-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Urbany

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Urban, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 16, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Urbany, pustkowie, należące do dóbr Kuźnica, pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa.

Słownik Geograficzny:  
Urban, os., pow. sieradzki, gm. Klonowa, par. Wojków. W 1827 r. 1 dm., 16 mk.

Spis 1925:
Urbany, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 17. Mężczyzn 11, kobiet 6. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 17. Podało narodowość: polską 17.

Urbany, obecnie część wsi Świątki w gminie Klonowa.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
12. Świątki, obejmującą: pustk. Bery, pustk. Borki, pustk. Czekaje, pustk. Mlostki, pustk. Sujki, pustk. Staniochy, wieś Świątki, pustk. Urbany.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza