracy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XII. Obszar gminy wiejskiej Rossoszyca dzieli się na gromady:
3. Kamionacz, obejmującą: wieś Kamionacz, wieś Kamionacz Poduchowny, folwark Kamionacz, kolonję Wojciechów-Kępa, kolonję Wojciechów-Nubella, kolonję Wojciechów-Zastawy, wieś Wojciechów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza