-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Stanisławów

Spis 1925:
Stanisławów, kol., pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 70. Mężczyzn 34, kobiet 36. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 70. Podało narodowość: polską 70.

Wikipedia:
Stanisławów-osada w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Powstała w 2009 w wyniku odłączenia się od wsi Tobolice.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1872 nr 174

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
Wiadomości krajowe.
Wypadki w kraju tutejszym za maj 1872 r. (Dokończenie). W drugiej kategorji wypadków znajdujemy zabitych od pioruna, liczba których wynosi w maju 19: w gub. lubelskiej 5, kaliszskiej 4, warszawskiej i radomskiej po 3, kieleckiej, petrokowskiej, suwałkskiej i siedleckiej po 1. Rażeni zostali od pioruna głównie ludzie zaskoczeni przez burzę w lesie, w polu lub w drodze, z wyjątkiem jednego tylko wypadku w gub. kaliszskiej, powiecie łęczyckim, we wsi Stanisławowie, gdzie piorun wpadł do izby i zabił 13 letnią dziewczynę włościańską Anastazję Gryglewską.  

Rozwój 1911 nr 279

GOSPODARSTWO
JEDENASTO morgowe, w tem jedna morga zagajnika, zdatne na letnisko (w sąsiedztwie 9 m. zagajnika). Dom o 2-ch mieszkaniach. Stodoła. Pół morgi łąki. Torfu 1 i pół morgi, reszta ścierk; sprzedam za 1,650 rb., gotówką 1,300 rb., resztę na wypłatę po 12 rb. rocznie. Powiat łęczycki, gm. Dalków, parafia Domaniew, wieś Stanisławów, od kościoła i szkoły pół wiorsty. Wiadomość w Łodzi, Piotrkowska Nr. 22, u stróża.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
7. Domaniew, obejmującą: wieś Domaniew, wieś Domaniew-Poduch., kol. Domaniew „A", kol. Domaniew „B", kol. Tobolice, kol. Marysin, kol. Stanisławów. § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Łódzkie 1938 listopad

Kłusownik zastrzelił kamrata. Trup na polach wsi Dalików. ŁÓDŹ, 12.11. — Na polach wsi Dalików, pow. łęczyckiego znaleziono wczoraj mężczyznę, nie dającego znaku życia. Trup miał ślady postrzelenia z fuzji. Rozpoznano w nim mieszkańca wsi Mrowiana, gm. Poddębice, Antoniego Gołębiowskiego, trudniącego się kłusownictwem. Władze wszczęły energiczne dochodzenie, które doprowadziło do wykrycia i ujęcia sprawcy zabójstwa. Okazał się nim Władysław Korysiak, mieszkaniec wsi Stanisławów, gm. Dalików. Obaj wyszli tego dnia na kłusownictwo. W pewnej chwili wynikła między nimi sprzeczka prawdopodobnie na tle podziału łupu, w czasie której Korysiak zastrzelił Gołębiowskiego po czym zabrawszy denatowi dubeltówkę zbiegł. Kłusownika osadzono w więzieniu.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza