-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Plichów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Plichów, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Rudlice, własność prywatna. Ilość domów 3, ludność 19, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Plichów,   dwie os., pow. wieluński, gmina Skrzynno, par. Rudlice, odl. od Wielunia 16 w., mają 2 dm., 31 mk.

Spis 1925:
Plichów, wś, pow. wieluń, gm. Skrzynno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 31. Mężczyzn 16, kobiet 15. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 31. Podało narodowość: polską 31.

Plichów, obecnie część wsi Ostrówek w gminie Ostrówek.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIII. Obszar gminy wiejskiej Skrzynno dzieli się na gromady:
9. Ostrówek, obejmującą: os. młyn. Bolków, kol. Dobroszyny, grunty rozparc. Nowiny, wieś Ostrówek, maj. Ostrówek-Rudlice, folw. Ostrówek, wieś Plichów.


§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza