-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Stefanów Ruszkowski

Spis 1925:
Stefanów Ruszkowski, wś, pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 47. Ludność ogółem: 303. Mężczyzn 147, kobiet 156. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 275, ewangelickiego 28. Podało narodowość: polską 300, niemiecką 3.

Wikipedia:
Stefanów Ruszkowski-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brzeźnio. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

 1992 r. 

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych
17. Dobra Ruszków do których należy folwark Stefanowo z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim położonych, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1063 kop. 4 1/2, vadium do licytacji rs. 2000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 18000, termin sprzedaży d. 4 (16) Marca 1876 r. nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 8605 k. 64, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.


Ziemia Sieradzka 1919 listopad

Wypadki. We wsi Stefanów Ruszkowski, gm. Barczew, w d. 15 spaliły się zabudowania gospodarcze, należące do L. Żarneckiego, W. Żarneckiego, M. Grochulskiego i M. Tyca. Straty wynoszą 60000 mk.; przyczyna pożaru nieostrożne obchodzenie się z ogniem.


Echo Sieradzkie 1932 29 luty

Poszukuję
posady dla mych 2-ch córek 17 i 20 lat.
specjalność: umiejętność obchodzenia się z dziećmi, sprzątanie, gotowanie, znajomość języka niemieckiego. Warunki dogodne.
Konstanty Marciniak

wieś Stefanów Ruszkowski, gm. Barczew pow. Brzeźno.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
11. Stefanów - Ruszkowski, obejmującą: osadę Las-Ruszkowski 2, osadę Las-Ruszkowski Nr. 3, osadę Las-Ruszkowski Nr. 4, osadę Las-Ruszkowski Nr. 5, osadę Marcinówka, osadę Ruszków Nr. 2, osadę Ruszków Nr. 3, kolonję Stefanów-Ruszkowski.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Echo Łódzkie 1933 maj

Krwawa bójka parobczaków. Jęki rannych pod świetlicą.
Sieradz, 27 maja. Młodzież we wsi Ruszkowa gm. Barczew słynęła z nadmiernego zawadjactwa. Solą w oku rozbrykanych parobczaków ruszkowskich była młodzież sąsiedniej wsi Stefanów Ruszkowski. Ostatnio wpobliżu świetlicy Stefanowa rozegrały się nader smutne sceny, świadczące o zbrodniczych temperamentach ruszkowskich awanturników. W pewnym momencie do stojącej przed świetlicą grupy młodzieńców podeszło ośmiu drabów, a jeden z nich bez słowa uderzył kamieniem w głowę Fr. Żurawa. Gdy koledzy rzucili mu się na ratunek napastnicy puścili w ruch noże, kamienie itp., przyczem Żurawowi Zygmuntowi zadał ciężką ranę bagnetem w bok niejaki Feliks Krzyminiak z Ruszkowa. W pewnej chwili padł strzał... to Józef Kaczmarek strzelił do Żurawa z rewolweru, lecz na szczęście chybił. Młodzież Stefanowa Ruszkowskiego widząc zacietrzewionych przeciwników ustąpiła z placu, napastnicy jednak nie zrezygnowali z bójki i zasypali uciekających kamieniami. Niewiadomo jakby się to skończyło, gdyby nie zaalarmowani wieśniacy, którzy uzbroiwszy się w widły i kłonice wypędzili ruszkowiaków ze wsi. Żurawa Zygmunta ciężko rannego przewieziono do szpitala do Sieradza, resztę rannych opatrzono na miejscu. Dochodzenie prowadzi policja z Dębołęki.

Echo Łódzkie 1934 wrzesień

Żart dwu przyjaciół przyczyną śmiertelnego wypadku.
Sieradz, 11 wrześniu. (Od wł. kor.) Pryk Jarosław zam. w Stefanowie Ruszkowskim gm. Barczew powracając z odpustu z Charłupi Małej dogonił niedaleko swej wioski sąsiada Kazimierza Tobołę również powracającego z odpustu. Gdy znaleźli się niedaleko swych zagród nagle wyszło zza płotu 2-ch mężczyzn Maciejewski i Kosmala, i aby idących wystraszyć podnieśli laski do góry. Tobola myśląc, że to Kowalczykowie, którzy nieraz nań napadali wyjął rewolwer i zmierzył w ich stronę. W ostatniej jednak chwili poznał przyjaciół. Broń mimo to wypaliła i kula ugodziła Pryka w brzuch rozrywając mu jelita. Ofiarę przewieziono do szpitala w Sieradzu, gdzie po kilkunastu godzinach zmarła. Gdy przybyła policja Toboła uciekł w okoliczne lasy: dopiero po pewnym czasie aresztowano go i przekazano władzom sądowym.

Dziennik Łódzki 1974 nr 84

W Stefanowie Ruszkowskim, pow. Sieradz spaliły się obora i stodoła oraz dwie sterty należące do Mariana K. Straty szacuje się na 70 tys. zł. Pożar powstał od iskry z komina.


1 komentarz:

  1. W przytoczonym artykule z Echa Łódzkiego 1934 mowa o Jarosławie Pryku. Był on bratem mojej prababci. Znalazłam jego nagrobek w Sieradzu, ale tam widnieje rok 1935 (najprawdopodobniej omyłkowo wyryty).
    Pozdrawiam. Gosia

    OdpowiedzUsuń