-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Stanisławów Nowy

Słownik Geograficzny:  
Stanisławów Nowy,  kol. i karcz., pow. łódzki, gm. Babice, par. Kazimierz, 24 dm., 184 mk., 324 mr. włośc; karcz. 1 dm., 5 mk., 6 mr. dwor.; należy do dóbr Zdziechów.

Spis 1925:
Stanisławów Nowy, wś, pow. łódzki, gm. Babice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 26. Ludność ogółem: 160. Mężczyzn 87, kobiet 73. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 24, ewangelickiego 136. Podało narodowość: polską 55, niemiecką 105.

Wikipedia:
Stanisławów Nowy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

 Dziennik Łódzki 1886 nr. 96

Wypadki w powiecie. W kolonii Stanisławów Nowy, w gminie Babice, wybuchnął d. 21 b. m. pożar o godzinie dziesiątej wieczorem. Zapalił się dom mieszkalny Augusta Neumana, oraz stodoła, ponieważ jednak nadbiegło sporo ludzi w celu ratunku, straty więc były nieznaczne. Przyczyna pożaru niewiadoma.

Rozwój 1909 nr 230

Nagły zgon. Onegdaj we wsi Stanisławów Nowy, gminy Babice, zmarł nagle mieszkaniec tamtejszy Gotlieb Kin, w wieku lat 28.
Przyczyny zgonu dotąd nie ustalono. Zwłoki zabezpieczono na miejscu do zejścia władz sądowych i lekarskich.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 6

Gospodarz ziemski, Gottfryd Henschke z Nowego- Stanisławowa, gminy Babice, został wybrany na sołtysa zaś gospodarz ziemski Traugott Urban z Nowego- Stanisławowa, na podsołtysa tejże wsi. Wybory te zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 22 lutego 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji Loehrs.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
I. Obszar gminy wiejskiej Babice dzieli się na gromady:
6. Stanisławow-Nowy,obejmujący: Stanisławów-Nowy wieś, Stanisławów os. pokarcz., Zdziechów-Nowy wieś.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza