-->

środa, 24 kwietnia 2013

Poręby

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Poręby, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Gruszczyce, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 19, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Poręby,  pustk., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza 22 w., ma 4 dm.

Spis 1925:
Poręby, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Spisano łącznie z wsią Wrząca.

Spis 1925:
Poręby, kol., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 40. Mężczyzn 18, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 40. Podało narodowość: polską 40.

Poręby, obecnie część wsi Wrząca w gminie Błaszki.

1992 r.

Notariusz Antoni Pstrokoński 1812

Pustkowie Poremby

Nro 37o Chałupa z drzewa Kostkowego, Dwoiaki o iedney Sieni, dwoch Izbach, i iedney Komorze, w pierwszey Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli, w drugiey Izbie okno iedno, Kominek z piecem z gliny, posowa z dyli. Drzwi czworo na zawiasach, u siennych tylko iedna zawiasa — Komin z gliny — Dach pod Snopkami. Do tey Chałupy Stodoła o dwoch samsiekach, Obora długa dla dwoch gospodarzy.—
Nro 38o Chałupa z drzewa Kostkowego Ignacego Swistacza, o iedney Sieni i Izbie z Komorą, w Izbie posowa z dyli, okno iedno, Kominek z piecem z gliny, Drzwi czworo na biegunach, Komin z gliny, Dach słomiany. Do tey Chałupy Stodoła, Obora i Staienka.—

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
17. Wrząca Sieradzka, obejmującą: Białą Leśniczówkę, przysiółek Borek, osadę Dębiniec, przysiółek Łapigrosz, przysiółek Migacz, przysiółek Poręby, wieś Wrząca Sieradzka, folwark Wrząca Sieradzka, osadę Wrząca-Młyn, osadę Wrząca-Karczemne.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza