-->

niedziela, 21 kwietnia 2013

Poręby

Słownik Geograficzny:  
Poręby,  wś, pow. wieluński, gm. Skomlin, par. Komorniki, odl. od Wielunia 111 w., ma 5 dm., 26 mk.

Spis 1925:
Poręby, wś, pow. wieluń, gm. Skomlin. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 60. Mężczyzn 29, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 60. Podało narodowość: polską 60.

Wikipedia:
Poręby-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Echo Sieradzkie 1931 25 listopad

Z SĄDU.
Wyrokiem Sądu Grodzkiego w Wieluniu, mieszkańcy wsi Poręby gm. Skomlin: Jan i Wojciech Sokół oraz Apolonja i Stanisław Olejnikowie, za pobicie ojca skazani zostali — na mies. więzienia każdy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XX. Obszar gminy wiejskiej Skomlin dzieli się na gromady:
4. Komorniki, obejmującą: wieś Komorniki, kol. Leniak, wieś Poremby, kol. Plewinę, wieś Stanisławów, wieś Zmyślona.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza