-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Wiktorowo

Spis 1925:
Wiktorowo, osada, pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 12. Mężczyzn 4, kobiet 8. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 12. Podało narodowość: polską 12.

Wiktorowo, obecnie przysiółek w gminie Goszczanów.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.

Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
1. Chlewo, obejmującą: wieś Chlewo, kol. Chlewo, os. Wiktorowo, wieś Modłę, folw. Modłę, folw. Wojsławice, wieś Sulmówek, kol. Sulmówek, kol. Chlewo I.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza