-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Piła

Czajkowski 1783-84 r.
Pilarz Pustkowie att star. klonow., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Piła, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Piła, pustk., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, odl. od Sieradza 41 w. Ob. Kuźnica Zagrzebska.

Spis 1925:
Piła, pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 19. Mężczyzn 10, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 19. Podało narodowość: polską 19.

 Piła, obecnie jest częścią wsi Kuźnica Zagrzebska w gminie Klonowa.

Piła 1934 r.

Piła 1992 r.

Ziemia Sieradzka 1920 marzec

W dniu 5 b. m. we wsi Piła, gm. Klonowa w stawie przy młynie w czasie kąpieli utopił się Antoni Przezak, lat 14.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
5. Kuźnica - Zagrzebacka, obejmującą: wieś Klonówka, wieś Kuźnica-Zagrzebacka, kolonję Kuźnica-Zagrzebacka, wieś Kuźniczka, pustkowie Piła, pustkowie Lar.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza