-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Osina Duża i Mała

Taryfa Podymnego 1775 r.
Oziny, wieś, woj. sieradzkie, powiat radomszczański, własność królewska, 30 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Osina, województwo Kaliskie, obwód Piotrkowski, powiat Radomski, parafia Rząśnia, własność rządowa. Ilość domów 38, ludność 256, odległość od miasta obwodowego 7.

Słownik Geograficzny:
Osina,  kol., pow. wieluński, gm. Kiełczygłów, par. Rząśnia, odl. od Wielunia 33 w., ma 37 dm., 268 mk., 506 mr. Utworzona na obszarze dóbr Kiełczygłów.

Spis 1925:
Osina Duża, wś, pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 129. Mężczyzn 65, kobiet 64. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 129. Podało narodowość: polską 129.

Spis 1925:
Osina Mała, wś, pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 112. Mężczyzn 49, kobiet 63. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 112. Podało narodowość: polską 112.

Wikipedia:
Osina Mała-mała wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: kapliczka przydrożna, przy przejeździe kolejowym, XVII/XVIII, nr rej.: A/43 z 2.10.2007

Wikipedia:
Osina Duża-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Lustracja 1789 r.

Mieszkańcy wsi Osiny:

Jakub Wrobel, Stanisław Kwasnik, Jakub Trzeciak, Maci Bozek, Wawrzeniec Motyl, Wawrzeniec Strzelczyk, Antoni Nowak, Stanisław Strzelczyk, Wojciech Zbik, Grzegorz Włodarz, Łukasz Zuberek, Bonawentura Zuber, Wawrzeniec z Górki, Jakub Kulak, Paweł Antosiak, Antoni Beska, Andrzy Beska, Kazimierz Kulaczyk, Jakub Pachołek, Maci Szałaiec, Szymon Zaiąc, Józef Szałaiec, Wojciech Stempien, Tomasz Strek, Wojciech Pietrzyk, Grzegorz Lusniak, Maci Boszczyk, Piotr Lusniak, po wdowie Zukowej rola pusta, Maci Szterczyk komornik, Błaży Lusniak komornik.

Gazeta Warszawska 1826 nr 46

Trybunał Cywilny Pierwszey Instancyi Woiewództwą Kaliskiego.
Na skutek Postanowienia Nayiaśnieyszego Pana z daty 12/24 Stycznia r. b. Regulacyią Hypotek Dóbr Narodowych, z któremi Skarb Publiczny do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przystępuie, nakazuiącego, i na skutek Reskryptów Kommissyy Rządowych Sprawiedliwości i Przychodów i Skarbu d. d. 22 i 24 Lutego r. b. rozpoczynaiąc regulacyią takową hypotek, podaie do wiadomości publiczney, iż do przyymowania Aktów pierwiastkowego regulowania hypotek Dóbr i realności niżey wymienionych w Woiewództwie Kaliskiem położonych, wyznaczył termin (...)
Na dzień 16 Maia 1826 roku dla:
13. Dóbr Narodowych Ekonomii Paięczno, składaiącey się z folwarków Paięczno i Barany, z wsi Dylów Narodowy i Siedlec, z folwarku Wistka, z młyna Winiowka, z wsi Wisthu, z folwarku Makowiska, z wiatraka, z wsi Makowiska, z Pustkowia Ładzin Makowiski, z Pustkowiów Niepoń, Garbacze, Maydy Makowiskie, i Osada Nadleśniczego Ładzin, z folwarku i wsi Gaięcice, z Pustkowiów Ładzin Gaięcki, Wóytostw Zabranow i Grobelne, z młyna Grobelna, z Pusthowia Strzelce, z wsi Patrzykow, z Pustkowia Maydy Gaięckie i Ciegielnia, z folwarku i wsi Kiełczygłow, z Pustkowiów Kule i Otok, z młyna Otok, z Pustkowia Studziennia, z karczmy Strąg, z Pustkowia Jasień, z folwarku i młyna Chruścińskie, z Pustkowiów Skoczylasy, Wyranba, Beresie, Dryganek, z wsi: Osina Gumnisko, Kiełczygłowek, Huta, Dąbrowa, z Pustkowia Pierzyny, z wsi Obrow, i z wsi Glina w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim; z folwarku i wsi Szczyrczowska Wieś, z Wóytostwa Szczyrczow i austeryi tamże, z domu szynkownego, z Wóytostwa Lubosznia, z Wóytostwa i wsi Chrząstawa, z wsi młyna Rudzisko, z folwarku wsi Dubie, z wsi Restażow, z Pustkowia Goryń, z karczmy Restażow i z młynem we wsi Szczyrczowskiey w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, z folwarku i wsi Wąsosze, z Pustkowiów Kamienna, Kule, Koły, Wroże i Łyk w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim; z miasta Szczyrcow w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, tudzież z miasta Paięczno w Powiecie Radomskim Obwodzie Piotrkowskim sytuowanych.  
(...) W moc Art: 3 postanowienia powyższego Nayiaśnieyszego Pana, oznaymia Trybunał, iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności Dóbr wyżey wymienionych, lub iakie prawo rzeczowe ściągaiące się do tychże Dóbr, może i powinien się zgłosić w terminach oznaczonych, a naypóźniey do dnia 14 Cztrwca r. b., który się w skutek Art: z tegoż postanowienia, ze względu na czas do obwieszczeń potrzebny, iako ostateczny i prekluzyyny oznacza.
Nadto dodaie Trybunał wskutek Art: 4 postanowienia Nayiaśnieyszego Pana, iż żadne reklamacyie przeciw Inkameracyi Dóbr na mocy urządzeń, iakie nastąpiły za Rządu Pruskiego, Austryiackiego, oraz na mocy Prawa na Seymie Xięztwa Warszawskiego dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego, ani też kompetencyie do Hypoteki przyiętemi nie będą, rozpoznawaniu Sądowemu nie ulegaią, niemniey żadne inne pretensyie prócz wymienionych powyżey w Artykule 3 do Hypoteki przyymowanemi bydź nie maią.
Regulacyia takowa odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, przed delegowanemi przez Trybunał wyznaczonemi, o których w Kancellaryi Hypoteczney dowiedzieć się będzie można. — Kalisz d. 4 Marca 1826 r.
Rembowski Prezes.
Karnecki Sekretarz.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 218

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach królestwa były pożary w skutku których spaliły się:

We wsi Osina pow. Piotrkowskim zabudowania włościańskie na rs. 305 ubezpieczone. Pożar jak się zdaje wynikł w skutku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Gazeta Świąteczna 1889 nr. 435

LISTY do Gazety Świątecznéj. Z okolicy Kiełczygłowa w powiecie Wieluńskim, gub. Kaliskiej. Treść: Jak w okolicy stoji oświata.-Dlaczego nie czytują książek. - O młodzieży z Osiny. - Jak się ona ubiera.- Wesela. Ze wsystkich stron kraju naszego czytują w Gazecie Świątecznej różne wiadomości, a z okolicy Kiełczygłowa nic jakoś ni słychać. Ale też i nie dziwota, bo tutaj w całéj okolicy niéma prawie nikogo, ktoby wiedział o gazetach i co się w nich drukuje. I chociaż większa połowa włościan umie czytać i pisać, jednak mało który z nich czytuje pożyteczne książki. Różne są przyczyny tego, a szczególniej ta: Na odpusty do poblizkich kościołów przyjeżdżają kramarze z Częstochowy i przywożą z sobą różne rzeczy oraz książki, najwięcej kalendarzy, ale takich głupich, w których jest napisano, kiedy będzie pogoda, a kiedy deszcz. Otóż gdy kto kupi taki kalendarz i nie sprawdzi mu się to, co w nim przepowiedziano, ten już potém nie chce słyszeć o książkach i o kalendarzach, bo mówi, że ci, co je drukują, są oszukańcy. Nikt więc tutaj nie ma żadnych książek oprócz książki do nabożeństwa, a oświata stoji nizko. To też gdy przyjdzie niedziela lub jakie święto, to po nabożeństwie kościelném nikt nie weźmie książki lub gazety i nie szuka w nich pożytku dla siebie, ale wlezie gdzie w dziurę i śpi tam aż do wieczora. Robią tak szczególniej starsi. Młodzież zaś, zebrawszy się w kilku, z papierosami w gębach idzie gdzie do dziewek. Dzieje się tak we wsi Osinie. Gdyby zaś kto obcy zobaczył młodzież z Osiny idącą do kościoła, toby powiedział, że to z miasta ta hałastra, i nikt by nie poznał, że to wiejscy ludzie, jéno myślałby, że miejskie łyki. A czemu tak? Oto dla tego, że parobcy z Osiny chodzą poprzebierani po miejsku, w krótkich kurtkach, które tutaj nazywają „kurtkami po siedem groszy", w spodniach wypusczanych na buty, a na głowie, mają kaszkiety z wyciskanemi daszkami. Za przykładem osiniaków idą potrosze i ludzie z innych okolicznych wiosek, ale z tą różnicą, że ubiór taki wkładają tylko do pracy, a do kościoła wkładają sukmany niebieskiego koloru, z sukna własnego wyrobu. Wesela trwają zwykle bardzo długo; jak się zacznie w poniedziałek rano, to skończy się dopiero we czwartek na wieczór. Dużo jeszcze miałbym do pisania o zwyczajach tutejszych mieszkańców, ale ponieważ nie mam czasu, więc odłożę to na drugi raz. Ignacy Dłubak.


Rozwój 1932 nr 202 (Prąd)

Lekomyślność młodych
Na linii kolejowej z Wielunia do Zduńskiej Woli, na odcinku między wsią Osina i Drganek przed kilku dniami, jak to podawaliśmy, pociąg towarowy nr. 1490 najechał na ustawioną na torze lorkę.
Wskutek uderzenia została uszkodzona lokomotywa, jak również rozbita została lorka.
Wdrożone dochodzenie ustaliło, że lorkę którą posługiwano się przy budowie toru robotnicy firmy „Budopol" zatrudnieni przy nasypie umieścili na prowizorycznych szynach.
Jak dalej ustalono, w czasie nieobecności robotników grupa młodzieńców przez lekkomyślność ustawiła wózok, na torze, przed nadejściem pociągu towarowego, przyczyniając się w ten sposób do wypadku.
Policja ustaliła, że udział w tej swawoli brali 21 letni Stanisław Zjawiony, 12 letni Stefan Poltyński, 20 letni Józef Poltyński i 22 letni Stanisław Trześiak, z gminy Kiełczygłów powiatu Wieluńskiego. Wszyscy czterej przyznali się do ustawienia lorki na torze, wyjaśniając, że zrobili to li tylko z żartów i jeszcze przed nadejściem pociągu wozili się na torze, a później nie zdążyli lorki zdjąć.

Młodzieńców aresztowano i osadzono w więzieniu. Dochodzenie obecnie prowadzi sędzia śledczy celem ujawnienia, czy nie zachodzi tu akt złej woli.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Kiełczygłów dzieli się na gromady:

9. Osina, obejmującą: wieś Beresie-Małe, wieś Osinę-Dużą, wieś Osinę-Małą.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 16. IX. 1933 r. L. SA. II. 12/15/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu wieluńskiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 19 z dnia 16. IX. 1933 r. poz. 242, str. 473) ulega następującym zmianom:
18) w § 1 p. IX. w gromadzie Osina, oznaczonej liczbą 9, po słowach: „wieś Osinę-Małą" dodaje się „folwark Beresie-Małe".
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 84

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grozkim w Wieluniu obwieszcza, że na dzień 25 stycznia 1939 roku, wyznaczony został termin pierwiast­kowych regulacyj hipotek dla niżej wymienionych nieruchomości:
2) gruntów państwowych linii kolejowej Herby Nowe—Gdynia, na­bytych przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe w Bydgoszczy dla Skarbu Państwa od włościan wsi Marchewka, gm. Siemkowice, 1983 m kw, wsi Zalesiaki, gm. Działoszyn, 1 ha 9558 m kw, wsi Trębaczew cz. I, gm. Działoszyn, 2 ha 9598 m kw, wsi Trębaczew, cz. II, tejże gminy, 5 ha 3707 m kw, wsi Trębaczew, cz. III, tejże gminy, 2 ha 2765 m kw, wsi Chorzew, gm. Siemkowice, 1 ha 4019 m kw, wsi Mała Osina, gm. Kiełczygłów, 5 ha 3008 m kw, wsi Duża Osina, gm. Kiełczygłów, 6327 m kw, wsi Dryganek, gm. Kiełczygłów, 2 ha 8802 m kw, wsi Kiełczygłówek, gm. Kiełczygłów, 1 ha 4164 m kw, wsi Huta, gm. Kiełczy­głów, 2 ha 9419 m kw, wsi Pierzyny, gm. Kiełczygłów, 1 ha 1561 m kw, wsi Dąbrowa, gm. Kiełczygłów, 3 ha 6902 m kw, wsi Tuchań, gm. Siem­kowice, 5 ha 2160 m kw i wsi Gumniska, gm. Kiełczygłów, 5 ha 0965 m kw. (Ks. hip. nr Z. 1603 r. h.);

Osoby interesowane, w oznaczonym wyżej terminie, winny zgłosić swoje prawa w Wydziale Hipotecznym, pod skutkami prekluzji. 55/38.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza