-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Trzebienie

Taryfa Podymnego 1775 r.
Trzebienie, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 3 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Trzebinie Stare, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: Kiełczewski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Trzebinie stare, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Chlewo, własność prywatna. Ilość domów 10, ludność 82, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Trzebienie Stare,  wś i fol. nad rzeką Swędrnią, pow. turecki, gm. Goszczanów, par. Chlewo, odl. 25 w. od Turka a 5 w. od Koźminka, mają 9 dm., 67 mk. W 1827 r. było 10 dm., 82 mk. W r. 1885 fol. T. rozl. mr. 301: gr. or. i ogr. mr. 282, łąk mr. 13, nieuż. mr. 6; bud. mur. 4, drewn. 3; płodozm. 8-pol. Wś T. Stare os. 11, mr. 51; wś Ciepielów os. 20, mr. 59. Według reg. pob. pow. kaliskiego z r. 1579 wś „Trzebienie antiqua”, w par. Chlewo, była własnością Bartłomieja Trzebieńskiego, który płacił od 1 łanu, 4 zagr. „T. novae”, Jana Trzebieńskiego, który płacił od 1 łanu, 4 zagr. (Pawiński, Wielk., I, 111). Na początku XVI w. są tylko jedne Trzebienie, dają one dziesięcinę z łanów dwor. plebanowi w Chlewie (Łaski, L. B., II, 60). Br. Ch.

Spis 1925:
Trzebienie Stare, wś i folw., pow. turecki, gm. Goszczanów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 6, folw. 2. Ludność ogółem: wś 32, folw. 65. Mężczyzn wś 15, folw. 30, kobiet wś 17, folw. 35. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 32, folw. 65. Podało narodowość: polską wś 32, folw. 65.

Trzebienie, obecnie część wsi Wola Tłomakowa w gminie Goszczanów.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
TRZEBINIE par. Chlewo, p sieradzki oraz Trzebienie Nowe i Wola własność w 1783 roku Koseckiego, a T. Stare Kiełczewskiego. W 1912 r. T. Nowe wieś i kolonia po byłym folwarku, własność spółki bankowej i uwłaszczonych włościan, Trzebienie Stare wieś i folwark 301 mg we władaniu Tadeusza Arnolda.(PGkal.)

1965 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1680

Lipiec
Trzebienie Stare
Tego samego dnia Franciszek Antoni, syn Urodzonego Alberta Raciborskiego i Anny, prawowitych małżonków, ochrzczony został przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Zaleski z Urodzoną Krystyną Zaleską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

Kwiecień
Trzebienie
6. Albert syn Urodzonego Jana Górskiego i Anny, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego Kazimierza Staniszewskiego proboszcza chlewskiego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Tarchalski i Urszula Kobielska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

Maj
Naczesławice
21 Jan syn Jana Miniszewskiego i Małgorzaty, prawowitych małżonków, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Władysław Tarchalski z Gaci i Urodzona Anna Górska z Trzebieni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

Marzec
18 marca Urodzona Konstancja Radlicka z Trzebini zmarła. Pochowana została w kościele chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

3 październik
Urodzony Albert Trzebiński z Trzebieni zmarł i został pochowany w Warcie u św. Bernarda.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1688

Trzebinie
29 sierpnia
Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Mariannę, córkę Urodzonego Jana Tetleskiego i Anny Trzebińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Zakrzewski i Urodzona panna Helena Trzebińska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1688

Trzebinie 24 kwietnia
Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Katarzynę Eleonorę, córkę Urodzonego Pana Jana [G]órskiego i Urodzonej Pani Anny Tarchalskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Poleski i Urodzona Pani Marianna Tarchalska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1693

Trzebinie
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 4 lutego błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Aleksandra Wilczyckiego z Urodzoną Marianną Kobierzycką, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1701

Trzebinia
4 września, roku jak wyżej.
Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem Mariannę Wiktorię, córkę Urodzonych Franciszka i Katarzyny Raciborskich. Rodzice chrzestni Urodzony Tomasz Łętkowski i Urodzona Marianna Górska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1702

Październik
8 tego samego Trzebnice dwór.
Ja Mikołaj Koźmiński proboszcz, ochrzciłem Michała Antoniego, syna Urodzonego Franciszka i Katarzyny Raciborskich, małżonków.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1704

5 luty
Trzebienie
Ja Marcin Pawłowicz wikary chlewski, ochrzciłem Franciszka Józefa, syna Urodzonego Wojciecha Rzepeckiego i Urodzonej swojej małżonki Zofii. Rodzice chrzestni Urodzony Tomasz Letkowski i Urodzona Krystyna Letkowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1707

Trzebinie.
17 października. Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński, dziekan staw?, proboszcz chlewski, gacki, ochrzcił Łukasza Marcina, syna Urodzonego Franciszka Laciborskiego [Raciborskiego] i Urodzonej Katarzyny Łętkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Aleksander Potworowski i Urodzona Pani Barbara Dobkowa.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1709

Trzebinie
Roku Pańskiego 1709, dnia 12 grudnia, ja ten sam, ochrzciłem Konstancję Rozalię, córkę Urodzonego Franciszka i Katarzyny Raciborskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Garczyński i Urodzona Elżbieta ?

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1713

Listopad
Trzebienie Wielkie

Ten sam, tu, dnia ochrzciłem Andrzeja Urodzonych Macieja i Teresy [Rola] ? Raciborskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Biernacki i Urodzona Teresa Pstrokońska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1718

Lipiec
Trzebienie
18 tego. Ja Ignacy Wyrazdowicz wikary chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Piotr Marcin, syna Wielmożnych i Urodzonych ojca Franciszka Raciborskiego i Katarzyny z domu Łętkowskich Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Marcin Tarchalski z Wielmożną Urodzoną Panią Marianną Więckowską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1733

Trzebienie dwór
21 listopada na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego Józefa Szo?lskiego zastępcy sędziego konsystorskiego kaliskiego, błogosławione przez Znakomitego i Wielebnego Jana Łyskowskiego kanonika katedralnego krakowskiego w kościele ? małżeństwo Urodzonych Michała Moraczewskiego z Wiktorią Raciborską w asyście i za zgodą obecnych Urodzonych Sebastiana Łyskowskiego, Kazimierza Starczewskiego, Franciszka Pytowskiego i wielu innych wiarygodnych Urodzonych świadków.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1766

Trzebienie
Lipiec. Ja Franciszek Czechowski, ochrzciłem dwoma imionami Małgorzata i Anna córkę Urodzonych Antoniego i Agnieszki z Jerzmanowskich Mączeńskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Franciszek Chyczewski i Urszula Jerzmanowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1772

Trzebinie.
Roku 1772, dna 11 maja. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel w kościele gaćskim, w obecności świadków Urodzonego Antoniego i Franciszka Chycieskich i Wielmożnego Pana Bobroskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Państwa Stanisława Prusinowskiego z Koźlątkowa z Urodzoną Marianną Jerzmanowską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1781

Trzebienie, dnia 14 października zmarł Urodzony Franciszek Chyczewski lat około 60, opatrzony sakramentami. Pochowany pierwszy w nowym kościele w środku.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 182

Z powodu zgonu Józefa Otto Trąmpczyńskiego d. 11 lutego 1830 r. nastąpionego, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz pierwszy donosząc, zawiadamia podpisany, iż względem przeniesienia tytułów własności dóbr i wierzytelności, iako to: a) Maiętności Kalinowa z przyległościami, w powiecie Wartskim położoney. b) dóbr Piwonic z przyległościami w powiecie Kaliskim, przez rzeczonego Trąmpczyńskiago na subhastacyj publiczney okupionych, których (z powodu nieukończoney dotąd klassyfikacyi) tytuł na tegoż Trąmpczyńskiego nie iest przeniesionym, lecz na których to dobrach dla niego respec summy, to iest 36,781, 52,250, 5706, 20,000, 24,294, 24,000 i 27,969 zł. w dziale IV nr.1 a, c, d, nr.2 et 3 e, f, g, z prowizyami się mieszczą, c) summy 180,000 złp. z prawem zastawu dóbr Strzałkowa z przyległościami, 129,670 złp. z prowizyą 5 od sta z mnieyszych kwot złożonych i protestacyi względem 100.000 złp. na tychże dobrach Strzałkowie z przyl. d) summy 140,000 złp. z prawem zastawu dóbr Kobierzycka i 2,500 złp. z prow. 5 od 100 na tychże dobrach. e) 100,000 złp. z prawem zastawu dóbr Gaci powęzowey, tamże f. 70,000 złp. z prawem zastawu dóbr Gaci moskorniey, na tychże dobrach, oraz Woli Tłomakowey, i Trzebieniach starych, rozciągnioney. g) 80,000 złp. z prawem zastawu dóbr Woli Droszewskiey i Kakawy tamże, h) 35590 złp. 15 gr, z prowizyą 5f100 na maiętności Błaszki, Gzikowie, Wilczkowicach, i) 172,000 złp. z prowizyą 5f100 na dobrach Przyima. k) 24,000 złp. z prowizyą 5f100 na dobrach Sulisławicach, i l) 21,000 złp. na possessyach w Kaliszu pod nr. 19 i 21 sytuowanych zabezpieczonych. Termin roczny a w szczególe na dzień 18 czerwca 1831 r. w kancelaryi hypoteczney woiewództwa Kaliskiego przeznaczonym został. w Kaliszu d. 15 czerwca 1830 r. F. Bajer R. K. Z. W. M.

Dziennik Powszechny 1832 nr 122

Po śmierci Franciszki z Wierzchleyskieh owdowiałey Radolińskiey, zmarłey w dniu 29 Lipca 1831 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Reient, zawiadamia ninieyszem: iż do przeniesienia na kogo wypadnie własności summy 10,000 złp. na Dobrach Trzebienie Stare z przyległościami, w Powiecie Kaliskim położonych, w Dziale IV pod Nro. 7 hypotekowaney, termin sześciomiesięczny, a w szczególe na dzień 16 Lipca roku bieżącego 1832 w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego iest wyznaczony, Kalisz d. 16 Stycznia 1832 r. Franciszek Nowosielski. R. K. Z. W. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 159

Po nastąpionej śmierci:
3. Macieja Szurgot właściciela 1/9 części dóbr Piwonic z przyległościami w powiecie Kaliskim położonych, tudzież wierzyciela następnych kapitałów i praw hypotekowanych,mianowicie
E. 1/9 części z 1/3 prawa zastawu dóbr Kobierzycka powiatu Wartskiego, w dziale III. ad 2. ad A. d mieszczącego się;
F.zł.92 gr. 17 7/9, w dziale IV. ad 4. ad b.ad aa. Ad A.ddd;.
G. zł.5185 gr. 5 5/9, ad 5 ad A. d. na tychże dobrach Kobierzycku hypotekowanych;
H. 1/9 części z 1/3 prawa zastawu dóbr Gaci Moskorniej powiatu Kaliskiego, w dziale III. ad 1. ad A. e. mieszczącego się:
J. złp 2.592 gr. 17 7/9,w dziale IV.ad 3.ad A.e. na tychże dobrach, oraz na dobrach Woli Tłomakowej, w dziale IV. ad 5. ad A. c. i na dobrach Trzebinie stare powiatu Kaliskiego, w tymże dziale ad 2. ad A. c. zabezpieczonych;  
(...) Zawiadamia się więc osoby interesowane, iż do przepisania na sukcessorów po tychże zmarłych pozostałych tytułu własności dóbr, kapitałów, nieruchomości miejskiej i innych praw powyż wyszczególnionych, wyznaczony jest termin w kancellaryi ziemiańskiej gubernii Kaliskiej przed podpisanym Rejentem, co do 3. na dzień 27 stycznia (8 lutego), co do 4. 5 i 6 nadzień 2 (14) lutego 1839 r.  
Kalisz dnia 4 (16) czerwca 1838 r.
 Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 40

(N. D.851.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Podpisany Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej ogłasza wiadomość o toczącem się postępowaniu spadkowem po niegdy Teodorze Pretwic i zawiadamia, że do uregulowania takowego na rzecz sukcessorów jego, to jest do przeniesienia własności dóbr Gaci Powężowej i Gaci Moskornicy w Powiecie Kaliskim sytuowanych, tudzież wierzytelności na tychże dobrach i na dobrach Trzebienie stare, oraz ewikcyi na dobrach Kalinowa, Strzałków, Błaszki, Gzików, Wilczkowice, Chwalęcice, Wola Droszewska, Kobierzycko i innych, wreszcie summy 4,070 złp. na dobrach Ruda i Olewinie zapisanej, wyznaczonym jest termin na dzień 18 (30) Maja 1841 r. o godzinie 10 z rana na który interesentów powtórnie wzywam.
Kalisz dnia 31 Stycznia (12 Lutego) 1840 r.
Piotr Paweł Szrubarski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1842 nr 24

(Ν. D. 493.) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po nastąpionej śmierci:
5. Mojżesza Michała dwóch imion Flamm wierzyciela summ 3,000 złp., 10,034 złp., 26,254 złp., 3.000 złp., z karą konwencyonalną 500 zł.; oraz oddzielnej kwoty 600 złp. z takąż karą 300 złp. i kosztami 58 złp. na dobrach Błaszki, Sulisławice, Wilczkowice, Gzików, Droszewska Wola, Gać, Moskornia, Strzałków, Kalinowa, Trzebienie stare, Bronczyn i Kazimierzu w Gubernii Kaliskiej położonych; tudzież summy 2,570 złp. i części summ: 33,500 złp., 2,275 złp. i złp. 3,496 gr. 1, na dobrach Zamoście w Powiecie Radomskim Gubernii Kaliskiej leżących. Ogłaszam wiadomość otwarcia spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej przedemną Rejentem na dzień 24 Lipca (5 Sierpnia) 1842 r., i wzywam interessentów do tychże spadków prawa jakie mieć mogących, iżby się w terminie tym z dowodami swemi stawili pod prekluzyą.
Kalisz dnia 15 (27) Stycznia 1842 roku.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 250

(Ν. D . 4839) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:
1. Karolu Brockmann (…) oraz wierzycielu summ rs. 900 z procentem i kosztami na dobrach Parcice, Mokrsko i Słupsko, tudzież Młynisko z Ogu Wieluńskiego sposobem zastrzeżenia, rs. 1800 z procentem na dobrach Świątkowice i Dobrosław z Ogu Wieluńskiego, (…) rs. 1500 i rs. 1500 z procentami na dobrach Wola Wężykowa z Ogu Szadkowskiego, (...) rs. 1500 i rs. 900 z procentami na dobrach Trzebienie stare i części resztującej boru od przedaży wsi i folwarku Ciepielowa wyłączonego, z Ogu Kaliskiego, (…)  
(…) do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na dzień 3 (15) Kwietnia 1853 r. w Kaliszu w Kancellaryi hypotecznej przed podpisanym Rejentem odbyć się mający.
Kalisz d. 23 Paźdz. (4 Listop.) 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 9

(N. D. 266) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci Jana Wieczerkiewicza, na rzecz którego zapisane jest, w dziale III. pod N. 6 wykazu hypotecznego dóbr Grzebienie stare z Ogu Kaliskiego prawa wieczystego posiadania i użytkowania w tych dobrach trzech morg gruntu miary nowopolskiej oraz wiatraka na tymże gruncie stojącego prawem własności do niego należącego, mieszczące się także i w dziale III pod N. 3 wykazu dóbr Ciepielów z tegoż Ogu.
Oworzył się spadek do regulacyi którego oznacza się termin na d. 4 (16) Kwietnia 1855 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 17 (29) Września 1854 r.
Jan Niwiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1857 nr 145

(N. D. 3122) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby Urszulę Granickę v. Gralińską katoliczkę lat 43 wieku mającą, żonę Marcina Granickiego, dzietną z żebractwa utrzymującą się ostatnio w wsi Trzebinie Stare, w Powiecie Kaliskiem zamieszkałą, obecnie z pobytu niewiadomą, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywającą się, starały się ująć i onę Sądowi naszemu, lub najbliższemu pod strażą odstawić zechciały.
Tyniec d. 8 (20) Czerwca 1857 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:        
92. co do współwłasności ewikcyi na dobrach Trzebienie z Okręgu Kaliskiego w dziale IV. pod Nr. 17 wykazu zapisanej.
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 192

(N. D. 2776) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Euzebii Zaborwskiej co do współwłasności kapitałów rsr. 3000, rsr. 300, rs. 6562 k. 63 i rs. 893 k. 25 na dobrach Trzebinie stare z Ogu Kaliskiego w dziale IV. ad N. 12 pod N. 14, 16 i 18 hypotekowanych oraz co do współwłasności summy rs. 975 w dziale IV. pod N. 38 i hypoteki prawnej ad N. 38 i 47 na dobrach Staw z Ogu Kaliskiego zabezpieczonych;
(...) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 22 Listopada (4 Grudnia) 1860 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1860 r.
Jan Niwiński.
Dziennik Powszechny 1864 nr 86

OBWIESZCZENIA SPADKOWE.
(N. D. 1690) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. a. Lucjana b. Antoniny i c. Józefa troje rodzeństwa Zaborowskich, co do sched im przypadających z kapitałów: 1. na dobrach Staw z Okręgu Kaliskiego mianowicie z sumy rs. 975 w dziale IV pod Nr. 38 zahypotekowanej, a przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie spłaconej i w depozycie Dyrekcji Głównej złożonej, z sumy rs. 1800, w dziale IV pod Nr. 47 zabezpieczonej i hipoteki prawnej na tejże sumie ad Nr. 47 zapisanej. 2. Na dobrach Trzebinie Stare z Okręgu Kaliskiego: a. co do reszty z sumy rs. 3000, w dziale IV pod Nr.12. b. co do sum rs. 300 pod Nr.14, rs. 6562 kop. 30, pod Nr. 16 i rs. 1995 pod Nr. 17 zahypotekowanych, otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 2 (14) Października 1864 r. w Kancelarji Hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 19 (31) Marca 1864 r.
Jan Niwiński.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 

Dziennik Warszawski 1875 nr 39

N. D. 685. Sąd Poprawczy w Kaliszu. Wzywa Wilchelma Recholtza Rządcę dóbr we wsi Trzebinie gminie Goszczanów zamieszkałego, obecnie niewiadomego z miejsca zamieszkania, żeby w ciągu 30 dni stawił się w Sądzie dla objaśnienia w własnej sprawie, w przeciwnym razie będzie postąpiono według prawa.
Kalisz d. 16 (28) Stycznia 1875 r.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 38

Przemysł mleczarski.
W d. 15-ym z. m. w urzędzie gminnym w Błaszkach odbyła się narada okolicznych ziemian.
Przedmiotem obrad był projekt założenia wielkiej mleczarni w dobrach Borysławice.
Właściciel tego majątku, p. Stefan Arnold, zbuduje wielką centryfugę parową pod kierunkiem specjalisty z Oldenburga.
Roboty około jej budowy mają być ukończone już w maju r. b., obok centryfugi założony będzie chlew na 100 wieprzy do tuczenia.
Do centryfugi tej całą produkcję mleka dostarczać mają dominia: Bronczyn, Stok, Gzików, Główczyn, Suliszewice, Maciszewice, Woleń, Smaszków, Zawady, Dziebendów, Słomków, Łubna, Gruszczyce, Żelisław, Emiljanów, Równa, Kobierzysko, Smardzew, Nacesławice, Świnice, Trzebiny, Stace i Szczytniki, które wszystkie razem posiadają około 600 krów.
Kontrakt ma podpisać także p. Greve z Biskupic, posiadający około 100 krów.
Cena mleka, dostarczanego do mleczarni, ustanowiona została na lat sześć w miesiącach: maju, czerwcu, lipcu i sierpniu po 12 kop. za garniec czterolitrowy: we wrześniu, październiku, marcu i kwietniu po 14 kop.; w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym po 16 kop.
Dostawcy mleka do każdych 100 rs., wziętych na dostarczone mleko, mają dodać po 1 1/2 korca kartofli dla wieprzów.  


Gazeta Kaliska 1907 nr 136

Sprzedam zaraz majątek Trzebienie, w pow. tureckim, od stacji Radliczyce 7 wiorst, włók 11, w dobrej glebie, z kompletnym inwentarzem i zasiewem bez służebności. Bliższa wiadomość: Borysławice poczta Błaszki, st. kolejowa Kociołki.


Echo Tureckie 1928 nr 43

Kronika powiatowa
O kierunek szosy Koźminek Błaszki.
Rada Gminy Goszczanów na jednem z posiedzeń swoich, powzięła następującą uchwałę:
Wobec projektowanej przez Sejmik po­wiatu Kaliskiego budowy szosy Koźminek- Chlewo-Błaszki, Rada gminna uprasza Wy­dział Powiatowy o wystąpienie do Sejmiku pow. Kaliskiego z prośbą o przeprowadzenie szosy z Koźminka przez Chodybki— Trzebienie — Stare — Goszczanów—Cielce, gdyż szosa będzie krótsza jak również do­godniejsza i z takowej korzystałaby większa część ludności.
T. G.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 41

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 i 1777-8 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 9 marca 1929 r. zostało wdrożone postępowanie o stwierdzenie faktu śmierci Józefa Szczęśnia­ka, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym ra­zie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkich, ktoby wiedział o życiu lub śmierci Józefa Szczęś­niaka, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu

w powyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Józef Szczęśniak był stałym mieszkańcem wsi Trzebienie, gminy Goszczanów, pow. tureckiego.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
X. Obszar gminy wiejskiej Koźminek dzieli się na gromady:
13. Trzebienie, obejmującą: wieś Trzebienie, kol. Trzebienie I, kol. Trzebienie II.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
6. Wola-Tłomakowa, obejmującą: wieś Tłomakowa, wieś Trzebienie - Stare, folw. Trzebienie Stare, kol. 
Białas, kol. Tornia, kol. Nowa-Wola, kol. Wola Tłomakowa, kol. Wola-Rutkowska.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Tureckie 1933 nr 40

Pożary w powiecie tureckim.
W dniu 22 września r.b. około godziny 5,30 w majątku Trzebienie, gm. Goszcza­nów wynikł pożar, od którego na szkodę właściciela tegoż majątku Modelskiego Al., spaliła się stodoła murowana, kryta papą wraz z tegorocznem sprzętem rożnego zbo­ża. Ogólne straty wynoszą około 50.000zł. Dochodzenie ustaliło, że pożar powstał wskutek zaprószenia ognia przez służbę dworską podczas oprzątania inwentarza.


Echo Tureckie 1938 nr 7

Kradzieże.
W nocy na 1. II. r.b. na szkodę właści­ciela maj. Trzebienie, gm. Goszczanów, Modelskiego Aleksandra skradziono z woza w podwórzu 375 kg. jęczmienia, wartości 75 zł. Dochodzenie ustaliło, że kradzieży tej dokonali Kędzia Stanisław, zam. we wsi Trzebienie, gm. Koźminek, pow. kaliskie­go i Błazik Józef bez stałego miejsca za­mieszkania, od których skradziony jęczmień odebrano.Echo Tureckie 1947 nr 18

Zagubione dokumenty:
Wiktor Szelagowski ur. 1.2.1911r. zam. we wsi Trzebienie, gm. Goszczanów, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez RKU Konin.
Powyższe dokumenty unieważnia się.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza