-->

niedziela, 21 kwietnia 2013

Słupsko

Rosin:
SŁUPSKO -(1250 Slupzca Slup) 9 km na W od Wielunia. 1. 1399 terra Wel. (LI s. 765); 1511 pow. wiel. (ŹD 210); 1520 par. Chotów (Ł 2, 138).3. 1511 – 3 ł.; 1518 – 4 ł.; 1552 – 6 kmieci, 1 ł. sołt.; 1553- 4 ł. kmiece, 1 1/2 ł. sołt. (ŹD 210, 292).4. 1250 dzies. kl. na Piasku we Wrocławiu (UO 51); 1378 Andrzej z S. (MK 74, 463); 1399-1410 Stańczyk z br. Andrzejem ze S., piszący się także z Rudy (zob) lub Gródka, (LI 8701; KSK 1251), 1410 sprzedali 11 wsi w Krakowskiem za 2000 grz. (KSK 1250), 1413 przed sądem wiel. (AGd 756, 1413); 1511 dzies. 5 rączek miodu abpowi (VG 388); 1520 plebanowi w Chotowie dzies. od wszystkich kmieci 4 rączki miodu, od sołtysa 6 gr (Ł 2, 139)1. 5. 1415 sołtys Bieniek (ZSK 670); 1461 sołtys Albert z wszystkimi kmieciami pozwał o zatrzymanie zastawu Jana Ostrowskiego, burgr. wiel. (GW 1, 74). 7. 1399-1510 LI 9310, 9529, s. 771, 781, 811; KSK 1024; AC 2, 1993.1 Dotyczące dzies. dane z 1511 i 1520 są sprzeczne.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Słupska, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 28 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Słupska, parafia chotow (chotów), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Kozuchowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Słupsko, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Chotów, własność prywatna. Ilość domów 19, ludność 260, odległość od miasta obwodowego 1.

Słownik Geograficzny:  
Słupsko,  w 1521 r. Słupska, 1552 Słubska, w spisie urzęd. z 1881 r. Służko, wś i fol., pow. wieluński, gm. Mokrsko, par. Chotów, odl. 10 w. od Wielunia, ma 45 dm., 296 mk. W 1827 r. było 19 dm., 260 mk. Fol. S. al. Brzeziny, w r. 1883 oddzielony od dóbr Mokrsko, rozl.mr. 1300: gr. orn. i ogr. mr. 395, łąk mr. 284, past. mr. 71, lasu mr. 508, nieuż. mr. 42; bud. mur. 1, z drzewa 11; las nieurządzony. W 1521 r. Słupska, wieś częściowej szlachty, kmiecie za dziesięcinę dają pleb. w Chotowie cztery rączki miodu, sołtys płaci 6 gr. (Łaski, L. B., II, 139). Według reg. pob. pow. wieluńskiego z r. 1552 wś S., własność Elżbiety Potockiej, miała 6 osad., 4 łan., 1 łan sołtysi (Pawiń., Wielkp., II, 292). Br. Ch.

Spis 1925:
Słupsko, wś, pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 64. Ludność ogółem: 413. Mężczyzn 202, kobiet 211. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 413. Podało narodowość: polską 413.

Słownik Geograficzny:
Brzeziny por. Słupsko. 

Spis 1925:
Brzeziny, kol., pow. wieluń, gm. Mokrsko. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 131. Mężczyzn 66, kobiet 65. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 131. Podało narodowość: polską 131.

Wikipedia:
Słupsko-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Mokrsko. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim. Wieś wielodrożnicowa wzmiankowana po raz pierwszy w 1250 r. Przetrwały tu tradycje wytwórstwa ludowego (tkactwa, wyrób pająków).

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chotów) 1714

 23 kwietnia
ochrzczony Wojciech Stanisław syn Urodzonego Andrzeja Kiedrzyńskiego i Jadwigi małżenstwa obecnie żyjących w majątku słupskim.
Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Ostrowski z Chotowa i Urodzona Anna Kucybulska z Kur[owa].

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 209

(Ν. D. 2618) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków otworzonych:
4, po Fryderyku Baltenstern wierzycielu hypotecznym co do summ złp. 40000 na dobrach Chotów w dz. IV. pod Nr. 28, złp. 50,000 i złp. 15,000 na dobrach Mokrsko i Słupsko w Okręgu Wieluńskim leżących w dz. IV. pod Nr. 22 i 24 lokowanych, wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu, na dzień 3 (15) Stycznia 1852 r. w którym interessenci z prawami swemi do spadków tych zgłosić się są winni pod prekluzyą.
w Kaliszu dnia 2 (14) Czerwca 1851 r.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 200

(N. D. 3907) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1. Leopolda Trepki, właściciela dóbr Parcice Mokrsko i Słupsko, oraz Młyńsko w Ogu Wieluńskim;
(…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny na dzień 6 (18) Marca 1853 r. przedemną Pisarzem odbyć się mający.
Kalisz d. 23 Sierpnia (4 Wrześ.) 1852 r.
J. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 250

(Ν. D . 4839) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:
1. Karolu Brockmann (…) oraz wierzycielu summ rs. 900 z procentem i kosztami na dobrach Parcice, Mokrsko i Słupsko, tudzież Młynisko z Ogu Wieluńskiego sposobem zastrzeżenia, rs. 1800 z procentem na dobrach Świątkowice i Dobrosław z Ogu Wieluńskiego, (…) rs. 1500 i rs. 1500 z procentami na dobrach Wola Wężykowa z Ogu Szadkowskiego, (...) rs. 1500 i rs. 900 z procentami na dobrach Trzebienie stare i części resztującej boru od przedaży wsi i folwarku Ciepielowa wyłączonego, z Ogu Kaliskiego, (…)  
(…) do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na dzień 3 (15) Kwietnia 1853 r. w Kaliszu w Kancellaryi hypotecznej przed podpisanym Rejentem odbyć się mający.
Kalisz d. 23 Paźdz. (4 Listop.) 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Kurjer Warszawski 1852 nr 265

(Z Wieluńskiego.) Dotkliwym znowu ciosem nawiedzeni zostaliśmy. W d. 12 z. m. zakończył życie ś. p. Leopold Trepka, Dziedzic dóbr Paścice i innych, były Opiekun Prezydujący Zakładów Dobroczynnych Ptu Wieluńskiego, Nie ma podobno ani jednego kraju naszego ząkątka. gdzieby zmarły znanym nie był, to też wieść o skonie jego przerazi całym kraju rozproszonych przyjaciół, których tak łatwo, otwartością i słodyczą charakteru swego zjedny wać sobie umiał! Zniknął z pośród nas, ale pamięć o nim pozostanie na zawsze, bo kto tylu szlachetnymi czynami uzacnił życie swoje, ten godnie na taką pamięć zasłużył! Poczciwy człowiek, dobry Mąż i Ojciec, godny Obywatel i stały przyjaciel, ukochał ludzkość całą jakby własną swą rodzinę, żył dla nich, i tem życiem był szczęśliwym! Dzieci, utraciły w nim ukochanego przewodnika, którego cnoty w sercu dla nich pozostają, towarzystwo miłego i wytrawnego towarzysza, przyjaciele niezrównanego przyjaciela, włościanie sprawiedliwego Pana, a ubodzy prawdziwego Patryarchę Opiekuna! Po 49ciu latach życia, pracą i trudami znękany, opuścił nas, zostawiając dzieciom oprócz majątku w spuściźnie uczciwe uwielbiane imie, niewygasłe zaś wspomnienie w sercach prawość i wdzięczność cenić umiejących. W d. 13 po odbytem Nabożeństwie w Kościele wyznania reformowanego, zwłoki zmarłego przeniesionemi zostały na ramionach Przyjaciół, Oficjalistów i Włościan nieboszczyka, do grobu familijnego w mieście Wieluniu, wśród nieprzeliczonej publiczności, wszystkich klass i wyznań, pragnącej tą ostatnią posługą oddać cześć cnocie ś. p. Leopolda, i uronić szczerą łzę na grobie tego, który tyle ich za życia otrzeć umiał.— R.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 289

(Ν. D. 5965) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Po śmierci Izraela Rosenthal wierzyciela summ: a) złp. 32,000, czyli rs. 4800, w dziale IV. pod Nr. 23 i złp. 30,000 albo rs. 4500, pod Nr. 29 wykazu dobr Mokrsko i Słupsko z Ogu Wieluńskiego zahypotekowanych, b) złp. 20 000, czyli rs. 3000, na tychże dobrach Mokrsko i Słupsko w dziale IV. pod N. 42. oraz na dobrach Parcice pod Nr. 27, i na dobrach Młynisko pod Nr. 24, (dwojga tych ostatnich dóbr również z Ogu Wieluńskiego) zabezpieczonéj, (…) otworzył się spadek do regulacyi którego oznaczony został termin na dzień 2(14) Lipca 1854 r. w Kancellaryi hypotecznéj w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem.
Kalisz dnia 3 (15) Grudnia 1853 roku.
Józef Miklaszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 60

(N. D. 1385) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na skutek wyroku tegoż Trybunału z powództwa Włodzimierza i Tadeusza braci Trepków, współsukcessorów beneficyonalnych niegdy Leopolda Trepki, współwłaścicieli dóbr Parcic, Młyniska i Mokrska w Okręgu Wieluńskim położonych, na przeciw Edmundowi Nieszkowskiemu dziedzicowi dóbr Chotowa jako opiekunowi, i Emanuelowi Taczanowskiemu jako podopiekónowi Mścisława, Bolesława i Kazimierza nieletnich braci Trepków, współwłaścicieli dóbr wyże wyrażonych na dniu 4 (16) Maja 1856 r. za padłego, sprzedane zostaną w drodze działów przed Sędzią Delegowanym Adamen Szczuckim w sali posiedzień Trybunału w Kaliszu wspomnione dobra w trzech od działach a mianowicie:
1. Dobra Parcice składające się z folwarku wsi tegoż nazwiska, z folwarku Krzyż, i wsi Jaworek z młynem wietrznym, mające rozległości włók 84, morgów 18, prętów kwad. 13 miary chełmińskiej, czyli 1440 dziesiatyn, dobra te sprzedane będą wraz z apparatem gorzelnianym miedzianem pistoriusza, z wszelkiemi statkami i naczyniami gorzelnianymi, kotłem i statkami do robienia piwa. z któremi są oszacowane na rs. 53427 k. 45.
w II. Oddziale dobra Młynisko składające się z folwarku Młynisko i Dębina z wsiów Przychody, Młynisko i Gródek, blisko granicy Pruskiej położone, mające przestrzeni włók 81 morgów 7, prętów kwad. 48 miary nowopolskiej, czyli 1215 1j4 dziesiatyn, a w tej lasu włók 39 mórg 10 prętów kwad. 31, czyli 585 1j3 dziesiatyn. Oszacowane na rs. 45000.
w III. Oddziale, dobra Mokrsko Szlacheckie i Słupsko, blisko granicy Pruskiej położone, składające się z folwarku Mokrsko, Koźnik i Brzeziny, z wsiów Słupsko, osady Piaski zwanej, oraz Mokrsko i wiatraka, włók 150 morgów 25, prętów kwadr. 243 miary nowopolskiej, czyli 2250 5j6 dziesiatyn rozległe, w tych morgów 841, prętów kwadr. 31, czyli 420 1j3 dziesiatyn lasu. Sprzedane będą także z apparatem miedzianym pistoryusza i z wszelkiemi statkami, oraz naczyniami gorzelnianemi, razem na rs. 80993 k. 30 przez biegłych oszacowane. Таха dobr tych potwierdzoną zastała wyrokiem Trybunału miejscowego z dnia 16 (28) Lutego 1856 r., warunki sprzedaży tej złożone zostały w biurze Pisarza Trybunału w Kaliszu i ogłoszone w dniu 24 Lutego (7 Marca) r. b., poczem termin do temczasowego przysądzenia wyznaczony został na dzień 9 (21) Kwietnia r. b. na godzinę 4 z południa. Licytacja zaczynać się będzie każdych dóbr od taxy tychże po szczególe dóbr powyżej wzmiankowanej. Taxa ta oraz warunki przejrzane bydź mogą każdego czasu w biurze Pisarza Trybunału i u Patrona Nowickiego sprzedaż powyższą popierającego.
Kalisz d. 25 Lut. (8 Marca) 1856 r. Franciszek Nowicki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 64

(N. D. 1500) Komornik Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, iż dobra Mokrsko i Słupsko z przyległościami do których folwarki Koźnik i Brzeziny zwane należą, oraz z wszelkiemi użytkami i zabudowaniami, położone w Okręgu i Powiecie Wieluńskim, Gubernii Warszawskiej, wydzierżawione będą przez publiczną licytacyą na lat trzy po sobie idące, poczynać się mające od dnia 12 (24) Czerwca 1856 r.
Termin do wydzierżawienia rzeczonych dóbr oznacza się na dzień 2 (14) Maja 1856 roku godzinę 10 z rana, w M. Okręgowym Wieluniu w Kancellaryi Rejenta Antoniego Kowalskiego, przez tegoż mającej odbydź się licytacyi.
Dobra te rocznej dzierżawy opłacać mogą rs. 3,600.
Kalisz d. 28 Stycz. (9 Lutego) 1856 r.
F. Rowecki.

Dziennik Powszechny 1861 nr 63

(N. D. 5696) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:    
5. Wiktorji z Kurnatowskich Klimaszewskiej wierzycielki rs. 1200 ad 12 i 24 d. w dziale IV. na dobrach Mokrsko i Słupsko z Okręgu Wieluńskiego zapisanych.
Otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 7 (19) Czerwca 1862 r. w Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed sobą wyznaczam. Kalisz d. 25 List. (7 Grud.) 1861 r. Stanisław Rościszewski.


Kurjer Warszawski 1862 nr 144
Dziennik Powszechny 1862 nr 142

JW. Hrabia Wielopolski Margrabia Gonzaga-Myszkowski, Naczelnik Rządu Cywilnego w Królestwie, dnia onegdajszego obecnym był na posiedzeniu Komissji Rz: Spraw Wewnętrznych. W dalszym ciągu obrad swoich, Komitet Gubernjalny do oczynszowania włościan w Guber: Warszawskiej na posiedzeniu odbytem dnia 11 (23) Czerwca r. b. pod przewodnictwem Radcy Tajnego Łaszczyńskiego, zatwierdził umowy zawarte o wieczyste oczynszowanie włościan następujących dóbr:
(…) C. W Powiecie Wieluńskim. 6) Mokrsko Szlacheckie, na przestrzeni m. n. p. 499 pr: 61, wyznaczono osad 42; czynsz z morgi wynosi po rs. 1 kop: 45; co stanowi procent od wartości włóki na rs. 870. 7) Słupsko, na przestrzeni morg n. p. 580 pr: 196, wyznaczono osad 26; czynsz z morgi wynosi rs. 1 kop: 51. a w takim stosunku wartość włóki wynosi rs. 906. 8) Piaski, na przestrzeni m. n. p. 108 pr: 230, wyznaczono osad 6; czynsz z morgi wynosi po rs 1 kop: 14 1/2, co przedstawia wartość włóki na rs. 686. Trzy wsie powyżej wyszczególnione, są własnością P. Tadeusza Trepki. Rzetelna zasługa należy się Właścicielom dóbr, umiejącym urządzić stosunki swoje z włościanami w drodze dobrowolnych układów, które przy dzisiejszem usposobieniu włościan tam tylko osiągnąć się dadzą, gdzie szczere chęci i ustępstwa Dziedziców wzbudzić zdołają nawzajem dobrą wiarę i ufność. (…)

Dziennik Warszawski 1874 nr 213

N. D. 6122. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu. Zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefina położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą w szczególności co do dóbr:
4. Dobra Mokrsko i Słupsko do których należą realności Brzeziny i Piaski, oraz osada młynarska wieczysto dzierżawna mórg 4 zajmująca, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Wieluńskim położonych. Zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 3710 kop. 82 1/2, sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 4 (16) Marca 1875 r. vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs. 600 licytacja rozpocznie się od sumy rs. 70,364.
Zawiadomienie to ogłasza się dla: 1º niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Leokadji z Kalksztejnów Ponińskiej. 2° niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego dzieci po zmarłej Chrystjannie z Kraftów Feig, wylegitymować się mających; wierzycieli hypotecznych dóbr Mokrsko i Słupsko.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 18 (30) Września 1874 r.
Prezes Chełmiński.
Pisarz Bierzyński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1874 nr 255

N. D. 7490. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Moritza Brokman kupca w mieście Gubernialnem Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mającego, od którego tenże Patron stawa i subhastacją dóbr Mokrsko z przyległościami w poszukiwaniu sumy rs. 2630, z procentem zaległym od daty ostatniego kwitu popiera, protokułem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym. w dniach 5 (17) i 6 (18) Sierpnia 1874 roku sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Mokrsko i Słupsko, z przyległościami, składające się z dwóch dominialnych folwarków Mokrsko Szlacheckie i Brzeziny, osad wieczysto czynszowych, osady młynarskiej na gruntach dominialnych folwarku Mokrsko egzystującej, osady karczemnej we wsi Mokrsku, osady karczemnej i osady kowalskiej we wsi Słupsko, oraz wsi uwłaszczonych Mokrsko Szlacheckie, Słupsko i Piaski, z wszelkiemi zabudowaniami folwarcznemi, gruntami dworskiemi, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, polowaniem i wszelkiemi przynależytościami, oraz użytkami całość dóbr stanowiącemi, w granicach jak się znajdują, z wyłączeniem zabudowań i gruntów na własność włościan przeszłych. Dobra te graniczą, a mianowicie folwark Mokrsko Szlacheckie na wschód słońca z gruntami probostwa Mokrsko, nа południe z dobrami Komorniki i włościan wsi Wróblewa, na zachód z gruntami włościańskiemi wsi Mokrsko i wsi Słupsko, zaś folwark Brzeziny na wschód słońca z gruntami wsi Słupsko, i wsi Piaski, na południe z gruntami włościan wsi Mokrsko i wsi Słupsko na zachód i na północ z gruntami dóbr Młynisko, w których znajduje się kościół parafialny. Odległe od m. powiatow, Wielunia wiorst 10, osady Praszka mil dwie, Wieruszów trzy, a Częstochowa i Sieradz wiorst po 14. Należą do gminy i Parafi Mokrsko w okręgu i powiecie Wieluńskim, gubernji Kaliskiej położone, własność Tadeusza Trepki stanowiące w jego znajdują się posiadaniu który w dobrach tych zamieszkuje. Osadę zaś karczemną we wsi Mokrsku posiada prawem wieczystej dzierżawy Hieronim Campioni z której opłaca czynszu po rs. 3 i szynkuje trunki dworskie— zaś osadę młynarską w tejże wsi posiadają prawem wieczystej dzierżawy Franciszek Ksawery i Antonina małżonkowie Świtalscy za opłatą czynszu rs. 1*, wreszcie osadę karczemną we wsi Słupsko posiada prawem wieczystej dzierżawy Wincenty Lewandowski obowiązany opłacić czynszu do dominium rocznie rs. 3 i szynkować trunki dworskie którą miał pozbyć Piotrowi Medyńskiemu, na koniec osadę kowalską w tejże wsi posiada prawem wieczystej dzierżawy Józef Jański* obowiązany opłacić czynszu rocznie po rs. 1.
Granice dóbr zajętych nie są sporne obcą dziedziną nie przecięte, oznaczone miedzami granicznemi, kopcami i drogami. Rozległości zaś mają całe dobra zajęte po uwłaszczeniu włościan jako własność dominialna pozostała, uważając sposobem przybliżonym morg 3016, prętów 150 czyli włók 100, mórg 16 prętów 150 miary nowopolskiej, albo około diesiatyn 1543 miary ruskiej. Grunta należą do klasy II, Ш i IV. Podatki opłacają się do kasy powiatowej w Wieluniu rocznie rs. 1679 kop. 78 1/2. Dalsze szczegóły to jest opis budowli, ilość wysiewu inwentarzy i narzędzi gospodarczych, w dobrach zajętych znajdujących się opisano po szczególe w protokóle zajęcia.
Akt zajęcia wręczony został Waleremu Kossowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu i Edmundowi Wajcht Wojtowi gminy Mokrsko w wsi Mokrsku dnia 6 (18) Września 1874 r. obudwom do rąk własnych, następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w kancelarji Ziemiańskiej w dniu 15 (27) Listopada t. r., a do księgi zaaresztowań w Trybunale utrzymywanej w dniu 28 Listopada ( 10* Grudnia) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń.
Warunki licytacyjne oraz zbiór objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi na publicznej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 8 (20) Stycznia 1875 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 28 Listopada (10 Grudnia) 1874 r.
Skoczyński.

*nieczytelne


Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 49


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 26.10. 1926 r. L. B. P. 6133/2 wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1395 „Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Słupsku" pow. Wieluński.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

dnia 28 grudnia 1927 r.
8630. „Marcin Pacholak" — sklep kolonjalny i wyroby tytoniowe we wsi Słupsko, gm. Mokrsko, pow. wieluńskiego. Istnieje od 1924 roku. Właśc. Marcin Pacholak, zam. we wsi Słupsko.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 90

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Marjannie Dwornickiej, współwł. 3 ha 733 mtr. z maj. Brzeziny Słupsko cz. I i 16 morg. z maj. Słupsko, pow. wieluńskiego;


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 17 maja 1932 roku. W powołanym terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wvdziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

 Echo Sieradzkie 1931 luty

Krwawa bójka na weselu.
W dniu 10. II. r. b. na weselu we wsi Słupsko, gm. Starzenice, zjawił się nieproszony Jan Słonina lat 24, mieszkaniec wsi i gm. Skomlin, jakoby celem zamówienia orkiestry na inne wesele.
Gdy Słonina wziął udział w tańcu wynikła sprzeczka, a następnie bójka, w wyniku której Słonina otrzymał kilka ran tłuczonych i został poźgany nożem w plecy Słoninę przewieziono na kurację do szpitala WW. Św. w Wieluniu.


Echo Sieradzkie 1931 30 październik

Z SĄDU.
Fr. Rudzik mieszkaniec wsi Słupsko gm. Mokrsko, skazany został za kradzież pary kamaszy ze straganu na rynku w Wieluniu na szkodę Wolfa Widawskiego na 3 mies. więzienia.


Echo Sieradzkie 1932 2 grudzień

ZYSKOWNE PRZEDSIĘBIORSTWO "DO ZALEWANIA ROBAKÓW".
W ostatnich czasach rozmnożyła się bardzo pokątna nieprawna sprzedaż wódki, którą sprzedają zmieszaną w połowie z wodą lub "dobierana" ze spirytusu (często przemycanego) różni wiejscy przedsiębiorcy rekrutujący się przeważnie z mniejszości.

Ostatnio wykryto taką potajemną knajpkę we wsi Słupska gm. Mokrsko, gdzie zyskowne to przedsiębiorstwo „do zalewania robaków". Jak mówią chłopi, prowadziła Ro[...] Jakubowiczowa, którą pociągnięto do odpowiedzialności sądowych. Sąd Grodzki po rozpatrzeniu sprawy skazał Jakubowiczowa na [...] grzywny z zamianą wrazie nieściągalności na 10 dni aresztu.


Echo Sieradzkie 1933 28 marzec

SKAZANIE SOŁTYSÓW
DEFRAUDANTÓW.
(...) Za podobne przestępstwo odpowiadał również sołtys Ludwik Wolny, który przywłaszczył sobie wpłacone przez miesz. wsi Słupsko i Piaski 3,715 zł. Skazany on został na 1 rok więzienia i na zwrot pobranych 3,715 zł. do kasy gminnej.


Echo Sieradzkie 1933 7 maj

ZA DOKONANIE KRADZIEŻY 138 ZŁ. W PIĘCIU — 5 LAT WIĘZIENIA.
Antoni Reszka i Adam Reszka zam. w Skomlinie oraz Stanisław Sola, Franciszek Sola, i Fr. Waszczyk zam. we wsi Słupsko gm. Mokrsko dokonali kradzieży ze sklepu Ruchli Jakubowiczowej we wsi Słupsko.
Do sklepu wyżej wymienionej dostali się zapomocą zrobienia otworu pod przyciesią domu — zabierając różnych towarów na sumę 138 zł.
Nie długo cieszyli się oni tym niepozornem jak na pięciu łupem, ani też wolnością, gdyż energiczne dochodzenie organów śledczych w krótkim czasie wykryło ich.
W tych dniach stanęła cała piątka przed Sądem Grodzkim w Wieluniu — który skazał ich na 1 rok więzienia każdego oraz na zapłacenie kosztów postępowania i opłaty sądowe.

Wraz z wyżej wymienionymi odpowia przed sądem Marjan Reszke ze Skomlina, który za przyjęcie skradzionych towarów z wiedzą, iż pochodzą z dokonanej kradzieży u Jakubowiczowej skazany został na 6 miesięcy więzienia i 100 zł. grzywny.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Mokrsko dzieli się na gromady:
13. Słupsko, obejmującą: wieś Słupsko, os. Wygodę-Stanisławskiego, Słupsko-Mierzwiaka.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 33

Wydział hipoteczny, przy sądzie grodzkim w Wieluniu obwiesz­cza, że na dzień 25 lipca 1934 roku, wyznaczony został termin pier­wiastkowej regulacji hipoteki niżej wymienionych nieruchomości:
2) osady włościańskiej Ludwika i Józefy małż. Wolnych i Stani­sława i Marjanny małż. Janas, położonej we wsi Słupsko, gm. Mokr­sko, zapisanej w tab, nadawczej pod Nr. 5, składającej się z 10 mrg. 219 1/2 pręt. ziemi z budynkami i ozn. Nr. 2006 rep. hip.

Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winne zgło­sić prawa swoje w kancelarji wydziału hipotecznego, pod skutkami prekluzji.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 20 marzec

PRZYDZIAŁ SPRZĘTU POŻARNICZEGO DLA STRAŻY POŻARNYCH W POWIECIE.
Na prośbę Oddziału Powiatowego i związku Straży pożarnych w Wieluniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń Krajowych Wydział Prewencyjny przyznał dla poszczególnych Straży Pożarnych w powiecie niezbędny sprzęt pożarniczy w postaci beczkowozów, węży, drabin i t. p. oraz zapomogi w gotówce na ogniotrwałe pokrycie dachów remiz strażackich oraz na ich budowę.
Przyznane strażom pożarnym rekwizyty przydzielone będą przez Powiatowego Instruktora p. Tuszyńskiego następującym strażom pożarnym:

7) Słupsk — zł. 200 na budowę remizy


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 2 czerwiec

Z Mokrska
Z TYGODNIA L. O. P. P.
Na terenie gminy Mokrsko i Skomlin urządzono staraniem Koła L. O. P. P. w Mokrsku Tydzień LOPP.
Rozpoczął się on dnia 10 maja r. b. nabożeństwem i okolicznościowem przemówieniem miejscowego proboszcza ks. Pruchnickiego i skończył się 21 maja ze względu
na rozległość terenu i szeroki zakres propagandy jaką podjęło miejscowe Koło.
Propaganda była urządzona w sposób następujący:
Przez trzy dni świąteczne mianowicie 10, 12 i 21 maja b. r. wyruszało w teren pogotowie strażackie pięknie udekorowane sztandarami, plakatami i chorągiewkami, na którem było ubranych 5-ciu strażaków w maski i 2-ch w kostjumy ochronne. Udział w propagandzie wziął Zarząd miejscowego Koła wraz z gronem nauczycielstwa na terenie Mokrsko-Skomlin.
W dniu zakończenia kursu przeciwgazowego, który był zorganizowany dla nauczycielstwa tut. rejonu wyznaczone zostały terminy przyjazdu pogotowia z Mokrska.
Przed przyjazdem pogotowia nauczycielstwo każdego terenu podjęłsię uświadomić społeczeństwo o znaczeniu wojny lotniczo-gazowej. Przyjazd zaś pogotowia miał na celu zademonstrować zebranym maski, kostjumy dla obrony indywidualnej, oraz dać pojęcie o działaniu gazów. Podczas przyjazdu takiego pogotowia do każdej wsi był urządzony alarm oraz wygłoszono odpowiednie przemówienie. Po przemówieniu zachęcano do zapisywania się na członków L. O. P. P. oraz zbierano dobrowolne ofiary.
Dnia 10 maja pod kierownictwem p. Rezlera wyruszyło pogotowie na linję: Krzyworzeka, Chotów, Słupsko, Brzeziny. W Krzyworzece przemawiał p. Kosarewicz, w Chotowie p. Peleńska, w Słupsku p. Urbaniak, w Brzezinach p. Rezler.
Dnia 13 maja pod kierownictwem p. Krysiaka: — Ożarów, Komorniki, Wróblew. W Ożarowie miejscowa ludność zbudowała na przyjazd LOPP. bramę triumfalną, — przemawiał p. Jeziorski i p. Pilarski, w Komornikach p. Cieślak. Po przemówieniu p. Cieślaka dzieci z miejscowej szkoły pod przewodnictwem p. Piwowarskiej odegrały obraz sceniczny i odśpiewały kilka piosenek. Zakończył zebranie propagandowe w Komornikach p. Krysiak. Po zakończeniu na zaproszenie Siostry Przełożonej całe pogotowie udało się do Sierocińca utrzymywanegstaraniem Sejmiku Wieluńskiegogdzie p. Krysiak scharakteryzował tamtejszej dziatwie obraz przyszłej walki i potrzebę wyrastającej stąd obrony. Wszyscy strażacy w Sierocińcu zostali ugoszczeni posiłkiem. W Wróblewie przemawiał p. Biliński. Zakończył zebranie propagandowe p. Krysiak.
Dnia 21 maja pod kierownictwem p. Pilarskiego wyruszyło pogotowie do Skomlina, Toplina i Wichernika. Przemówienie wygłoslił w Skomlinie p. Pilarski, w Toplinie p. Pilarski, w Wicherniku p. Marczak i p. Pilarski.
Zainteresowanie propagandą, było tak wielkie, że we wszystkich osiedlach miejscowa ludność gromadnie wychodziła z domów, pastusi spędzali bydło z pola i wszyscy dążyli do pogotowia, ażeby coś zobaczyć i usłyszeć. Natłok był tak wielki, że przejeżdżające drogą furmanki musiały się zatrzymywać. Słowem wszędzie pogotowie propagandowe było witane z niebywałą życzliwością i entuzjazmem.
Również na podkreślenie zasługuje uczynność dworów: Mokrsko, który nie szczędził przez trzy dni po 2 pary koni do pogotowia i Chotów, który widząc zmęczone konie z Mokrska, dał na zmianę swoją czwórkę koni.
Oprócz nauczycielstwa i wyżej wymienionych osób brały udział w propagandzie tygodnia lotniczego wszystkie organizacje istniejące na terenie Mokrska.

 Orędownik 1937 nr. 149

Wielki pożar w Wieluńskim
Spłonęły 32 zagrody wiejskie
Wieluń, 1. 7. — W Słupsku gm. Mokrsko w nocy z dnia na 29 na 30 ub. m. o godz. 22 wybuchł groźny pożar. Ogień powstał w stodole sołtysa i z błyskawiczną szybkością ogarnął sąsiednie zabudowania, które wkrótce stanęły w płomieniach. Na skutek wiatru ogień przenosił się dalej niszcząc wszystko po drodze. Przybyłe straże pożarne w liczbie 14 starały się zlokalizować pożar, aby nie dopuścić do dalszego zniszczenia.
Na skutek pożaru spłonęły 32 zagrody wiejskie, narzędzia rolnicze, kilka metrów zboża i mąki, kilkanaście tyś. cegiełek torfu, kilka koni, krów i nierogacizny oraz cała masa drobiu. Pożar powstał prawdopodobnie na skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.
W czasie pożaru została ciężko poparzona niej. 62-letnia Marcjanna Zychla, zam. w Słupsku Poparzoną przewieziono do szpitala W. W. Świętych w Wieluniu.

Echo Łódzkie 1937 lipiec

ŁUNA NAD WSIĄ SŁUPSKO.
Pożar zniszczył 30 gospodarstw.
Straszna śmierć wieśniaka w płomieniach.
WIELUŃ, 1. 7. — W dniu 29 czerwca około godz. 22 wybuchł groźny pożar we wsi Słupsko, gm. Mokrsko. pow. wieluńskiego, którego pastwą płomieni padło 30 gospodarstw.
Pożar powstał z niewiadomych na razie przyczyn w stodole sołtysa wsi Joachima Chrzanowskiego, obejmując następnie całą jego zagrodę. Wskutek sprzyjającego wiatru połudn.-zachodniego a ponadto dzięki długotrwałej suszy, groźny żywioł objął w kilka chwil później prawie całą wieś, w której mieszczą się 63 zagrody.
W mgnieniu oka 30 zagród po części drewnianym, krytych słomą stanęło w płomieniach, przy czym poszkodowani zostali: Franc. Włoszczyk, któremu spaliły się wszystkie zabudowania jak dom mieszkalny stodoła i obora, Józef Sola dom i stodoła, Stefan Mierzwiak obora, Józef Walczak dom i obora, Kaźm. Ciura dom obora i chlew, Franc. Spychała dom mieszkalny, Jan Kleszczak dom mieszkalny, Winc. Kleszczak dom mieszkalny i obora.
Całe natomiast mienie spaliło się Antoniemu Soli, Franc. Włoszczykowi II., Józefowi Chrzanowskiemu, Stanisławowi Janasowi, Ludwikowi Wolnemu, Józefowi Mamzerowskiemu, Antoniemu Chrzanowskiemu, Janowi Fertale, Mikołajowi Pacholakowi, Tomaszowi Tomczykowi, Antoniemu Kowalikowi, Stanisławowi Gołdysowi, Michałowi Fornalczykowi, Fr. Maniakowi. Winc. Podeszwie, Mariannie Zawadzie, Józefowi Orłowskiemu oraz Józefom I. i II. Dwornickim.
Ponadto spłonęło kilka koni, krów, świń oraz inwentarz żywy i martwy, znajdujący się w oborach i stodołach.
Nie obyło się również bez tragicznych wypadków, zginął w płomieniach 23-letni Mikołaj Kowalik a ponadto mniej groźnych oparzeń podczas ratowania mienia doznali 51-letnia Marianna Zychla oraz 42-letni Kazimierz Ciura, których umieszczono w szpitalu W. W. Świętych w Wieluniu. Oprócz tego kilka osób doznało lżejszych poparzeń.
Akcja ratownicza, w której brało udział 14 straży pożarnych wraz z motopompą straży wieluńskiej, dzięki też której pożar nie przybrał jeszcze groźniejszych rozmiarów, trwała do godz. 4-ej rano.
Wstępne dochodzenia wykazały, że pożar powstał prawdopodobnie od porzuconego niedopałka papierosa. Odbywała się bowiem tegoż wieczoru zabawa w remizie strażackiej, urządzona przez młodzież ze wsi. Dochodzenie prowadzi policja.
Straty, które pokrywa w większej części ubezpieczenie, sięgają kilkaset tysięcy złotych.
W związku z klęską pożaru, wskutek którego 30 rodzin pozostało bez dachu nad głową, wieluńska rada powiatowa na swym posiedzeniu w dniu 30 czerwca uchwaliła 600 zł. zapomogi dla pogorzelców.

Gazeta Świąteczna 1937 nr 2948 drugie

Pożary. W parafji Chotowskiej pod Wieluniem we wsi Słupsku wieczorem 29-go czerwca zapaliła się stodoła gospodarza Mamzera. W przeciągu 10-ciu minut pożar objął przeszło 30 gospodarstw i spaliły się doszczętnie. Wszelka pomoc była niemożliwa. Do pożaru przyjechało około 15 straży, bo był widoczny przeszło o 20 kilometrów. Przy ratowaniu dobytku spalił się 28-letni Mikołaj Kowalik we własnem mieszkaniu. Wraz z nim był młodzieniec nazwiskiem Zając, jednak przed zapadnięciem się dachu wyskoczył z ognia poparzony okropnie, gdyż ubiór na nim się zapalił i na szyji spalił mu się kołnierzyk z masy, opalając szyję i głowę. Pozatem kilku mieszkańców odwiozło pogotowie do szpitala w Wieluniu. Spaliło się przeszło 140 świń, kilkanaście sztuk bydła, 1 koń i wszystek drób. Ludzie pouciekali tylko w bieliźnie, wszystko spłonęło. Z gęsto zabudowanej wioski pozostało tylko kilkanaście opalonych drzew. Przyczyny pożaru nie wyjaśniono. Ludzie podejrzewają o podpalenie włóczęgów, dlatego w okolicznych wioskach co noc pilnuje kilku gospodarzy. W czasie pożaru w Słupsku wybuchł pożar we wsi Porębach, oddalonych od Słupska o 3 kilometry. Tam spaliło się całe gospodarstwo wraz z dobytkiem. Kilka dni przed tem spaliła się we wsi Kurowie (w parafji Chotowskiej) stodoła, a na drugi dzień w innej stronie tej samej wsi 5 gospodarstw. Czytelnik.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza