-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Stanisławów Stary

Słownik Geograficzny:  
Stanisławów Stary, kol. nad rzką Lubciną, pow. łódzki, gm. Babice, par. Kazimierz, ma 42 dm., 261 mk., 631 mr.

Spis 1925:
Stanisławów Stary, wś, pow. łódzki, gm. Babice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 43. Ludność ogółem: 305. Mężczyzn 156, kobiet 149. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 124, ewangelickiego 175, innego chrześc. 6. Podało narodowość: polską 300, niemiecką 5. 

Wikipedia:
Stanisławów Stary-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1864 nr 30

(N. D. 303) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną udzielonych, następujące Dobra Ziemskie jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową, przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Regentów niżej wyrażonych:
1. Babice do których należą wieś i folwark Babice, tudzież kolonje Babice, Babiczki, Stanisławów Stary z wszelkiemi ich przyłegłościami i przynależytościami, w Okręgu Zgierskim powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 316 kop. 79 1/2, vadjum do licytacji rs. 2240, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7724, termin przedaży dnia 1 (13) Sierpnia 1864 r. przed Rejentem Kanc. Ziem. Teofilem Brzozowskim.  
Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa d. 3 (15) Stycznia 1864 r.
za Prezesa, J. Komierowski.
za Pisarza Dyrekcji, Krajewski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 7

N. D. 196. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7, Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych, następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na sprzedaż przy przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w Kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:
31. Babice, po uwłaszczeniu włościan przy dziedzicu pozostałe, według wykazu hypotecznego składające się z wsi i folwarku Babice, tudzież kolonij: Babice, Babiczki i Stanisławów Stary, z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łodzińskim, Gubernji Petrokowskiej położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 235 kop. 87, vadium do licytacji rs. 1,200, licytacja rozpocznie się od sumy rs 5,640, termin sprzedaży dnia 15(27) Września 1870 r., przed Rejentem Kanc. Ziem. Zawadzkim Stanisławem.
Ponieważ przy wypłacie listów likwidacyjnych, zatrzymane zostały na wzmocnienie bezpieczeństwa udzielonej pożyczki dla dóbr Babice w Listach Likwidacyjnych rs. 1,800, nowonabywca zatem obowiązany wystąpić z częścią pożyczki wyrównywającą zatrzymanej sumie spłacając takową pożyczkę w ciągu dni 20 po licytacji, w Listach Zastawnych Okresu III tej serji, jakiej ostatnio wziętą była pożyczka Towarzystwa. Kwotę zaś końcową nie dającą się spłacić Listami, obowiązany uiścić w gotowiźnie, wszystko to pod rygorem relicytacji.
Przystępujący do licytacji złoży do rąk delegowanego Dyrekcji Szczegółowej vadium w gotowiźnie. Dozwala się jednak składanie na vadium listów zastawnych i listów likwidacyjnych z bieżącemi kuponami, w ilości, któraby przedstawiała równą wartość sumy vadjalnej w gotowiźnie obliczoną tymczasowo podług otrzymanej ceny giełdowej, z zastrzeżeniem stanowczego obrachowania podług ceny za jaką Listy przez Dyrekcję Szczegółową w miejscu sprzedane zostaną z wolnej ręki.
W razie niedojścia do skutku powyższych sprzedaży w oznaczonym terminie dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbędzie się w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
Uprzedza interesantów, iż gdyby w dniu do licytacji oznaczonym, przypadło święto kościelne lub uroczystość galowa dworska pierwszego rzędu, sprzedaż odbędzie się w dniu zaraz następnym w Kancelarji tegoż samego Rejenta.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, sprzedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Warszawa dnia 3 (15) Styczna 1870 r.
za Prezesa, Zieliński,
p o. Pisarza Dyrekcji, Słowikowski.

  Dziennik Łódzki 1884 nr. 48

W Stanisławowie starym zaszedł ten sam wypadek w dniu 27 b. m. Tu znów spalił się dom włościański z przyczyny podpalenia przez trzynastoletnią dziewczynę Hentsche. Winną oddano władzy sądowej dla ukarania.

  Dziennik Łódzki 1884 nr. 98 

We wsi Stanisławowie Starym pozostawione bez dozoru 4-letnie dziecko, skutkiem zapalenia się ubrania i poparzenia w pół godziny zmarło.

   Dziennik Łódzki 1888 nr. 250

Wypadki w okolicy Łodzi. We wsi Stanisławowie Starym, gminie Babice, wykryto zbrodnie dzieciobójstwa. Matka, Karolina G., która się tej zbrodni dopuściła, oddała się sama w ręce sprawiedliwości, na skutek namowy pastora z okolicy.


Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1898 nr 83

Echa łódzkie.
(…) Onegdajszej nocy trzech złoczyńców, uzbrojonych w broń palną, napadło na dom Augusta Widery, we wsi Zdziechów-Nowy, powiatu łódzkiego. Wtargnąwszy do mieszkania, dali dwa strzały z rewolweru, z których jeden ranił córkę Widery Paulinę, drugi zaś Augusta Widerę. Splondrowawszy dom cały i zabrawszy gotówkę z kufra, złoczyńcy czmychnęli bezkarnie. Po drodze zawadzili o dom Andrzeja Nejmana, gdzie, wyłamawszy okno, wpadli do pokoju, w którym spał właściciel Nejman. Zbudzony wzywał pomocy. Na ratunek przybiegli sąsiedzi, lecz złoczyńcy stawili im silny opór, rzucając kamieniami. Straż ziemska wykryła złoczyńców. Byli to: Marceli Czechowicz, mieszkaniec osady Kazimierzów, Antoni i Tomasz Twardowscy, oraz August Arent, mieszkańcy wsi Stanisławów-Stary. Wszystkich osadzono w więzieniu.” 

Rozwój 1898 nr 191

Pożar od pioruna. W dniu 18 b. m. o godz. 2 popoł. we wsi Stanisławów stary, gm.Babice w pow. łódzkim uderzył piorun w zabudowania włościanina Gotfryda Bremera, które spłonęły do szczętu. Zabudowania ubezpieczone były na rub. 170. Straty w ruchomościach nieubezpieczonych wynoszą rub. 300.

Kurjer Warszawski 1900 nr 165

Echa łódzkie.
(…) W d. 8 ym b. m. w czasie burzy we wsiach: Starym Stanisławowie, Zdzienowie i na folwarku Albertowie, gm. Babice, pow. łódzkiego, spadł grad, który wytłukł zboża na przestrzeni 420 morgów. Zrządzone szkody obliczają na rb. 6,000.(...)

Goniec Łódzki 1902 nr 160

We wsi Stanisławiec Stary ze stajni Józefa Iwańskiego skradziono konia, wartości 100 rb.


Goniec Łódzki 1903 nr 87


Kradzież krów. We wsi Stanisławów gminy Babice, niewiadomi złodzieje, skradli z obory włościanina, Antoniego Gromka, dwie krowy, wartości 80 rb.


Rozwój 1906 nr 110


Zajście. Mieszkańcy wsi Bełdów Julian Zwierzchowski wraz z synami Bronisławem i Bolesławem zatrzymali dwóch ludzi, pędzących wozem, zaprzężonym w konie, pochodzące z kradzieży u Rocha Nowickiego z gm. Chociszew: wóz zaś należał do Wawrzyńca Sobczaka z Bełdowa. Złodzieje na widok ścigających dali kilkanaście strzałów. Jeden strzał ugodził Bronisława Zwierzchowskiego w lewą rękę, konia zaś raniono w szyje. Jednego ze sprawców kradzieży Fryderyka Pieńkowskiego ze wsi Stanisławów, gm. Babie, ujęto i osadzono w więzieniu łódzkiem.


Rozwój 1911 nr 116

Pożar od pioruna. W czwartek ubiegły podczas burzy piorun uderzył w dom Jana Rajnsza we wsi Stanisławowie Starym, gminy Rąbień.
Dom stanął w oka mgnieniu w płomieniach. Ogień, podsycany wiatrem, przeniósł się na pozostałe budynki zagrody, które spłonęły doszczętnie. Spalone budynki ubezpieczone były we wzajemnem Towarzystwie ubezpieczeń Królestwa Polskiego, tylko na sumę 360 rb.

Spaliło się też sporo sprzętów domowych i narzędzi rolniczych, których, przerażeni hukiem piorunu domownicy, uratować nie zdołali.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 19

Gospodarz ziemski Juljusz Neiman we wsi Stanisławów-Stary, gminy Babice, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz ziemski Frede we wsi Stanisławów-Stary, gminy Babice, na podsołtysa tejże wsi, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 21 kwietnia 1917 r.

Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji Loehrs.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 19

Gospodarz ziemski Stanisław Szychowicz w Kazimierzu, gminy Babice, został wybrany na wójta, zaś gospodarz ziemski Wilhelm Jekiel w Stanisławowie-starym, gminy Babice, na podwójta tejże gminy, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 21 kwietnia 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji Loehrs.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1919 nr 58


Z Komisarjatu Rządow. na pow. Łódzki.
Kary za niedostarczenie kontygensu płodów rolnych
Dn. 12 sierpnia 1919 r. skazani zostali w gm. Babice.
Twardowski Winc. Stanisławów Stary
na Mk. 3500 i 7 d. aresztu
Gumulski Marcin Stanisławów Stary
na Mk. 1500 i 7 d. aresztu
Koht August Stanisławów Stary
na Mk. 7500 i14 d. aresztu
Neuman Juljusz Stanisławów Stary
na Mk. 2000 i 7 d. aresztu
Sztein Samuel Stanisławów Stary
na Mk. 2500 i 7 d. aresztu
Hilbert Gotfryd Stanisławów Stary
na Mk. 2000 i 7 d. aresztu
Maślanka Rozalja Stanisławów Stary
na Mk. 2500 i 7 d. aresztu
Sztoliszajn Karol Stanisławów Stary
na Mk. 1500 i 7 d. aresztu

Gazeta Świąteczna 1921 nr 2110

Ktoby wiedział o mężu moim, Władysławie Madajczyku, żołnierzu zapasowym z wojska rossyjskiego, niech zechce zawiadomić Annę Madajczykową. Wieś Stanisławów-Stary, gmina Babice, w powiecie łódzkim.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 83


Sąd pokoju w Konstantynowie, okr. sąd. Łódzkiego, na mocy art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa Gotliba Hilberta, jak również spadkobierców z linji macierzyńskiej po bezpotomnie zmarłej d. 15 maja 1901 r. Luizie Langner, córce Gustawa i Juljanny z Freszerów małż. Langner, wnuczce po Henryku
Krystynie małż. Freszer, pochodzących ze Stanisławowa Starego, gm. Babice, pow. Łódzkiego, ażeby w terminie 4-miesięcznym, licząc od dnia wydrukowania niniejszego wezwania, stawili się w tymże sądzie osobiście, lub za pośrednictwem pełnomocnika, w sprawie (Nr. C. 561/22) o podział spadku po Janie Hilbercie, składającego się z osad włość. we wsi Stanisławów Stary, gm. Babice, pow. Łódzkiego, zapisanych w tab. likw. pod Nr. 21/48, przestrzeni 19,5 mórg i pod Nr. 20—7 mórg 159 pręt. gruntu.
W razie niestawienia się wezwanych w oznaczonym terminie sprawa osądzona będzie w ich nieobecności.

Rozwój 1923 nr 190

Wypadki i kradzieże
Pożar.
(pap) Dnia 13 lipca rb. we wsi Stanisławów Stary gm. Babice pow. łódzkiego w zagrodzie braci Czechowicz z niewiadomej przyczyny wynikł pożar. Na miejsce pożaru
przybyła straż ochotnicza ze Zdziechowa, Babic i Kazimierza. Pożaru opanować nie zdołano, a wzięto się do zabezpieczenia pobliskich zabudowań. Pastwą płomieni padło całe zabudowanie Czechowiczów oprócz inwentarza żywego, który zdołano w porę uprowadzić. Poszkodowany oblicza swe straty na 30 miljonów mk.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 25

WYKAZ
zagubionych kart ewidencyjnych i wydanych odpisów przez Starostwo Łódzkie,
6. L. karty ewid. 6351, zagubiona przez Zupke Augusta, zam. we wsi Stanisławów, gm. Babice, wystawiona na imię tegoż dnia 24.6 1924 roku w Kazimierzu. — Dublikat wydano 7.9 1927 r. za L. 8490/27.
Łódź, dnia 4 października 1927 roku.
Starosta (—) Rżewski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

Ogłoszenie.
Starostwo Łódzkie podaje do wiadomości, że w dniu 22 grudnia 1927 r. na zasadzie art. 222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Stanisławowie Starym, gm. Babice, powiatu Łódzkiego z siedzibą w Stanisławowie Starym.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna w Stanisławowie Starym, gm. Babice".
Statut Spółki uchwalony przez członków w dniu 18 stycznia 1927 r. według wymogów Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Starosta (-) A. Rżewski

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 27

Wydział hipoteczny w m. Łodzi niniejszem obwieszcza, że:
2) część osady włościańskiej we wsi Stanisławów-Stary, gm. Ba­bice, starostwa łódzkiego, oznaczonej Nr. 15/46, przestrzeni 10 morgów i osada włościańska w tejże wsi, oznaczona Nr. 38, o przestrzeni 8 mor­gów, oznaczone Nr. Nr. 15/46/42, należące do Jana i Pauliny małż. Rajnsz, wywołane zostały do pierwiastkowych regulacyj hipotek na dzień 16 lipca 1929 roku.
We wskazanym terminie osoby interesowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swe pretensje, pod skutkami prekluzji.

Echo Łódzkie 1929 wrzesień

Wieczorem we wsi Stanisławów Stary, gminy Babice, w powiecie łódzkim, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wybuchł pożar w zagrodzie Petroneli Twardowskiej. Pożar przerzucił się szybko na zagrodę Jana Wiśniaka. Przed przybyciem straży obie zagrody spłonęły doszczętnie wraz z tegorocznem zbożem, inwentarzem żywym i narzędziami rolniczemi.
Straty wyrządzone przez pożar sięgają wysokości 80 tysięcy złotych.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 92

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 2 stycznia 1924 roku, obwieszcza, że na skutek podania Pauliny Neuman, zamieszkałej we wsi Nowy - Zdziechów, gm. Babice, pow. łódzkiego, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Daniela Neumana za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Daniela Neumana, męża petentki, a syna Andrzeja i Anny - Elżbiety z Pinkowskich, urodzonego w Starym Stanisławowie, gm. Babice, w dniu 10 marca 1883 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Zdziechów - Nowy, gm. Babice, pow. łódzki, obecnie, po zaciągnięciu w 1914 roku do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Plac Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Daniela Neumana posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd, najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1402/30.

Echo Łódzkie 1931 grudzień

Krowy, świnie i kury
w płonącej oborze.
Łódź, 7 grudnia. Ubiegłej nocy we wsi Stanisławów Stary, gminy Babice, w powiecie łódzkim, wybuchł pożar w zagrodzie Reinholda Ludkego. Pożar, powodowany wiatrem, zaczął przenosić się na sąsiednie zagrody. Akcja pięciu okolicznych oddziałów straży ogniowej zapobiegła pożodze.
Zagroda Ludkego spłonęła doszczętnie. Spalił się dom mieszkalny, obora, 2 stodoły, 4 krowy, 2 świnie, 40 sztuk drobiu, 5 wozów i t.. p. inwentarz gospodarczy. Straty sięgają wysokości 30,000 złotych. Przyczyny pożaru narazie nieustalono.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
I. Obszar gminy wiejskiej Babice dzieli się na gromady:
7. Stanisławów-Stary, obejmującą: Stanisławów-Stary wieś, Babice os.
 § 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Echo Łódzkie 1935 lipiec

Nocny alarm we wsi.
Pożar dwu zagród.
Łódź, 8 lipca. Ubiegłej nocy we wsi Stanisławów-Stary, gminy Babice, powiatu łódzkiego wybuchł pożar w zagrodzie Stefana Twardowskiego. Zanim zbudzeni ze snu wieśniacy pospieszyli z pomocą cała zagroda wieśniaka stała już w płomieniach, przyczem ogień począł zagrażać sąsiednim zagrodom. Przybyła straż ogniowa zapobiegła jednak pożodze. Zagroda Twardowskiego, spłonęła doszczętnie wraz z domem mieszkalnym. W ogniu spaliły się 3 krowy, koń, nierogacizna, drób i narzędzia rolnicze. Straty wyrządzone przez pożar sięgają wysokości kilku tysięcy złotych. Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. Dochodzenie prowadzi policja.
Również ubiegłej nocy wybuchł pożar we wsi Orzechów, gminy Puczniew, powiatu łódzkiego gdzie spalił się dom mieszkalny Józefa Stasiaka.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza