-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Szale

Czajkowski 1783-84 r.
Szala Pustkowie att star. klonow., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r. 
Szala, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 32, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Szale,  pustka, pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa. Ob. Leliwa. W 1827 r. było 4 dm., 32 mk., par. Wojków.

Spis 1925:
Szale, pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 65. Mężczyzn 27, kobiet 38. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 65. Podało narodowość: polską 65.

Szale, obecnie część wsi Leliwa w gminie Klonowa.

Szale (Sala) 1789 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
7. Leliwa, obejmującą: pustkowie Bednarze, pustkowie Cieluchy, pustkowie Jędrasy, wieś Leliwa, osadę leśną Leliwa, pustkowie Olender, pustkowie Stępień, pustkowie Szale, pustkowie Trzeciaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza