-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Wincentów

Spis 1925:
Wincentów, wś, pow. łaski, gm. Wymysłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 52. Ludność ogółem: 260. Mężczyzn 125, kobiet 135. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 245, ewangelickiego 15. Podało narodowość: polską 245, niemiecką 15.

Wikipedia:
Wincentów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Kurjer Warszawski 1886 nr 155

= Zabójstwo.
W dniu 24-ym z. m. w pobliżu kolonji Wincentów, w powiecie łaskim, znaleziono na polu zwłoki kolonisty Franciszka Piechoty, z widocznemi oznakami gwałtownej śmierci, mianowicie kilku dużemi ranami na głowie i zaciśniętą pętlicą na szyi.
Z wyprowadzonego śledztwa podejrzenie padło na jednego z sąsiadów zamordowanego kolonisty, którego też bezzwłocznie aresztowano.  

Godzina Polski 1916 nr 139

Nieudany napad bandycki.
W grudniu 1914 roku szajka bandytów dowiedziawszy się, że włościanin Tomasz Strzelec, zamieszkały w Wincentowie pow. łaskiego sprzedał krowę i zboże za 800 rb., wtargnęli do jego domu w celu rabunku tych pieniędzy. Podczas wytłaczania szyby w oknie Strzelec obudził się, zbiegł na strych i wszczął alarm, wskutek czego bandyci zbiegli. Jeden z nich był uzbrojony w rewolwer.
W sprawie tej zasiedli na ławie oskarżonych: 37-letni Fr. Patykowski, 27-letni Bolesław Hajder (który groził rewolwerem), 43-letni Antoni Pierzchała i 56-letni Kazimierz Ruta.
Śledztwo udowodniło winę oskarżonych. Sąd skazał Patykowskiego na 7 lat ciężkiego więzienia, Hajdera na 10, a pozostałych dwóch na 6 lat. W motywach zaznaczono, że tylko dzięki temu, iż napad się nie udał, bandyci uniknęli kary śmierci.

Gazeta Świąteczna 1916 nr 1829

(...) Zawierucha tej strasznej bitwy przewaliła się przez wszystkie wsie w naszej parafji, ale najwięcej ucierpiały te, które leżą przy drodze bitej, gdyż tędy przeciągały największe siły. W Dobroniu spaliły się podczas tej bitwy zabudowania w 9 gospodarstwach, z mieszkańców zaś poniosło śmierć 9 osób. We wsi Chechle spaliły się zabudowania w 24 gospodarstwach, a śmierć poniosły 2 osoby. We wsi Kosobudach spłonęło jedno gospodarstwo, a śmierć poniosło 2 ludzi. W Wincentowie również spaliło się 1 gospodarstwo, a 2 ludzi zostało zabitych. W Zakrzewkach spaliły się 3 gospodarstwa, w Mogilnie 6, w Ldzaniu 5 gospodarstw, a 2 ludzi zostało zabitych, we wsi Róży spaliło się 1 gospodarstwo. (...)  Gazeta Świąteczna 1917 nr 1914

Trąba wietrzna. Z pod Pabjanic, w guberńji piotrkowskiej, piszą do nas: Nad okolicą Pabjanic przeciągała dnia 20 września z letniego zachodu ku zimowemu wschodowi burza z grzmotami, gradem i tak strasznym wichrem, że najstarsi ludzie takiego nie pamiętają. Wicher ten w całej okolicy połamał i powyrywał bardzo wiele drzew po lasach, sadach oraz przy drogach i obejściach gospodarskich. W polu porozrzucał bardzo wiele siana i ptaszyńca, które były skoszone a niesprzątnięte; nawet całe wozy sianem naładowane poprzewracał i siano z nich porozrzucał. Wiele też wozów z ludźmi na drogach poprzewracał. W Pabjanicach i po wsiach okolicznych dużo dachów zostało uszkodzonych lub pozrywanych, nawet i budynków dużo runęło. We wsi Dobroniu przewrócił wicher 6 stodół i wiatrak, w Chechle 6 obór, 5 stodół i 2 domy mieszkalne, w Wincentowie 2 stodoły i wiatrak, w Zakrzewkach stodołę, oborę i dom mieszkalny. Spustoszenie ogarnęło szmat ziemi 4 wiorsty szeroki, a jak długi, tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Musiała to być trąba powietrzna, czy może nawet kilka trąb takich szło jednocześnie koło siebie. Dobroniak.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 25

WYKAZ
wydanych odpisów kart ewidencyjnych w kwartale III. 1927 r. w Starostwie Łaskim.
Karta ewidencyjna za Nr. 22383, wystawiona Wypychowi Szymonowi, zam. we wsi Wincentów, gm. Wymysłów. — Duplikat wyst. dnia 8.8 1927 r.
Kierownik Starostwa: (—) Wallas Jan.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:

§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Dobroń dzieli się na gromady:
12. Wincentów, obejmującą wieś Wincentów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-NowakWojewoda.

 Orędownik 1937 nr. 160

Dn. 12. bm- od uderzenia pioruna spaliła się zagroda Stanisława Piesiaka we wsi Wincentów, gm. Dobroń. Straty narazie nie ustalono.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza