-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Okup Mały i Wielki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Wielki Okup, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Okup Wielki, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Walewska, kasztel.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Mały Okup, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Okup Mały, parafia marzynin (marzenin), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Walewska, kasztel.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Okup duży, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 93, odległość od miasta obwodowego 3.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Okup mały, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Marzenin, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 56, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Okup Mały i Wielki,  Okup Wielki kol. i karcz., O. Mały, kol., i O. Fabryczny, kol. młyn., nad rz. Grabią, pow. łaski, gm. Pruszków, par. Marzenin. O. Wielki ma 29 dm., 254 mk., ziemi włośc. 263 mr.; os. karcz. 1 dm., 3 mk.; O. Mały ma 15 dm., 102 mk., 239 mr.; O. Fabryczny, kol., 13 dm., 72 mk., 27 mr. i os. młyn, 1 dm., 15 mk., 36 mr. W 1827 r. O. Wielki 4 dm., 93 mk.; O. Mały 5 dm., 56 mk. Według regestr. pobor. z 1579 r. wś Okup Wielki, w par. Marzenyn, miała 2 łany i 8 kolon. (Pawiński, Wielkop., II, str. 242). Według Lib. Ben. Łask. (I, 483) wś Okupy (duplex) dawała dziesięcinę katedrze gnieźnieńskiej, zaś plebanowi swemu jedynie kolędę. Br. Ch.

Spis 1925:
Okup Fabryczny, wś, pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13 (w tem 1 budynek niezamieszkały). Ludność ogółem: 100. Mężczyzn 46, kobiet 54. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 58, ewangelickiego 42. Podało narodowość: polską 66, niemiecką 34.

Spis 1925:
Okup Mały, wś, pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 132. Mężczyzn 66, kobiet 66. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 11, ewangelickiego 119, prawosławnego 2. Podało narodowość: polską 14, niemiecką 118.

Spis 1925:
Okup Wielki, wś, pow. łaski, gm. Pruszków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 35(w tem 1 budynek niezamieszkały). Ludność ogółem: 269. Mężczyzn 123, kobiet 146. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 54, ewangelickiego 214, prawosławnego 1. Podało narodowość: polską 61, niemiecką 207, inną 1.

Wikipedia:
Okup Mały-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Okup Wielki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 230

(N. D. 5204) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem kraju czuwające, aby zwracały uwagę na Wojciecha Kocha wyrobnika z kolonii Okupie Gminy Bilów Okręgu Szadkowskiego i jako prawnie poszlakowanego o kradzież, wrazie dostrzeżenia ujęły i pod ścisłą strażą Sądowi poszukującemu lub najbliższemu dostawiły.
Rysopis Wojciecha Kocha jest następujący: ma lat 30, ewangelik, wzrostu wysokiego, twarzy ściągłéj, włosów blond, ust miernych, nosa małego, ubrany był w płaszcz granatowy, spodnie płócienne, kamizelkę baścikową, buty pasowe, i kaszkiet zwyczajny, pisze i czyta po niemiecku.
Piotrków d. 10 (22) Września 1846 r.
Sędzia Prezydujący, Wolanowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1846 nr 330

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
We wsi Okupie małym, pow. Sieradzkim, chałupa, na rs. 90 asekurowana.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 119

(N. D. 2290) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe, nad bezpieczeństwem i porządkiem w kraju czuwające, aby na ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości Μikołaja Łaskiego z Okupu pochodzącego ścisłe okо zwracały, a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu pod strażą odstawiły. Rysopis jego jest następujący: włosy na głowię ciemne, oczy piwne, nos mierny, usta szerokie, twarz i broda ściągła, chodzi w zwyczajnym ubiorze chłopskim.
Szadek d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1849 r.
Sędzia Prezydujący, Uziębło.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 24

(N. D. 439) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrowskiego.
Zapozywa do Sądu tutejszego Karola Gran czynszownika z Okupa Wielkiego gminy Bilewa O-gu Szadkowskiego, z miejsca zamieszkania zbiegłego, aby się w Sądzie tutejszym do ogłoszenia wyroku Sądu Kryminalnego Gubernii Warszawskiej przeciw niemu o opór Komornikowi zapadłego, w przeciągu dni 30, licząc od daty ogłoszenia niniejszego stawił po upływie terminu Sąd stosownie do prawa sobie postąpi.
Piotrków d. 7 (19) Stycznia 1853 r.
Sędzia Prezydujący,
Radca Dworu, Bóbr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 52

(Ν. D. 1006) Sąd Policyj Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Augusta Krysztoporskiego, wyrobnika z kolonii Okup duży, gminy Bilew Okręgu Szadkowskiego pochodzącego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby w sprawie własnej do wysłuchania wyroku Sądu Kryminalnego, najdalej w ciągu dni 30, od daty niniejszego ogłoszenia licząc, w Sądzie tutejszym się stawił, lub wiadomość o teraźniejszym swym pobycie udzielił, po bezskutecznym bowiem upływie oznaczonego czasu, według przepisów prawa z nim postąpionem będzie.
Piotrków dnia 14 (26) Lutego 1858 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 23

(N. D. 363) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako też wojskowe nad porządkiem i bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na Annę Rutkowską ze wsi Bilewa i Walentego Pakowskiego ze wsi Zalesia o kradzież obwinione, a w czasie transportu pod miastem Łaskiem z pod straży gwałtownie oswobodzone, i obecnie z pobytu niewiadome, baczne oko zwracały, w razie ujęcia natychmiast Sądowi tutejszemu lub najbliższemu odstawiły. Rysopis Anny Rutkowskiej, lat 28, wzrost dobry, twarz, pociągła, włosy blond, oczy niebieskie, nos pociągły, budowy ciała dobrej, ubrana w szlafrok czerwone i białe paski, nos ściągły, pochodzi z Okupa małego, gminy Bilew. Rysopis Walentego Pakowskiego, lat 32, wzrostu małego, twarzy okrągłej, oczy niebieskie, włosy blond, nos mierny, ubrany w ciemno zielony bajowy surdut, pochodzi z Zalesia Pieczyńskiego.
Piotrków dnia 5 (17) Stycznia 1859 r.
Sędzia Prezydujący,
Assesor Kollegialny, Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 264

(N. D. 6503) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Maryannę Piotrowską lat 40 liczącą wyrobnicę ostatecznie na kolonii Okup gminie Bilew Powiecie Sieradzkim zamieszkałą, ażeby w ciągu dni 30 licząc od daty niniejszego ogłoszenia niezawodnie w Sądzie tutejszym celem wysłuchania wyroku własnej sprawie zapadłego się stawiła, po upływie albowiem czasu tego listami gończemi ściganą będzie.
w Tyńcu pod Kaliszem dnia 7 (19) Listopada 1859 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 203

(N. D. 4368) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jak i wojskowe nad bezpieczeństwem powszechnem w kraju czuwające, aby 1. Maryannę Turał v. Julianę Zakrzewską służącę z m. Sieradza, 2. Annę Rutkowską słążące ze wsi Okup pod Łaskiem, 3. Annę Gołembiowską wyrobnicę z tejże wsi Okup pochodzących, z pobytu niewiadomych, o kradzież obwinionych, przed wymiarem sprawiedliwości ukrywających się, bacznie śledziły i wrazie ujęcia Sadowi tutejszemu odstawić zechciały.
w Tyńcu pod Kaliszem dnia 18 (30) Sierpnia 1860 roku.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.

Dziennik Powszechny 1861 nr 17

LICYTACJE I SPRZEDAŻE РUBLICZNE. (N. D. 4624) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytację publiczną, w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny, w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r.   
4. Bielów z przyległościami Okup mały, i Okup Wielki, oraz z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 342 kop. 71, vadium do licytacji rs. 1300, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 6922, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Edwardem Milewskim.  
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzejnia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie. Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie, bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa, oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego zd. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku.) Kalisz d. 23 Wrześ, (4 Paźdz.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz, Janczewski.

Dziennik Powszechny 1861 nr 41

(N. D. 5136) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Do niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SSrom niegdy Ludwiki Byszewskiej wierzycielki hypot. dóbr Bielowa z tytułu sumy w dziale IV. pod N. 11c W.H. nu rzecz tejże zabezpieczonej. Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Admistracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. zawiadamia wszystkich interesowanych a głównie powyżej wymienionych iż dobra ziemskie Bielów z przyległością Okup wielki i mały oraz z wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych sumę rs. 342 k. 71 z mocy upoważnienia Dyrekcji Głównej z dnia 2 (14) Sierpnia 1861 r. Nr. 11734 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacją publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1862 r. poczynając od godziny 10-tej z rana w kancelarji hypotecznej przed Edwardem Milewskim Rejentem miejscowej Kancelarji Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu Sądowym. Vadium do licytacji oznaczone jest w kwocie rs. 1300 w gotowiznie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 6922. Warunki tej sprzedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej. Ostrzeżenie: W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art.25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej. Kalisz dnia 23 Paździer. (4 Listop.) 1861 r. Prezes, Szymanowski. Pisarz Janczewski.

Kaliszanin 1872 nr 59

Rozporządzenia Władz miejscowych.

(...) Z rozporządzenia Dyrektora Okręgu Naukowego Kaliskiego, mianowani nauczycielami elementarnymi: (...) b. nauczyciel szkoły ewangelickiej we wsi Okupie wielkie, okręgu Naukowym Łódzkim, Ludwik Hohman, mianowany nauczycielem czwartym przy szkole ewangelickiej elementarnej w Kaliszu.

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
28. Dobra Bielów z przyległościami Zawady, Okup mały i Okup wielki, oraz kolonją Okup fabryczny zwany z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Szadkowskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1509 k. 12, vadium do licytacji rs. 2500, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 15574 k. 50, termin sprzedaży d. 8 (20) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 3039 k. 48 1/2, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Zenonem Łopuskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Tydzień Piotrkowski 1879 nr. 34

Do sprzedania
pomiędzy miastami: Łaskiem a Zduńską Wolą, wiorsta od szosy na rzece Grabi jest
MŁYN
o dwóch złożeniach, cylindrze, klaperganku i jagielniku, z gruntem ornym, łąkami w obecnej przestrzeni mórg 36 i oddzielnem pastwiskiem. Wiadomość szczegółowa u właściciela w Okupie Fabrycznym, stacyja pocztowa Łask.

Dziennik Łódzki 1891 115

Pożary w okolicy. We wsi Okup-Wielki, gminy Pruszków, pow. łaskiego spalił się dom drewniany mieszkalny, trzy obory i skład murowany Augusta Herla, ubezpieczone na rs. 1,010; nieubezpieczonych ruchomości zgorzało za 934 rs.

Gazeta Świąteczna 1912 nr 1644

Śmierć od pioruna. We wsi Okupie pomiędzy miastami Łaskiem a Zduńską-Wolą, w guberńji piotrkowskiej, wpadł piorun dnia 8-go czerwca do domu młynarza Tomasza Krysiaka i wzniecił pożar. Gospodarz siedział wtedy przy stole. Żona jego, widząc, że się wcale nie rusza, myślała, że śpi. Zaczyna wołać, żeby uciekał, ale młynarz ani drgnie. Podbiega więc i zaczyna go szarpać; aż tu zaledwie go dotknęła, runął na ziemię. Pokazało się, że go piorun zabił. Wezwano natychmiast lekarza ze Zduńskiej-Woli; przyjechał w godzinę, ale wszelki ratunek był już daremny. Jan Cieśl.

Gazeta Łódzka 1916 nr. 138

Na kolonje letnie.
We wtorek wysłano do wsi Okup pod Łaskiem pierwszą partję dzieci ewangelickich w liczbie 333. Dzieci pozostaną tam w ciągu jednego miesiąca.

Godzina Polski 1916 nr 140

Na kolonie letnie.
We wtorek wysłano do wsi Okup pod Łaskiem pierwszą partyę dzieci ewangelickich w liczbie 333. Dzieci pozostaną tam w ciągu jednego miesiąca.

Godzina Polski 1916 nr 177

Na kolonie letnie.
W ubiegłym tygodniu wyjechała na kolonie letnie w Okupiu pod Łaskiem druga partya dzieci ewangelickich, w liczbie 386.

Godzina Polski 1917 nr 125

Dzieci na wieś.
Gmina ewangelicka św. Jana wysyła w lecie roku bieżącego do kolonii Okup 1.000 dzieci w 3-ch partyach. Do pierwszej partyi zapisało się już przeszło 800 dzieci.

Rozwój 1919 nr 69

"Mężowie zaufania".
Komisarz ludowy powiatu łódzkiego przesłał do komisarza ludowego w Łasku, korespondencję, dotyczącą „mężów zaufania".
Z aktów, znalezionych po cesarsko-niemieckiem prezydjum policji w Łodzi, (okólnik „urzędu opieki nad niemiecką własnością ziemską w Polsce do naczelników powiatowych Nr. 115)" wynika, że przy generał-gubernatorstwie warszawskim istniał t. zw. „urząd opieki nad niemiecką własnością ziemską w Polsce". Urząd ten przy pomocy szpiegów, zwanych oficjalnie, „mężami zaufania", dowiadywał się o każdym zamiarze sprzedaży polakowi ziemi, należącej przedtem do kolonisty niemieckiego i wszelkimi możliwymi środkami przeciwdziałał temu.
Urząd ten odgrywał więc ......* rolę osławionego poznańskiego "Ostmarkenvereinu".
(...) Z innych aktów wynika, że „mężami zaufania" na powiat łaski byli: Otton Hening, zamieszkały w Karniszewicach, gm. Górka Pabjanicka; Artur Kayser, właściciel majątku w Slądkowicach, gm. Dłutów i Henryk Gran, zamieszkały we wsi Okup, gm. Pruszków.
Do korespondencji załączone zostały odpisy z niemieckiego, znalezione w archiwum b. cesarsko-niemieckiego prezydjum policji w Łodzi. (...)
Odpis z niemieckiego. Pabianice 7-go maja 1916 r. 5 brygada żandarmerji gener.-gub. warszawskiego, obwód ofic.: Łódź, obszar dojazdowy: Łask. Właściciel ziemski Artur Kayser ze Slądowic dowiedział się z pewnego źródła, że w lasach Szwajcera w Ostrowiu odbywają się pod kierownictwem pewnego młynarza ćwiczenia synów chłopskich, którzy mają brać udział w powstaniu. Kayser sądzi, że dowie się od osoby na którą się powołuje o dalszych szczegółach, a przeto woli chwilowo nie wyjawiać jej nazwiska. (Podpis nieczytelny) podoficer żandarmerji.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 63


Na żądanie mieszkańca wsi Okup Wielki, gm. Pruszków, pow. Łaskiego, Wilhelma Fischera, zastępowanego przez adwokata i obrońcę konsystorskiego, Hermana Eberhardta, ul. Nowogrodzka 44, woźny konsystorski Ferdynand Klammer, wzywa żonę jego Marję Fischer, ur. Gutmann, córkę Augusta i Juljanny, niewiadomą z miejsca pobytu, ażeby ona, Marja Fischer, po upływie roku, od daty niniejszego wezwania, stawiła się przed ewang.-augsbur. sądam konsystorskim w Warszawie, ul. Miodowa 13, na audjencję zazwyczaj w pierwszy czwartek po 1 każdego miesiąca, o godz. 10 rano, lub kiedy sprawa przywołaną będzie, celem dania odpowiedzi w sprawie rozwodowej, opartej na winie złośliwego opuszczenia.
Powództwo oparte na 2 art. 146. Pr. o Małż. 1836 r.

Ostrzega się o skutkach zaoczności.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 87


Wydział hipoteczny w Łasku, obwieszcza, że na d. 10 lutego 1922 r. (godz. 10 rano) wyznaczony został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki dla osady uwłasz. we wsi Okupie-Małym, gm. Pruszków, star. Łaskiego położonej, w tab. likw. pod Nr. 1/2 zapisanej, o powierzchni łącznie z 2 morgami 212 pr. kw. pochodzącemi z ogólnego pastwiska—31 mórg 67 pr. kw. z zabudowaniami, należącej do sukcesorów Krystjana Ranke.
Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1923 nr 15

Sąd pokoju w Łasku, z. Piotrkowskiej, na zasadzie art. 581 i 3091 U. P. C., wzywa niewiadomego z miejsca pobytu Wilhelma Lauksa, aby w terminie 4-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego wezwania, stawił się w tymże sądzie, jako sukcesor, w sprawie (Nr. C. 29/23) z powództwa Gustawa Lauksa o podział majątku, pozostałego po zmarłym d. 9 kwietnia 1899 r. Gotlibie Lauksie, ze wsi Okup-Mały, gm. Prusz­ków, pow. Łaskiego.
W razie niestawienia się wezwanego w powyższym terminie, sprawa będzie rozpoznana w jego nieobecności.


Rozwój 1924 nr 156

Straszna śmierć przy pracy.
ZMIAŻDŻONY PRZEZ KOŁA MŁYŃSKIE
We wsi Okup Fabryczny pow. Łaskiego wciągnięty został przez koła zębate robotnik pracujący w miejscowym młynie należącym do pana Stefana, Maciaszek, w chwili, gdy zabierał się do naoliwienia transmisji.
Wszelki ratunek okazał się niemożliwy, gdyż ciało wciągnięte przez koła zębate zostało natychmiast zmiażdżone w tak straszny sposób, że aż mózg wyprysnął.
Śledztwo ujawniło, że winę ponosi właściciel młyna, pan Maciaszek który skutek niezabezpieczenia transmisji wałów kół zębatych tym samym przyczynił się do śmierci Maciaszka.
Pan Stefan został oskarżony z art. 464 cz. 2; sprawa zostanie wkrótce rozpatrzona przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Jako okoliczność łagodząca w tej sprawie należy zaznaczyć, że młyn był ten bardzo starej konstrukcji, tak że o przebudowaniu go wobec braku funduszów nie może być mowy.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2247

Sprzedam gospodarstwo: osiem morgów z łąką i zabudowaniami, oraz osobno siedem morgów bez budynków. Wojciech Cichosz, Okap-Fabryczny, gm. Pruszków w powiecie łaskim.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 16


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 30 marca 1927 r. L. BP. 590/2, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1499, „Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej" w Okupie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 17

Ogłoszenie.
Starostwo Łaskie ogłasza, że w dniu 20 sierpnia 1928 r. na zasadzie art. 222 ustawy wodnej z dn. 19. 9. 1922 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Okupie Wielkim, pow. Łaskiego.
Spółka nosi nazwę „Spółka Wodna Okup Wielki".
Celem spółki jest osuszanie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut spółki uchwalony jednogłośnie przez członków spółki na zebraniu w dniu 31 maja 1928 r. ułożony został według wymogów okólnika M. R. P. z dn. 20. 8. 1923 r. Nr. 417 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).

Starosta Powiatowy (—) Wallas Jan.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 86

Wezwania publiczne.
Sąd pokoju w Łasku, okręgu sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 58\ 309 U. P. C. wzywa Wilhelma-Eduarda Langsza, syna Bogumiła, aby w terminie 4-miesięcznym od daty publikacji niniejszego obwieszcze­nia, stawił się do tegoż sądu w charakterze spadkobiercy (pozwanego) do sprawy Nr. C. 910/28 r. z powództwa Matyldy Deniszkiewicz przeciw­ko Natalji-Julji Bronis, Gustawowi i Wilhelmowi Langszom o podział majątku pozostałego po zmarłej Annie Rozynie Langsz zapisanego w tab. likw. pod Nr. 9 wsi Okup-Mały, gminy Pruszków, pow. łaskiego o prze­strzeni dwanaście morgów gruntu z zabudowaniami, po upływie tego ter­minu sprawa będzie rozpoznawana bez jego udziału.


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 12a

Do rejestru handlowego, sądu okręgowego w Łodzi wniesiono następujące wpisy za Nr. Nr.:

21430A. „Antonina Szulc". Młyn wodny. Okup fabryczny, gm. Pruszków. Firma istnieje od 1 stycznia 1932 roku. Właśc. Anto­nina Szulc, zam. Okup fabryczny, gm. Pruszków. Intercyzy nie za­warła.

Echo Sieradzkie 1933 26 sierpień

ZATARG NA TLE WARUNKÓW PŁACY.
W firmie B-ci Szulc w Okupie powstał zatarg na tle warunków płacy, ponieważ firma nie płaci robotnikom w myśl obowiązującej umowy zbiorowej. Delegat robotników, który w tej sprawie interweniował w Zarządzie firmy został wydalony z pracy. Należy nadmienić, iż robotnicy pracują przy 4 krosnach, a zarobki wynoszą od 8 do 20 zł. Sprawą tą winien więc zainteresować się jak najszybciej Inspektorat Pracy i odpowiednio zatarg zlikwidować.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Pruszków dzieli się na gromady:
5. Okup Wielki, obejmującą: wieś Grabina, wieś Okup Wielki.
6. Okup Mały, obejmującą: wieś Okup Mały, wieś Okup Fabryczny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.


Echo Łódzkie 1935 listopad

Katastrofa samochodowa przemysłowca.
Trzy osoby ranne.
ZDUŃSKA - WOLA, 18. 11. — W godzinach wieczornych pod wsią Okup Duży wydarzyła się katastrofa samochodowa. Jadący z Łodzi do Kalisza znany przemysłowiec kaliski, Wilhelm Müller, w towarzystwie żony Marji i synowej (z domu Teblerówny) zduńsko - wolanki, zauważył na szosie nieprzepisowo jadący wóz chłopski. W chwili, gdy szofer samochodu usiłował minąć furmankę, woźnica skręcił gwałtownie wbok. Szofer w obliczu gwałtowenego zderzenia z furmanką, momentalnie skręcił, jednak tak niefortunnie, iż samochód wpadł do rowu. Spod wywróconego samochodu rozległy się jęki rannych
pasażerów. Wkrótce przy pomocy okolicznych włościan zdołano wydobyć ofiary wypadku. Dość ciężkie obrażenia ciała odniosła żona przemysłowca. Właściciel samochodu, Müller, i jego synowa odnieśli
lżejsze rany. Szofer wyszedł z katastrofy bez szwanku. Wezwany na miejsce nieszczęścia dr Wróblewski ze Zduńskiej - Woli opatrzył rannych i przewiózł Müllerowną do domu Toblerów w Zduńskiej - Woli.
Energiczne dochodzenie w celu ustalenia winnych wypadku prowadzi miejscowa policja.

 Orędownik 1939 nr. 61

Zadłużenie przyczyną samobójstwa
Łódź, 13. 3. — Wo wsi Okup Mały popełnił samobójstwo, wieszając się na strychu, sołtys tejże wsi 51-letni Gotlieb Kern. Przyczyną samobójstwa było zadłużenie.


Dziennik Łódzki 1951 nr 294

Za patriotyczną postawę i wzorowe wykonywanie obowiązków wobec państwa ludowego
Krzyżami Zasługi odznaczył Prezydent RP
32 chłopów woj. łódzkiego
WARSZAWA. — PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ NA WNIOSEK PREZYDIUM WOJ. RN W ŁODZI — POSTANOWIENIEM Z DNIA 8 LISTOPADA 1951 R., ODZNACZYŁ ZA PATRIOTYCZNĄ POSTAWĘ I WZOROWE WYKONANIE OBOWIĄZKÓW WOBEC PAŃSTWA LUDOWEGO NASTĘPUJĄCYCH CHŁOPÓW PRACUJĄCYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
złotym krzyżem zasługi

1. Jadwiszczak Józef — przewodniczący spółdzielni produkcyjnej w Okupie Wielkim, gm. Pruszków, pow. Łaski.


Dziennik Łódzki 1951 nr 296

Za co zostali odznaczeni 
(...) Odznaczony przez Prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi Józef Jadwiszczak jest przewodniczącym spółdzielni produkcyjnej w Okupie Wielkim. Zastajemy go żywo krzątającego się po podwórku zagrody. Rozmowa schodzi na sprawy gospodarskie.

Latośmy dużo zrobili — mówi z uśmiechem Jadwiszczak — wydrenowaliśmy grunty, przekopaliśmy 3 km rowów odpływowych. A jest nas tylko 21 członków w spółdzielni. Mamy do uprawy 127 ha ziemi ornej. Wszelkie odstawy wykonaliśmy, rozumie się, zbiorowo. Chcemy jeszcze odstawić coś nie coś ponad plan, bo urodzaje mamy dobre: 20 q z ha pszenicy, 16 q żyta.
38-letni przewodniczący spółdzielni pochodzi z sieradzkiego. Przed wojną był robotnikiem leśnym. Po wojnie otrzymał z reformy rolnej 7 ha, w tym ziemi uprawnej 4,5 ha. Przekonał sąsiadów o korzyściach wspólnej gospodarki i na początek w 14 zaczęli gospodarować zespołowo.
Potem wstąpiło do spółdzielni jeszcze siedmiu. I nadal zainteresowanie spółdzielnią nie słabnie.
Jadwiszczak jest aktywistą ZSL i radnym Powiatowej Rady Narodowej w Łasku. Na odznaczenie zasłużył jako wzorowy gospodarz i aktywny działacz.

(Z)

Dziennik Łódzki 1952 nr 79

Jan Szmit
pojechał pierwszy i na pewno
nie żałuje
Jan Szmit z gminy Pruszków pow. łaskiego okazał się energicznym, przedsiębiorczym człowiekiem. Widząc, że jego maleńkie gospodarstwo w rodzinnej wsi nie może go wraz z rodziną wyżywić zdecydował się przesiedlić na Ziemie Zachodnie i jako jeden z pierwszych w swojej gminie wyruszył na poszukiwanie odpowiedniego gospodarstwa.
W PRN otrzymał bezpłatny bilet więc podróż nic go nie kosztowała. Upatrzył sobie ładne gospodarstwo, do tego otrzymał bezprocentową umarzalną pożyczkę na kupno krowy i konia i dziś już jest gospodarzem całą gębą.
W ślad za Szmitem wyjechał z grom. Okup Henryk Bielicki.
Za tymi ruszyli inni małorolni i bezrolni z pow. łaskiego. Tadeusz Witek z grom. Kopyść gminy Bałucz i Stanisław Witek z Łasku i Bolesław Walczak cisnący się dotychczas na małej, dzierżawie w grom. Wronowice gm. Łask. Ryszard Kaźmierski z Widawy wyjechał jako magazynier do PGR na Ziemiach Zachodnich, a młode małżeństwo — Zamelscy z Zelowa wyjechali do spółdzielni produkcyjnej. W tych dniach wyjadą jeszcze Andrzej Osman i Zofia Dzikowska.
Na zwiady — w celu upatrzenia sobie gospodarstw wyruszyli: Józef Sadkowski z Pabianic, Kazimierz Gabelski z Sięganowa gm. Pruszków, Antoni Szczepaniak z Pruszkowa i Bielawski z Kolumny. Nic dziwnego, pow. łaski należy do najbardziej przeludnionych powiatów naszego województwa, gdzie procent małorolnych i bezrolnych jest dość duży.
Na Ziemiach Zachodnich są jeszcze połacie ziemi leżące odłogiem i czekające na ręce które by je uprawiły. Uchwała Rządu w sprawie osiedleńczej idzie na rękę małorolnym i bezrolnym umożliwiając im na dogodnych warunkach uzyskanie gospodarstw na Ziemiach Zachodnich. — Oprócz bezprocentowych pożyczek na zakup inwentarza i bezpłatnego przejazdu, przesiedleńcom przysługuje wiele ulg i uprawnień. Przede wszystkim zaś są całkowicie zwolnieni od wszystkich podatków przez pierwsze trzy lata po osiedleniu, zaś przez dwa lata — od obowiązku sprzedaży państwu zboża i zwierząt rzeźnych.
Na podst. koresp. L.
oprac. E. M.

Dziennik Łódzki 1953 nr 35 

Przed Krajowym Zjazdem Spółdzielczości
Idziemy po najlepszej drodze i innym pomożemy wejść na nią
Teatr Miejski w Sieradzu. W stronę prezydium zjazdu i trybuny zwrócone wszystkie twarze, stare i młode, poorane bruzdami zmarszczek i tryskające rumieńcami młodości. Na wszystkich ten sam wyraz: skupienie.
Referat, który wygłasza przewodniczący PRN Sieradz, Jan Janikowski — to analiza rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w trzech powiatach: sieradzkim, łaskim i wieluńskim, sprawozdanie z trzech lat walki w gromadach spółdzielczych z wrogiem jawnym i ukrytym — walki zakończonej wieloma sukcesami.
U tych, którzy zwyciężyli
Oto RZS Izabelów po roku wegetacji i ślamazarnej roboty, oczyszcza swe szeregi ze szkodników, powierza nowym ludziom kierownictwo, staje na mocnych nogach i rozpoczyna solidną pracę.
To samo czynią spółdzielcy z RZS Pelagia, RZW Kraszkowice i innych gospodarstw zespołowych. Rosną plony, rośnie hodowla, rosną dochody ogólne i osobiste.
RZS Pelagia, posiadający ziemie 5 i 6 klasy, zbiera w 1952 r. przeciętnie po 16 q zbóż kłosowych z hektara, podczas gdy indywidualnie gospodarujący chłopi zaledwie po 8 do 10 q.
RZW Kraszkowice podnosi plony do 23 q. czyli zbiera o 4 q więcej niż miejscowi i okoliczni chłopi.
RZS Dzierlin uzyskuje z ha 28 q pszenicy — chłopi tylko 12 q.
W RZS Opiesin sypie wspaniale owies i jęczmień: po 27 q z ha
— chłopi osiągają przeciętnie po 13,8 q.
Każdy hektar rzepaku ozimego dał w RZS Wojsławice po 12,5 q
— u chłopów tylko po 8,4 q. Spółdzielcy wykopali po 370 q ziemniaków — chłopi tylko po 186 q.
Choć powoli, lecz i stale zwiękasz się w spółdzielniach produkcyjnych pogłowie bydła, trzody owiec, w powiecie sieradzkim, w którym istnieje 13 spółdzielni produkcyjnych wybudowano w ciągu ub. roku: 1 stajnię, 2 chlewnie, 2 wozownie, 3 betonowe silosy, 2 cieplarnie, 9 hal ogrodniczych i 6 domków jednorodzinnych.
RZS Opiesin z kredytów uzyskanych na 2 hale ogrodnicze, dzięki gospodarności wybudował 6 hal, a RZS Izabelów zamiast 1 hali wybudował 2. RZS Pelagia na budowę nowej obory wydał o 14.000 zł mniej niż przewidywał kosztorys opracowany przez fachowców. RZW Chociw na remoncie młyna zaoszczędził 21.900 zł.
Doświadczenie nauczyło już wielu spółdzielców, że o dobrym rozwoju gospodarstwa zespołowego nie świadczy tyle wysoka dniówka obrachunkowa ile zwiększenie pogłowia zwierząt domowych i wkład w inwestycje.
Oto gdy RZW Tubądzin w r. 1951 przeznaczył na inwestycje tylko 4 tys. zł., to w roku ubiegłym wydzielił już 15.505 zł. Podobnie postąpił RZS Wojsławice, który fundusz inwestycyjny na rok bież. zwiększył 5-krotnie w porównaniu z 1951 rokiem.
Poważny wzrost stopy życiowej
W parze z troską o rozwój gospodarki zespołowej, w parze z krzepnięciem przeświadczenia o wyższości tej gospodarki nad indywidualną wyrastają przodownicy pracy, wyrasta nowy typ człowieka „człowieka spółdzielczości produkcyjnej" i jednocześnie rosną dochody osobiste.
Przykłady: Rodzina Franciszka Antczaka z RZS Tubądzin za 713 dniówek obrachunkowych otrzymała 41 q żyta, pszenicy i owsa, 58 q ziemniaków. około 14 q siana, 57 q buraków pastewnych oraz 9.468 zł w gotówce. Gdy wartość naturalii określimy w pieniądzach — roczny dochód tej rodziny osiągnął ponad 28.000 zł.
Rodzina Walczaków z RZS Wodzierady za 1.006 dniówek obrachunkowych w naturaliach i gotówce otrzymała tyle,że jej przeciętny miesięczny zarobek osiągnął wysokość 2.420 zł.
Chlewmistrzyni Bobrowska z RZS Tubądzin, która w ciągu roku wypracowała 410 dniówek obrachunkowych, uzyskała roczny dochód w wysokości 16.443 zł.
Przykłady te, wyjęte z długiej listy przodujących spółdzielców, mówią same za siebie. A przecież poważny dochód przynoszą spółdzielcom również działki przyzagrodowe.
Cienie i plamy...
Mimo tych i wielu innych sukcesów, niewiele jednak zrobiono w pow. sieradzkim, łaskim i wieluńskim w kierunku szerszej rozbudowy spółdzielczości produkcyjnej.
Bo oto w ciągu ub. r. do 12 istniejących w pow. sieradzkim spółdzielni przybyła zaledwie jedna nowa, do 8 w pow. łaskim — trzy, a w pow. wieluńskim, w którym istniały jedynie 2 rolnicze zespoły wytwórcze, zdołano zorganizować też tylko jedną spółdzielnię: RZS w Łaszewie AB.
Aktywiści powiatowi i gminni nie potrafili ożywić „starych lecz papierowych" spółdzielni w Jeżopolu (gm. Klonowa), w Podłężycach (gm. Męka), w Bogucicach (gm. Krokocice) i w Elodii (gm. Wodzierady).
Mój powiat nie ma się czym szczycić"
Mało u nas zrobiono na odcinku spółdzielczości produkcyjnej — mówił podczas dyskusji Stefan Kolbert, członek RZW Kraszkowice (pow. wieluński).—Nie, nie ma się czym szczycić mój powiat. A przecież można było wiele zdziałać. Za długo — mimo naszych sygnałów — tolerowano w naszej spółdzielni nierobów i szkodników, tak że stała się ona odstraszającym przykładem — Dopiero rok 1952 postawił nas na nogi. Uczciwi zwyciężyli. Na walnym zebraniu w styczniu postanowiliśmy przejść z II na III typ gospodarowania zespołowego i odtąd nasz RZS nosi miano „Zwycięstwo".
Ucieczka, powrót i radosne zadowolenie
— Już w 1949 roku byłam zwolenniczką spółdzielczości produkcyjnej — mówiła z trybuny Helena Bechtowa, członkini RZS Pelagia — lecz gdy przyszło do założenia spółdzielni wraz z mężem uciekłam do miasta. Męża załamały kułackie plotki, a jego strach przed zespołową gospodarką podziałał i na mnie. Dziś wstydzę się za te chwile słabości.
Wróciliśmy w r. ub. do Pelagii. Z otwartymi rękami przyjęli nas spółdzielcy na członków. A dziś?... Dziś jesteśmy szczęśliwi. Mąż pracuje jako oborowy, a ja mu pomagam Do naszego mieszkania wszedł dobrobyt. Nie, dla tego kto kocha rolę, nie ma lepszego życia jak w spółdzielni!
Przekonał mnie dobrobyt syna
Na mównicę wszedł 66-letni Grzegorz Szafrański z gromady Pyszków. Twarz pomarszczona lecz czerstwa. Oczy pełne ognia i radości.
— Chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że wczoraj powitała u nas nowa spółdzielnia, do której przystąpiłem jako jeden z pierwszych. A co mnie przekonało?... Wizyta u mojego syna Teofila, który od dwu lat jest członkiem spółdzielni produkcyjnej Bilice, w woj. szczecińskim. I oto com tam stwierdził: tak jak przedtem, gdy gospodarzył indywidualnie na 8 ha Teofilowi było ciężko i źle, tak teraz powodzi mu się wspaniale.
Oświadczam tu z tego miejsca, że my w Pyszkowie, a jest nas 19, twardo staniemy przy naszej spółdzielni i nie damy jej rozbić kułakom, którzy przypuścili na nas już szturmy. To tylko powiem, że złamią zęby, i że wkrótce cała wieś pójdzie w nasze ślady!
Członek komitetu założycielskiego w gr. Kiki, ob. Woźniak oświadczył:
Dołożę wszelkich starań, aby u nas jeszcze przed Krajowym Zjazdem Spółdzielczości Produkcyjnej powstała spółdzielnia. I wzywam do współzawodnictwa z nami komitet zał. w gr. Karszew.
W imieniu członków ZUZ Okup Wielki — mówił spółdzielca Tkaczyk — przekazuję zobowiązanie, że do końca roku zwerbujemy do naszej spółdzielni 8 ostatnich indywidualnych gospodarzy w naszej gromadzie.
My spółdzielcy z Dzierlina — mówił ob. Pszczółkowski — zobowiązujemy się siewy wiosenne zakończyć w ciągu 5 dni oraz do końca roku podnieść hodowlę trzody o 50 procent.
Po podsumowaniu dyskusji przez ob. Bąkowskiego, I sekretarza KW — PZPR, zebrani przedstawiciele spółdzielni wybrali spośród siebie 27 delegatów na Krajowy Zjazd Spółdzielczości Produkcyjnej, a w liście do Prezesa Rady Ministrów Bolesława Bieruta i w rezolucji wytyczyli drogę swej działalności na rok bieżący.

Będą więc podnosić w swych zespołach uświadomienie polityczne, walczyć o wzrost plonów i hodowli, wszędzie stosować statutową dniówkę obrachunkową, popularyzować swoje osiągnięcia i pomagać przy zakładaniu nowych spółdzielni Czesław Mondrzyk.

Dziennik Łódzki 1953 nr 54

Na polach woj. łódzkiego rozpoczęła się orka
W wielu gromadach woj. łódzkiego, posiadających grunty o glebach piaszczystych, chłopi już w końcu lutego przystąpili do przyorywania obornika czy to pod ziemniaki, czy pod zboża jare.
— Pod ziemniaki najlepiej przyorać obornik jesienią — mówi pracujący w polu Józef Górczyński z Brzykowa (gm. Widawa, pow. łaski) — no, ale ubiegła jesień z powodu ulewnych deszczów nie pozwoliła na to. A więc ponieważ luty uśmiechnął się do nas rolników, łapię czas za nogi i przygotowuję glebę pod wiosenne uprawy.
Z bułanka unosi się raz po raz kłąb pary. Mimo że słońce jasno przyświeca, dmie porywisty, chłodny wiatr. Górczyński cmoka na konia i dodaje z uśmiechem:
— Jak tak dalej będzie, pod koniec tygodnia zaczniemy siać mieszanki motylkowe na paszę dla bydła. Nasz instruktor rolny Józef Owczarek wystarał się dla gminy o odporne na zimno nasiona.
Na 18 istniejących w pow. łaskim GOM-ów całkowicie do wiosennej akcji siewnej są już gotowe: Ksawerów, Górka Pabianicka, Dobroń, Buczek, Wygiełzów, Zelów, Pruszków, Sędziejowice, Zapolice, Wodzierady, Bałucz, Lutomiersk.
GOM-y Dłutów, Łask, Chociw, Szczerców, Widawa i Rusiec, po otrzymaniu brakujących części wymiennych, kończą remonty ostatnich siewników.
Akcja podpisywania umów z chłopami na siew rzędowy znajduje się dopiero w fazie początkowej i wykonana została zaledwie w 30 proc.
***
POM Gorczyn, ukończywszy już 19 stycznia remonty pługów. kultywatorów, bron, wałów i siewników rozplanował wspólnie z zarządami 11 spółdzielni produkcyjnych zasiew kultur wiosennych i zawarł umowy na przeprowadzenie orek głębokich oraz kultywacji.
W dniach najbliższych, po otrzymaniu z Ekspozytury POM w Łodzi nowego cennika, wyruszą do gromad kilkuosobowe ekipy w celu zawierania umów z mało i średniorolnymi chłopami na przeprowadzenie traktorami orek głębokich i kultywatorowania
Należy się spodziewać, że Wydział Polityczny POM Gorczyn oraz Agronomowie jeszcze przed rozpoczęciem wiosennej kampanii siewnej udzielą szerokiej pomocy fachowej nowopowstałym spółdzielniom produkcyjnym w Markówce, Zielencicach, Nowej Woli, Szynkielewie i Okupie Małym.
C. M.

Dziennik Łódzki 1953 nr 57

Kobiety wiejskie z woj. łódzkiego czynem czczą dzień 8 marca
  •  Nowy komitet założycielski
  •  Zwiększenie odstaw mleka
  •  Wzmożenie hodowli
Za przykładem pracujących i kobiet miast, tysiące mieszkanek wsi, członkiń spółdzielni produkcyjnych i robotnic rolnych w PGR-ach zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich ZSCh, uczci dzień 8 marca czynem produkcyjnym.
Członkinie 90 Kół Gospodyń Wiejskich w pow. łaskim podjęły zobowiązania dotyczące zwiększenia hodowli trzody i drobiu, podniesienia mleczności krów, organizowania konkursów hodowlanych.
W Żaglinie 30 członkiń miejscowego koła postanowiło przekroczyć plan obowiązkowych odstaw mleka o 4000 litrów, oraz dostarczyć w ciągu roku na spęd gminny (poza obowiązkowymi odstawami) 50 tuczników o łącznej wadze co najmniej 5.500 kilo. Gospodynie z Dąbrowy Rusieckiej zobowiązały się do 8 marca zorganizować w sąsiedniej gromadzie Koło Gospodyń Wiejskich, i Słowa dotrzymały i w dniu 1 marca w Kolonii Dąbrowa Rusiecka zwerbowały do nowopowstałego koła 18 członkiń.
W Okupie Wielkim żony członków spółdzielni produkcyjnej oraz żony chłopów gospodarujących indywidualnie dopilnują, aby wiosenna akcja siewna przebiegała sprawnie i terminowo, aby wszyscy tamtejsi rolnicy przeprowadzili siew rzędowy zbożem kwalifikowanym oraz aby pomoc sąsiedzka była wykonana we właściwym czasie i za ustawowym wynagrodzeniem.
Prezes zarządu gminnego ZSCh w Widzewie Kazimiera Markowska i przewodnicząca Gminnej Rady Kobiecej Janina Beze postanowiły wraz z kilku aktywniejszymi członkiniami zorganizować do 8 marca bm. w gr. Kolonia Wola Zaradzyńska komitet założycielski i czuwać nad tym, aby ten komitet w jak najkrótszym czasie zawiązał spółdzielnię produkcyjną.
Do zarządu wojewódzkiego ZSCh codziennie napływają nowe zobowiązania.

Dziennik Łódzki 1957 nr 258

3 nowe spółdzielnie produkcyjne
powstały w woj. łódzkim
W woj. łódzkim nastąpiło ostatnio pewne ożywienie spółdzielczości produkcyjnej. Powstały 3 nowe gospodarstwa zespołowe, zaś 9 rozwiązanych spółdzielni reaktywowało się.
Nowe gospodarstwa zespołowe powstały w Wierzchach (pow. Poddębice) w Okupie Wielkim (pow. Łask) oraz w Boczkach (pow. Łowicz). Pierwsze dwie spółdzielnie zamierzają rozwijać głównie hodowlę bydła, trzecia nastawia się na produkcję ogrodniczo-warzywniczą.

Dziennik Łódzki 1963 nr 233

W Okupie Wielkim, pow. Łask jadący "Starem" kierowca z PKS Zduńska Wola, Eugeniusz Kanicki potrącił jadącą rowerem Franciszkę Foraszewską (Ścinowa, pow. Sieradz), kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała.

Dziennik Łódzki 1965 nr 107 

Najlepszy dom" 1965 w woj. łódzkim „Najlepsza szkoła"
ważywszy duże powodzenie oraz zainteresowanie, jakim wśród naszych Czytelników cieszy się coroczny nasz konkurs o „Złotą Kielnię" Łodzi, postanowiliśmy tę naszą inicjatywę w br. rozszerzyć i na teren województwa. Celem odróżnienia konkursu w województwie od konkursu w mieście nadaliśmy mu inną nazwę, a mianowicie o tytuł „Najlepszego Domu — 1965 r.", a że obejmuje również i szkoły-także o tytuł "Najlepszej Szkoły-1965 r." na terenie woj. łódzkiego. Organizację zaplanowaliśmy w ten sposób, że zakończenie konkursu o „Najlepszy Dom" i "Najlepszą Szkołę" przewidzieliśmy na Dzień Budowlanych. Jednocześnie zaś (w sobotę) zamierzamy zainicjować tradycyjny już konkurs o „Złotą Kielnię" Łodzi.

W konkursie na najlepszy dom i szkołę „startowało" na terenie województwa 12 domów mieszkalnych i 8 szkół. Gmachy te zostały wybrane spośród wielu oddanych do użytku w miastach i miasteczkach województwa w ciągu dwóch ostatnich lat. Jury, po dokładnym obejrzeniu wytypowanych domów, odrzuciło domy gorzej wykończone, o nie uporządkowanym otoczeniu i szkoły niewłaściwie utrzymane.
Zdjęcia domów i szkół, które po pierwszej eliminacji zakwalifikowano do konkursu, zamieszczaliśmy na łamach „Dziennika" w wydaniu AB, umożliwiając tym samym wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim ich użytkownikom, wypowiedzenie się na temat funkcjonalności, wykończenia itp. Miło nam donieść, że nie notowaliśmy większych zastrzeżeń ani odnośnie wykonawstwa, ani rozkładu mieszkań. Przeciwnie, jury wszędzie spotykało się z życzliwymi uwagami na temat domów.
W swojej żmudnej pracy, komisja oceniająca poszczególne obiekty wzięła pod uwagę takie dane, jak poziom wykonawstwa domów, architekturę, konstrukcję i rzecz bardzo ważną w użytkowaniu, rozkład mieszkań, eliminując domy o znajdujących się w amfiladzie pokojach, o zbyt małych, źle zaplanowanych kuchniach, zbyt ciasnych przedpokojach. W piątek 30 kwietnia konkurs został rozstrzygnięty przez jury w składzie: główny architekt województwa J. Dobrzański (przewodniczący), z-ca red. nacz. "Dziennika Łódzkiego"-J. Grębowski, sekretarz ZO Zw. Zaw. Budowlanych-E. Kalinowicz. z-ca dyr. Woj. Zjednoczenia Budownictwa-K. Dauksza, J. Panfil (PZITB), M. Jeziorowska (SARP), A. Poniatowska ("Dziennik Łódzki"). Sekretarzem był inż. J. Seweryn. W wyniku obrad, w tajnym głosowaniu tytuł: „Najlepszego Domu-1965" uzyskał dom w Zduńskiej Woli przy ul. Szkolnej 1. Wyróżnienia otrzymały domy w Piotrkowie przy ul. KRN 11 (2 miejsce) i bl. 16 w Tomaszowie na Osiedlu im. Wandy Strzeleckiej (3 miejsce). „Najlepszą Szkołą-1965" okazała się szkoła w Działoszynie. Wyróżniono ponadto szkołę w Okupie Małym (pow. Łask) i szkołę Tysiąclatkę w Łasku (3 miejsce).
Zdjęcia wyróżnionych domów i nazwiska ich autorów zamieszczamy obok.
Z przyjemnością wśród laureatów-autorów w.w. domów — po raz drugi witamy ubiegłorocznego zdobywcę łódzkiej „Złotej Kielni"-inż. B. Kardaszewskiego i dwukrotnego już laureata naszego konkursu inż. A. Zwierkę. Obaj architekci pracują w łódzkim "Miastoprojekcie".
Autorzy domów, które otrzymały tytuły „Najlepszego Domu" i „Najlepszej Szkoły" otrzymują nagrody pieniężne (kierownik budowy — 6.000 zł, architekt — 4.500 zł. konstruktor — 3.000 zł). Autorzy domów wyróżnionych — otrzymują pamiątkowe albumy.
Fundatorami nagród są: Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa — 20 tys. zł, Zarząd Okręgowy Związków Zawodowych Budowlanych — 10 tys. zł, Zarząd Oddziału PZITB-3 tys. zł.
Wręczenie nagród odbędzie się na wojewódzkiej akademii budowlanych, 7 maja o godz. 16 w Domu Kultury (ul. Kościuszki 14) w Pabianicach.

Dziennik Łódzki 1970 nr 126

Kronika wypadków
Wczoraj w Okupie Wielkim pow. Łask, Maria W. zeszła raptownie na jezdnię i wpadła pod „Syrenę", doznając ciężkich obrażeń ciała.

Dziennik Łódzki 1971 nr 26

W Okupie Wielkim, pow. Łask, samochód „Żuk" najechał na przyczepę samochodu ciężarowego, który wiózł drzewo. Pojazdy zostały poważnie uszkodzone.

Dziennik Łódzki 1971 nr 133

W Okupie, powiat Łask spaliła się stodoła. Straty wynoszą 15 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza