-->

środa, 24 kwietnia 2013

Wiercin

Słownik Geograficzny:  
Wiercin,  os. włośc., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza 19 w., ma 1 dm., 31 mr. Należała do dóbr Gruszczyce.

Spis 1925:
Wiercin, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Spisano łącznie z wsią Pluskoty.

Wiercin, obecnie część wsi Niedoń w gminie Błaszki.

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1812

Pustkowie Wiercinie


Nro 15to Chałupa nad Strugą Woyciecha Wierciniaka Czynszownika, z drzewa Kostkowego, Dach pod Snopkami, Komin z gliny, Drzwi na biegunach dwoie, a trzecie do Izby na zawiasach. Izba z Komorą, w Izbie okno iedno, Piec z cegły, Kominek z gliny, posowa z dyliMa Stodołkę i Oborkę z Staienką.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
9. Niedoń, obejmującą: osadę Adamczyki, folwark Hecwoda, wieś Dworek, kolonję Emiljanów, lasy gruszczyckie, wieś Niedoń, przysiółek Nowoleśna, osadę Pogoń-Młyn, folwark Polesie, wieś Wiercin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 9 lipiec

CHAMSTWEM NAZWAĆ - TO MAŁO.
Walenty Andrzejewski — właściciel 30-morgowego gospodarstwa zam. we wsi Wiercin wraz ze swą żoną Rozalją i służącym Fr. Plajzerem, dotkliwie pobili ciężarną kobietę Marjannę Andrzejewską, czem spowodowali dłuższą chorobę.
Sąd Okręgowy po zbadaniu świadków skazał Andrzejewskiego na 8 mies. więzienia, zaś pozostałych po 6 miesięcy z zawieszeniem na lat 5.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza