-->

środa, 24 kwietnia 2013

Morawki

Taryfa Podymnego 1775 r.
Morawki, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 9 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Morawki, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: Głębocki.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Morawki, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Chlewo, własność prywatna. Ilość domów 11, ludność 100, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:  
Morawki,  wś i dwa folw., pow. kaliski., gm. Staw, par. Chlewo, odl. Od Kalisza 26 w. ; wś ma 7 dm., 76 mk. Folw.; 3 dm., 36 mk. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łask. (II, 60). Folw. i wś M. część I i II, rozl. mr. 367: gr. or. i ogr. mr. 340, łąk mr. 16, nieuż. i place mr. 11; bud. mur. 3, z drzewa 8; płodozmian 11-polowy. Wś M. os. 9 , z gr. mr. 7. Folw. i wś M. część III, rozl. mr. 274: gr. or. i ogr. mr. 257, łąk mr. 4, nieuż. i place mr. 13; bud. z drzewa 7; płodozmian 11-polowy. Wś m. os. 6, z gr. mr. 6. A. Pal.

Spis 1925:
Morawki, wś, kol., folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 12, kol. 6, folw. 3. Ludność ogółem: wś 75, kol. 48, folw. 57. Mężczyzn wś 37, kol. 21, folw. 26, kobiet wś 38, kol. 27, folw. 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 75, kol. 48, folw. 57. Podało narodowość: polską wś 75, kol. 48, folw. 57.

Spis 1925:
Morawki-Paulinowo, kol., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 85. Mężczyzn 41, kobiet 44. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 85. Podało narodowość: polską 85.

Wikipedia:
Morawki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki. Wieś podzielona jest na dwie konkurujące ze sobą dzielnice: Paulinowo i Walentynowo. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie sieradzkim.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
MORAWKI par. Chlewo, p. sieradzki. w 1783 roku Głębockiego. W 1912 r. wieś i folwark mają 274 mg, właścicielami są uwłaszczeni włościanie i Karol Weigt. (SGKP t.6, s.671,PGkal.).

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1667

Naczesławice
Dnia 17 lipca. Ja Grzegorz Kazimierz Stanisławski proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnego Jana Głuchowskiego i Marianny jego małżonki. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Baltazar Biernacki z Chodenic? i Szlachetna panna Zofia Malczewska z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1671

Październik
Morawki
Mikołaj syn Urodzonego Wawrzyńca Korzenickiego i Zofii, jego prawowitej małżonki, urodzony 9 tego miesiaca, ochrzczony przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Korzenicki i Urodzona Zofia Taczanowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1695

Morawka
? 3-go ? zmarła Urodzona Pani Agnieszka Koźmińska dobrze opatrzona św. sakramentami, pochowana w kościele wartskim u św. Bernarda 24 marca.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1701

Modła
10 sierpnia Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Wawrzyńca, syna Urodzonych Mikołaja Morzyckiego i Joanny Biernackiej jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Biernacki z Morawek i Katarzyna Madalińska jego żona.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1701

Modła dwór.
14 sierpnia.
Ja ten sam, ochrzciłem Wawrzyńca, syna Urodzonego Mikołaja i Joanny Morzyckich. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Biernacki z małżonką swoją z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1703

Nacesławice
Ja Mikołaj Koźmiński, roku jak wyżej, dnia 16 kwietnia, ochrzciłem Alberta, syna Szlachetnych Władysława i Jadwigi Stawskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Piekarski i Urodzona Katarzyna Biernacka z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1704

Morawki
23 września Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Jadwigę Barbarę, córkę Urodzonego Macieja Biernackiego i Urodzonej Katarzyny Madaleńskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Paweł Biernacki i Urodzona Barbara Korzenicka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1705

Naczesławice.
10 lutego. Ja ten sam ochrzciłem Macieja Walentego, syna Szlachetnych Kazimierza i Anny Tarchalskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Biernacki z Morawek i Urodzona Anna Górska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1705

Morawki
15 listopad
Tego samego dnia. Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan staw?, proboszcz chlewski, gacki, ochrzcił Marcina, syna Szlachetnego Macieja Biernackiego i Szlachetnej Katarzyny Madaleńskiej posesorki dziedzictwa ?. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Remigiusz Tarchalski i Szlachetna Marianna Kamińska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1707

Wojsławice.
Znakomity Przewielebny Mikołaj z Iwanowic Koźmiński dziekan staw?, kapłan chlewski gaceński?, ochrzcił Barbarę Franciszkę, córkę Szlachetnych rodziców Urodzonego Pana Wojciecha Szpota Dunina i Urodzonej Pani Anny Miaskowskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Maciej Biernacki i Urodzona Katarzyna Biernacka jego małżonka z Morawki.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1708

Naczesławice
3. czerwca. Ja ten sam, ochrzciłem Mariannę Elżbietę, córkę Szlachetnego Stanisława i Szlachetnej Jadwigi Zdzienickich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Szlachetny Jan Sawicki i Szlachetna Katarzyna Biernacka z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1710

Morawki
1710, dnia 22 stycznia, ja ten sam ochrzciłem Agnieszkę Rozalię, córkę Urodzonego Macieja i Katarzyny Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Stanisław Kobielski i Urodzona Zofia Modlibowska z Chlewa.


Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1711

Morawki
Roku, jak wyżej, dnia 31 grudnia, ja Wojciech Błaszkiewicz wikary chlewski, ochrzciłem syna Wielmożnego i Urodzonego Macieja i Katarzyny Biernackich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Mikołaj i Tomasz. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Urodzona Pani Teresa Pstrokońska, małżeństwo z Sulmówka

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1715

Wrzesień
Morowki dwór
Roku i dnia jak wyżej, ochrzciłem Rozalię prawowitych Urodzonego Macieja i Urodzonej Katarzyny z domu Madalińskiej Biernackich. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Marcin syn tego Biernackiego i Urodzona panna Bona Skąpska z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1726

Morawki
18 sierpnia. Ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem prawowitego Józefa Urodzonych Chryzostoma i Katarzyny Wolskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Albert Wolski z Urodzoną Anną Wolską.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1746

Morawki
Roku tego samego, dnia 23 lipca. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obliczu kościola parafialnego chlewskiego, błogosławiłem w obecności wiarygodnych świadków Marcina Biernackiego i Marcina Balickiego oraz innych, małżeństwo Urodzonych Jana Bogusławskiego z Rozalią Biernacką.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1748

Morawki
11 lipca zmarł Urodzony Chryzostom Wolski, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele parafialnym chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1748

Morawki
Roku tego samego, dnia 30 lipca zasnął w Panu Urodzony Maciej Biernacki, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele parafialnym chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1759

Morawki
Roku tego samego, dnia 30 lipca zasnął w Panu Urodzony Maciej Biernacki, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele parafialnym chlewskim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1763

Wrzesień
Morawki
Dnia 29 tego samego. Ja, jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Mikołaj Maciej?, syna Tomasza Otockiego i Katarzyny z Wolskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Władyslaw Morawski i Joanna małżonka.


Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1766

Morawki
? września. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Maksymilian i Franciszek, syna Urodzonych Tomasza i Katarzyny z Wolskich Otockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław i Zuzanna Pstrokońscy.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1772

Morawki
Dnia 1 lipca zmarło dziecko Franciszka 3 miesiące, Urodzonych Wojciecha i Magdaleny Cygańskich. Pochowane na cmentarzu ku południu.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1772

Roku 1772 dnia 2 lipca | Ja jak wyżej | Morawki | Piotr | Urodzony Mikołaj Gajewski i Urodzona Marianna z Balickich Gajewska, prawowite małżeństwo | Urodzony Tomasz Ottocki z Morawek i Urodzona panna N Balicka z Kostrzewy |

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1772

Morawki
Roku 1772, dna 14 listopada, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Jana Bogusławskiego i Kacpra Kapelińskiego i innych wiarygodnych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Wojciecha Biernackiego z Urodzoną Dorotą Balicką panną.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1773

Roku 1773 dnia 7 grudnia | Ja jak wyżej | Morawki | Mikołaj | Urodzony Wojciech Biernacki i Urodzona Dorota z Balickich Biernacka, prawowite małżeństwo | Urodzony Walenty Bogusławski z Morawek i panna Marianna Kapelińska z Chlewa |

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1773

Roku 1773, dnia 9 grudnia | Ja jak wyżej | Morawki | Franciszek Ksawery Mikołaj | Urodzony Andrzej Milewski i Urodzona Franciszka ze Stanisławskich Milewska, prawowite małżenstwo | Wielmożny Pan Jan Wolski z Korzenic i Urodzona Katarzyna z Wolskich Ottoc[ka] z Naczesławic |

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1774

Morawki, roku 1774, dnia 10 października zmarła niespodziewaną śmiercią Urodzona Marianna (z Bogdańskich) Turobojska lat około 30. Pochowana przeze mnie Jana Karwata proboszcza chlewskiego 12 października na cmentarzu ku południu.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1775

Morawki
Roku Pańskiego 1775, dnia 17 lutego. Ja, ? Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Apolonia Eufrozyna, córkę Urodzonych Mikołaja Gajewskiego i Urodzonej Marianny z Balickich Gajewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Stanisławski z Naczesławic ? Franciszka Milewska z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1775

Morowki
3 październik
Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzoną 26 września Konstancję, córkę Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Otocki i Urodzona Franciszka Mileska z Morowek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1777

Morowki
2 listopad
Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Urodzonych Mikołaja i Mariannych z Balickich Gajeskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Kociszeski z Kostrzewic parafii blask? i Antonina Osińska z Morowki.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1778

Morowki
Dnia 17 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, dziecko Urodzonych Wojciecha Biernackiego i Doroty z Balickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wojciech żebrak ze swoją żoną Jadwigą ze szpitala chlewskiego.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1779

Morawki Roku Pańskiego 1779, dnia 31 stycznia zmarła Urodzona Ludwika Balicka lat około 60, opatrzona sakramentami. Pochowana na cmentarzu ku południu.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1780

Morawki Roku 1780, dnia 27 stycznia zmarł niespodziewaną śmiercią Urodzony Franciszek Gałczyński lat około 37. Pochowany w kaplicy chlewskiej ku południu przy oknie.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1780

Morowki
Roku 1780, dnia 29 kwietnia. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Katarzyna, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Bogusławski i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Naczesławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1780

Morowki
Roku 1780, dnia 26 czerwca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Urodzonych Mikołaja i Marianny z Balickich Gajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mateusz Jerzmanowski z Waliszewic i Wielmożna Katarzyna Otocka z Morowek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1781

Morawki 19 października zmarł Urodzony Jan Bogusławski lat około 70, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Naczesławice
Roku Pańskiego 1782, dnia 18 czerwca. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Kazimierza Bogusławskiego z Morowki z Urodzoną Antoniną Stanisławską z Naczesławic. Obecni świadkowie Urodzony Maciej Zierumski, Urodzony Walenty Bogusławski i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Morowki
Roku Pańskiego 1782, dnia 8 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel mianowicie, 14 15 16 po pięćdziesiątnicy, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Bernarda Turobolskiego z Urodzoną Agatą Balicką. Obecni świadkowie Urodzony Maciej Żerumski z Naczesławic, Urodzony Walenty Bogusławski, Urodzony Gajewski i inni wiarygodni.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Morowki
Roku Pańskiego 1783, dnia 22 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Filip Neriusz i Jan, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Bogusławski z Morowki i Urodzona Katarzyna Straszewska z Wojcinka.


Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Wojsławice i Wojcinek
Roku Pańskiego 1783, dnia 27 sierpnia. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu wydanego przez Najjaśniejszego oficjała gnieźnieńskiego z dnia 23 sierpnia roku 1783, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Filipa Rosnoskiego z Morawki z Urodzoną Julianną Przeradzką w obecności świadków Urodzonego Tomasza Ottockiego z Morawki, Urodzonego Jana Wolskiego z Korzenicy i innych wiarygodnych. Indult wpisany do księgi metrycznej.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Modła
Roku Pańskiego 1783, dnia 3 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone dnia 31 sierpnia dziecko Urodzonych Wojciecha i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Józef Idzi. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Rossnoski i Urodzona Julianna Rossnoska jego żona z Morowki.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1784

Morawki, dnia 23 lutego zmarła Urodzona Katarzyna z Wolskich Ottocka lat około 52, opatrzona sakramentami, pochowany dnia 26 tego samego w kościele przy zakrystii w krypcie.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1784

Morowki
Roku Pańskiego 1784, dnia 3 września, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stefan, urodzone dnia 29 sierpnia, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Walenty Nowicki i Marianna Nowicka z Morowki.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1786

Morowki
Roku Pańskiego 1786, dnia 24 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 12 tego imieniem Konstanty, dziecko Urodzonych Aleksa i Weroniki z Jastrzębskich Ligowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Piotr Zaręba Jastrzębski cześnik brzeziński i Urodzona Marianna Przeradzka z Wojsławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1787

Wojcinek
Roku Pańskiego 1787, dnia 1 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna Joanna, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Anieli z Przeradzkich Droszewskich,prawowitych małżonków, burgrabiów kaliskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Sobocki pułkownik wojsk narodowych ze swoją żoną Anielą. Asystenci Urodzony Michał Morawski z Modły, Urodzona Anna Wolska z Korzenicy, Wielmożny Józef Barczewski komisarz ziemski kaliski i Wielmożna panna Elżbieta Głębocka z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1788

Morawki
Dnia 14 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Konstanty, urodzone dnia 12 tego samego, dziecko Urodzonych Wojciecha i Doroty z Balickich Biernackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz Otocki burgrabia sieradzki i Wiemożna panna Marianna Przeradzka podstolanka stężycka z Wojcinka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1791

Morawki, 25 sierpnia zmarła Urodzona Rozalia z Biernackich Boguslawska lat 76, opatrzona sakramentami. Pochowana w grobowcu kościoła.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1792

Morowki
Roku jak wyzej, dnia 22 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Maciej, urodzone dnia 15 tego samego, dziecko Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Droszewski z Wojcinka i Urodzona Marianna Ninieska z Sędzic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1792

Morawki, dnia 29 listopada zmarło dziecko imieniem Jadwiga lat 3, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich. Pochowane w kościele.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1796

Morawki. Dnia 5 marca o godzine 2 po północy zmarła w gorączce Krystyna lat 8, Urodzonych Sebastiana i Klary Bogusławskich. Pochowana w kościele.

 Gazeta Poznańska 1810

Citatio. Trybunał Cywilny 1wszey Instancyi Departamentu Kaliskiego Wydziału IIgo. Na dobrach Gora, i Kobylniki cum attinentis Powiecie Kaliskim iako też trzeci częsci Mrowek tego samego Powiatu, stoi stosownie do zawartey między Ur. Jozefem Bonza Miaskowskim, a Ur. Wawrzynem Stanisławskim komplanacyi d. data Sieradz, dnia 3. Kwietnia 1796 a od zeszłey regencyi Pruskiey w Piotrkowie pod dniem 12. Kwietnia tego samego roku potwierdzoney i wykazu hypotecznego d. data Poznań dnia 29. Listopada 1797 na fundamencie osobnego zezwolenia Ur. Woyciecha Cedrowskiego d. data 20. Grudnia 1796 i 19go Września 1797. Summa realna 128,630 złot. dla Ur. Wawrzyńca Stanisławskiego zahipotekowana. Ta summa podług przedłożoney nam przez Ur. Anastazego Jezierskiego Cessyi przed pisarzem aktowem Godlewskim d. data 26. Czerwca 1806 zdziałane zostało przez Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego wspomnionemu dopiero Anastazemu Jezierskiemu, exaktorowi Konińskiemu odstąpiona, gdy zaś wspomnione instrumenta, iako też wykazy hypoteczne względnie zahypotekowania, i zaintabulowania Ur. Wawrzyńcowi Stanisławskiemu poginęły, iako to attest amortyzacyiney przed Podsędkiem Powiatu Konińskiego zastępuiącego pisarza aktowego pod dniem 11. Października roku 1809 zdziałany świadczy, terażnieyszy zaś nabywca Ur. Anastazy Jezierski, ammortyzacyą tak instrumenta, iako też hypotek wniosł. Tedy wszyscy ci z strony Trybunału naszego publicznie zapozywaią się, ktorey to rzeczonych instrumentow i dokumentow prawo własności Cessyi zastawa albo też innego źrodła pretensye maiąc aby się w 3 miesięcach, naypoźniej in termino peremptorio d. 30 Marca 1810 roku o godzinie 9. z rana przed Assessorem Sądu Naszego W. Radoszewskim na piśmie osobiście lub przez sądowych Adwokatow do czego im się Patronowie tuteysi Faltz, Rozdeutzer, Głuski, Miklaszewski, Mitzke proponuie zgłosili i prawo swe wykazali, w przeciwnym zdarzeniu pretensye swe utracą i wieczne milczenie nakazane im będzie. W Kaliszu d. 4. Grudnia 1809.


Gazeta Warszawska 1810 nr 9

 Obwieszczenia. Trybunał Cywilny Tey Instancyi Departamentu Kaliskiego Wydziału IIgo. Na dobrach Gora i Kobylniki cum attinentis w Powiecie Kaliskim, iako też trzeciey części Mrowek tego samego Powiatu, stosownie do zawartey między Ur Jozefem Bonza Miaskowskim, a Ur. Wawrzeńcem Stanisławskim komplanacyi, de data Sieradz dnia 3 Kwietnia 1796, a od zeszłey Regencyi Pruskiey w Piotrkowie pod dniem 12 Kwietnia tego samego roku potwierdzoney, i wykazu hypotecznego de data Poznań dnia 29 Listopada 1797, na fundamencie osobnego zezwolenia Ur. Woyciecha Cedrowskiego, de data 20 Grudnia 1796 i 19 Września 1797, summa realna 128,630 Zł: dla Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego zahypotekowana: Ta summa podług przedłożoney nam przez Ur. Anastazego Jezierskiego cessyi przed Pisarzem Aktowym Godlewskim d. d. 26 Czerwca 1806 ździałane zostało przez Ur. Wawrzeńca Stanisławskiego, wspomnionemu dopiero Anastazemu Jezierskiemu, Exaktorowi Konińskiemu , odstąpiona. Gdy zaś wspomnione Instrumenta iako też Wykazy hypoteczne względnie zahypotekowania i zaintabulowania Ur. Wawrzeńcowi Stanistawskiemu poginęły, iako to Attest Amortyzacyjny przed Podsędkiem Powiatu Konińskiego , zastępuiącego Pisarza Aktowego , pod d. 11 Października 1809 ździałany świadczy, teraźnieyszy zaś nabywca Ur. Anastazy Jezierski, amortyzacyą tak Instrumentów iako też Hipotek wniosł. Tedy wszyscy ci z strony Trybunału naszego publicznie zapozywaią się, którzy do rzeczonych Instrumentow i Dokumentow prawo własności cessyi Zastawu, albo też innego źrodła pretensye maią, aby się w trzech miesięcach, naypoźniey in termino peremptorio dnia 30 Marca 1810 o godzinie 9tey zrana przed, Assessorem Sądu Naszego W Radoszewskim, na piśmie osobiście, albo przez Sądowych Adwokatow do czego im się Patronowie tuteysi Faltz, Rozdeutzer, Głuski, Miklaszewski, Miczkę proponuią, zgłosili, i prawo swe wykazali; w przeciwnym zdarzeniu pretensye swe utracą i wieczne milczenie nakazane im będzie.
 w Kaliszu dnia 4 Grudnia 1809 roku. Smogorzewski. Maciejowski, Sekr.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 9

OBWIESZCZENIE
Pisarz Trybunału Cywilnego pierwszey Instancyi Woiewodztwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż dobra Ziemskie Morawki część trzecia; w Powiecie, Obwodzie i Wdztwie Kaliskiem leżące, Stanisława Nieszkowskiego z mieszkania, zamieszkania i teraźnieyszego stanu niewiadomego, dziedziczne na rzecz Anastazego Jezierskiego właściciela dóbr Góry i Kobylnik; także w Powiecie, Obwodzie i Wdztwie Kaliskim położonych, we wsi Górze zamieszkałego, Aktem tradycyi nieruchomości przez Komornika, przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, Staniaława Markowskiego, na gruncie wsi Morawek części trzeciey, w dniu 21. rozpo­czętym; a w dniu 28. Stycznia 1828. r. ukończonym, zaięte, za którego Jan Miczke Patron, przy Trybunale Cywilnym Wdztwa Kaliskiego, w Kaliszu mieszkający stawa. Akt zaięcia wyżey wyrażony w Biórze Pisarza Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego do księgi wieczystey, dóbr Morawek części III: w dniu 31. Stycznia r. b. a w księdze zaregestrowań Trybunału Cywilnego Wdztwa Kaliskiego w dniu 12. Lutego, tegoż roku podany i zaregestrowany został. Rzeczone dobra należą, do iedney Gminy wsi Morawek części I. i II pod Nazwiskiem, Gmina dóbr Morawek.
Rozległość na miarę nowo polską po 300  p. na iednę morgę li­ cząc obeymuią.
1. W placach, zabudowaniach i ogrodach Morg 6,  p. 176.
2. W gruntach ornych, Morg 243,  p. 154
3. W łąkach, Morg 9  p.235
4. W pastwiskach, Morg 30  p.273
5. W sadzawkach,  p. 171
Cała więc rozległość około Morg 291  p. 109 Czyli 9. Włók 21. Morg, 109.  p. Dzierzawcą tych dóbr i ogolnem Administratorem, iest Teodor Krąkowski.
Kto się chce o wszystkich szczegółach tych dóbr iako też o inwentarzach gruntowych obiaśnić może w Kancellaryi Trybunału i u Patrona popieraiącego zaięcie przeyrzeć; a kto chce dobra widzieć, może się na grunt udać Zaięcie powyżey z daty wymienione, wiedney kopii Antoniemu Rutkowskiemu, Sołtysowi iako Adiunktowi Gminy, wsi Morawek, w drugiey Teodorowi Krąkowskiemu Administratorowi w wsi Morawkach dnia 28. Stycznia r. b. w trzeciey kopii Alexandrowi Pruskiemu iako Woytowi Gminy, wsi Morawek, w czwartey kopii Poborcy Obwodu Kaliskiego Jgnacemu Strzyżewskiemu, w piątey kopii Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Kaliskiego Janowi Sobiechowskiemu, w szostey kopii Prezydentowi Miasta Kalisza Augustowi Hertz w Mieście Kaliszu dnia 29. Stycznia r. b. dorę­ czone zostało,
Dobra te sprzedane będą w Pś. Trybunale Cywilnym I. Instancyi Wdztwa Kaliskiego w Kaliszu w Pałacu Sądowym swe Sessyie odbywaiącym na audyencyi publiczney, pierwsze ogłoszenie warunków i przedaży w dniu 1. Kwietnia 1828. r. o godzinie 10. zrana nastąpi.
Kalisz dnia 14. Lutego 1828. r.
Piątkiewicz.

Gazeta Warszawska 1828 nr 300

Z powodu śmierci Franciszka Brzezińskiego, zaszłey w dniu 7 Kwietnia roku bieżącego, otworzyło się po tymże spadkowe postępowanie, o którem po raz pierwszy donosząc podpisany Rejent, zawiadomia ninieyszem: iż w celu przeniesienia na imie Sukcessorów zmarłego własności summ na imie iego zapisanych, a w szczególe:
2) Summy 1000 zł: Pol: subintabulowaney na kapitałach, respective Talarów 21,438 dobrych groszy 8 i zł: Pol: 18,000 wynoszących, na Dobrach Morawki Części III w Powiecie Kaliskim leżących, dla Anastazego Jezierskiego zabezpieczonych.  
Termin roczny a właściwie na dzień 22 Października 1829 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym Rejentem iest wyznaczony. — Kalisz dnia 22 Października 1828 r.
Rejent Kancel: Ziem: Woiew: Kaliskiego:
Franciszek Nowosielski.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 4

OGŁOSZENIE SPADKU.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Wdztwa Kaliskiego.
Po śmierci Alexandra Pruskiego zaszłey w dniu 21. Kwietnia 1830 r. otwo­rzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadomia ninieyszem, iż do przeniesienia Tytułu własności Dóbr Morawek Części II. w Powiecie i Obwodzie Kaliskim położonych, zmarłego Spadkodawcy dziedzi­cznych, termin, sześcio-miesięczny, a w szczególe na dzień 13 Kwietnia 1831 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego wyznaczony został.
Kalisz dnia 12 Stycznia 1831.

Franciszek Nowosielski.

Dziennik Powszechny 1832 nr 186

OBWIESZCZENIA SPADKOWE. Po zgasłym życiu Joanny z Ziemięckich Cichockiey, Erazma Cichockiego Małżonki, którey śmierć nastąpiła w dniu 20 Stycznia 1828 r. otworzyło się postępowanie spadkowe, celem więc przepisania tytułu własnosci, na imie iey sukcessorów schedy, z dóbr Ziemskich Morawki części 1 w powiecie i Woiewództwie Kaliskim położonych, zmarłey przynależney wyznaczonym iest sześcio miesięczny termin, naydaley do dnia 17 Grudnia r. b. Wprzeciągu którego czasu, wszyscy maiący iakiekolwiek prawa i pretensye do powyższego spadkowego maiątku, przed podpisanym Reientem Kancellaryi hypoteczney Woiewództwa Kaliskiego zgłaszać się i takowe swe prawa lub pretensye, wiarogodnemi dowodami usprawiedliwiać są mocni. Oczem przez niniejsze pismo zawiadomieni zostaią. Kalisz dnia 16 Czerwca 1832 r. Franciszek Nowosielski. R. K. Z. W. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 55

(N. D. 1134) Dobra ziemskie Morawki część II składające się z wsi i folwarku tegoż nazwiska w Powiecie i Obwodzie Kaliskim położone przez publiczną licytacyą w terminie 20 Kwietnia (2 Maja) r. b. w mieście Kaliszu przed Piotrem Pawłem Szrubarskim Rejentem w Kancellaryi jego o godzinie 10 z rana na lat trzy poczynając od Sgo Jana Chrzciciela 1840 r. wydzierżawione zostaną, ile dobra te rocznej dzierżawy wynoszą niewiadomo, gdyż, są w posiadaniu dziedzica, warunki przejrzane być mogą u Rejenta licytacyą odbyć mającego.
Kalisz, dnia 8 (20) Lutego 1840 roku.
Wincenty Gustowski K. S. G. M.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 84

ZAPOZWY EDYKTALNE.
(N. D. 1691). Patron przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Na skutek wyroku Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiej na illacyą Jana Karśnickiego dziedzica Morawki Część II. w Okręgu Kaliskim położonych, w tychże zamieszkałego, pod dniem 23 Marca (4) Kwietnia r. b. wydanego, wzywa jako działający imieniem tegoż Karśnickiego, wszystkich tych którzyby jakiekolwiek pretensye do kaucyi w ilości rub. sr. 900 na dobrach Morawki Części II za Stanisławem Wierzyckim Komornikiem przy sądzie Pokoju dawniej Powiatu, a teraz Okręgu Radomskiego, Gubernii Kaliskiej zapisanej z jego urzędowania w czasie od dnia 27 Kwietnia (9 Maja) 1835 r. do dnia 12 (24) Czerwca 1839 r. mieć mogli, iżby w przeciągu trzech miesięcy od daty tego zawiadomienia, pretensye swoje i oppozycye do wymazania téj kaucyi, do Trybunału Cywilnego, Gubernii Kaliskiej podali, z zachowaniem formalności Reskryptem Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości z dnia 15 Lipca 1826 r. Nr. 7917 wskazanych, w przeciwnym bowiem razie uważanem będzie iż do rzeczonego Stanisława Wierzyckiego jako Komornika, nikt żadnej pretensyi niema i wykreślenie kaucyi téj nastąpi. Ostrzega się przytem: iż oppozycya przeciwko wykreśleniu wspomnionej kaucyi jedynie na mocy wyroku należność usprawiedliwiającego, lub też przez pozew formalnie wydany i to przed wyrokiem ostateczne wykreślenie kaucyi takowej nakazującym, uczynione być mogą, w innéj zaś formie, lub później robione wcale przyjęte nie będą.
Kalisz d. 25 Marca (6 Kwietnia) 1843 r.
Gowarzewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 121

(Ν. D. 2901) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:
1. Henryka Dehnel, właściciela dóbr Nacisławic część I. II. i III. oraz dóbr Morawki część II. i współwłaścicielu dóbr Morawki części I. wszystkich z Okręgu Kaliskiego.
(...) toczą się ponich postępowania spadkowe, do ukończenia których termin na dzień 1 (13) Grudnia r. b. w Kaliszu w kancellaryi Ziemiańskiej wyznacza.  
w Kaliszu d. 18 (30) Maja 1846 roku.
Nep. Wojciechowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 283

(N. D. 6268) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2, Honorjusza Biernackiego właściciela dóbr części Szuliszewic Mikołajewszczyzna zwanej, w Okręgu Wartskim i dóbr Naramic w Okręgu Wieluńskim, wierzyciela 9000 złp. czyli rs 1350 w dziale IV. pod Nr. 18 na dobrach Lututowie w Okręgu Wieluńskim 46,000 złp. czyli rs. 6900, sposobem ostrzeżenia w dziale IV. pod Nr. 13, na dobrach Szuliszewice Okręgu Wertskim 6008 złp. czyli rs. 901 kop. 20 w dziale IV. pod Nr. 7, na dobrach Morawkach część 3 Okręgu Kaliskim hypotekowanych  
(…) otworzył się spadek, do uregulowania więc tych spadków wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, przed podpisanym Rejentem, co do 1 2, 3 i 4, na dzień 22 Czerwca (4 Lipca) 1849 r., co do 5 na dzień 11 (23) Lipca 1849 r. godzinę 10 z rana.
Kalisz dnia 4 (16) Grudnia 1848 roku.
Józef Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 251

(Ν. D. 4874) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do regulacyi spadków otworzonych po zmarłych Loeblu czyli Lewku, i Cerche czyli Zerche z Szajów, obojgu małżonkach Sachs mianowicie wzglądem summ.  
(...) Dalej co do summ samej tylko Zerche Sachs należnych, mianowicie:    
20. Złp. 3000 na dobrach Morawki część III. Ogu Kaliskiego w dz. IV. pod N. 9 lokowanej.
(…) wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem w Kancellaryi Ziemiańskiej w Kaliszu na dzień 13 (25) Maja 1853 r. w którym interessenci z prawami swemi do spadków tych zgłosić się winni pod prekluzyą.
Kalisz d. 8 (20) Października 1852 r.
Fr. Nowosielski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 152

(N. D. 3473) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Zapozywa Walentego i Agnieszkę małżonków Olszaków, wyrobników, poprzednio we wsi i gminie Morewki, Okręgu Kaliskim zamieszkałych, a obecnie z pobytu niewiadomych, aby się w przeciągu dni 30 w Sądzie tutejszym do ogłoszenia wyroku stawili, w przeciwnym razie, Sąd wedle prawa postąpi.
Tyniec d. 7 (19) Czerwca 1856 r.
Sędzia Prezydujący, Ruprecht.
Kurjer Warszawski 1866 nr 99

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 137 kop 93, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 16 (28) Kwietnia r. b., Władysławowi Jastrzębskiemu, właścicielowi dóbr Morawki, cz: III, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Chlewo, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Kurjer Warszawski 1866 nr 284

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 180, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 3 (15) Grudnia r. b., Adolfowi Dunin, właścicielowi dóbr Morawki część lsza i 2ga, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Chlewo, wysłane zostało do Kassy Ptu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1869 nr 89

N. D. 3004. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Aleksandra Brzezińskiego co do sumy rs. 30 listem zastawnym z dóbr Morawki części III spłaconej i w depozycie Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego będącej, (...) otworzyły się spadki do regulacji których wyznaczony został termin na dzień 3 (15) Listopada 1869 r. w Kaliszu przed podpisanym Rejentem.
Kalisz d. 18 (30) Kwietnia 1869 r.
Wilchelm Grabowski.


Dziennik Warszawski 1869 nr 284

N. D. 9611. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodeksu Postępowania Sądowego, wiadomo czyni, iż na żądanie Pulcherji z Trąbczyńskich Łaszczyńskiej wdowy po Józefie Lucjaniedwóch imion Łaszczyńskim pozostałej, w mieście Gubernjalnem Kaliszu zamieszkałej i zamieszkanie prawne u Ignacego Jabłońskiego, Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu subhastacją dóbr Morawek prowadzącego obrane mającej, z mocy prawnych tytułów przeciwko Adolfowi Dunin, jako właścicielowi dóbr Morawek części I i II o sumę rs. 4,610 z procentem prawnym od dnia 12 (24) Czerwca 1868 r. liczącym się. Wiktor Lipski Komornik przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, aktem w dniu 4(16) Listopada r. b. dopełnionym, zajął na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczania
DOBRA. ZIEMSKIE
Morawki część I i II, w jurisdykcji Sądu Pokoju Kaliskiego leżące, w posiadaniu ich właściciela, a zarazem dłużnika wyż rzeczonego Adolfa Dunin zostające.
Dobra te leżą w gminie Kalinowa, parafji Chlewo. w obrębie Sądu Pokoju w Kaliszu, w Powiecie i Gubernji Kaliskiej. Odległe są od miasta Gubernjalnego Kalisza wiorst 28; od miasta Warty wiorst 7; Błaszek wiorst 7; Stawu wiorst 5. Graniczą na wschód słońca z trzecia częścią dóbr Morawek i Korzenicą, na zachód z dobrami Sędzimirowice i Nacesławice, na południe z dobrami Golków i Kalinową, na północ z dobrami Chwalęcice i Wojcinek.
Zabudowania w tych dobrach są następujące: 1. Dwór z cegły i drzewa o dwóch przystawkach z pięciu pokoi złożony, szkudłami i słomą kryty; 2. Kuchnia z drzewa pod słomą; 3. Chlewy i kurniki; 4. Dwa sklepy w ziemi z drzewa; 5. Owczarnia i obora pod jednym dachem; 6. Stodoła o dwóch klepiskach w ryglówkę pod słomą; 7. Stajnie, obory i wozownia pod jednym dachem z drzewa pod słomą, wszystko w średnim stanie.
Po za dworem jest ogród owocowy, warzywny i dziki, w którym drzew owocowych różnego gatunku jest około sztuk 150, a dzikich około 300 i studnia balami cembrowana z żurawiem, tudzież krzewy agrestu i porzeczek, a wreszcie mała sadzawka, ogrodzony jest płotem z żerdzi i rowem, a po za temi są drzewa dzikie.
Inwentarz żywy: jest koni 12, owiec 400, krów 10, jałowizny sztuk 5. Martwy zaś: żłobów 9, drabin 3, paśników 15 i maszyna młocarnia.
Zabudowania na wsi do dworu należące są: dom czworak, z przystawką z drzewa pod słomą, w którym jedna izba jest włościan uwłaszczonych, studnia balami cembrowana i mostek z drzewa, sadzawek niezarybionych jest trzy.
Rozległość tych dóbr w przybliżeniu jest w gruntach ornych mórg 334 prętów 95, w łąkach mórg 9 prętów 218, w pastwiskach mórg 4 prętów 58, pod zabudowaniami mórg 2 prętów 112, w ogrodach mórg 13 prętów 208, w wodach i stawach mórg 7 prętów 115, w drogach, rowach i nieużytkach mórg 7 prętów 115, czyli razem mórg 379 prętów 21 miary nowopolskiej, które należą do klasy I, II, III i IV. Z ogółu dóbr tak zajętych uwłaszczono mórg 6 prętów 225 i włościanie na nich uwłaszczeni mają służebność jawną z wykazu hypotecznego.
Podatki z dóbr tych opłaca się do Kasy Gubernjalnej w Kaliszu corocznie, a mianowicie: 1. dworskiego gruntowego rs. 96 kop. 20; 2. dodatkowego rs. 50 kop. 59; 3. podymnego rsr. 18; 4. podwyższonego rsr. 9; 5. kwaterunkowego rs. 5 kop. 76, czyli razem rsr. 179 kop. 95, a nadto na administracją gminy stosownie do rozkładu.
Akt zajęcia obejmujący bliższy opis przejrzanym być może u Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału, który to akt zajęcia doręczonym został w dniu 12 (24) Listopada r. b. Antoniemu Rychłowskiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju w Kaliszu, a w dniu 21 Listopada (3 Grudnia) tegoż roku Hipolitowi Górskiemu Wójtowi gminy Kalinowa i przez nich jest zawidymowany. Wniesienie tegoż aktu do Księgi wieczystej dóbr Morawek nastąpiło w dniu 25 Listopada (7 Grudnia) r. b., a wpisanie do księgi zaaresztowań w Trybunale tutejszym utrzymywanej, przed którym sprzedaż dóbr nastąpi, dopełnione zostało w dniu dzisiejszym.
Pierwsze ogłoszenie zbieru objaśnień i warunków licytacyjnych, które w biurze Pisarza Trybunału Kaliskiego i popierającego sprzedaż Patrona Jabłońskiego przejrzane być mogą. odbędzie się na audjencji Trybunału tutejszego w dniu 23 Stycznia (4 Lutego) 1870 roku o godzinie 10 z rana, poczem co dwa tygodnie po sobie idące, druga i trzecia publikacja warunków nastąpi.
Kalisz dnia 2 (14) Grudnia 1869 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 75

N. D. 2797. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Michaliny Prądzyńskiej co do sumy rs. 600 w dziale IV Nr. 12b. na dobrach Morawki część III z Okręgu Kaliskiego zapisanej;  
(...)otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczony został termin na dzień 10 (22) Października 1870 r. przed czyniącym Rejentem i w jego kancelarji.
Kalisz d. 25 Marca (6 Kwietnia) 1870 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1873 nr 199

N.D. 5719. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Zawiadamia, że toczy się postępowanie spadkowe:
2. Po Bronisławie z Jastrzębskich Sulimierskiej, wierzycielce kwoty rs. 251 k. 55 na dobrach Morawki część III z p-tu Kaliskiego w dziale IV pod Nr. 2a lokowanej oraz kwoty rs. 175 spłaconej z tychże dóbr złożeniem do depozytu władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w listach zastawnych pięcioprocentowych, w tymże depozycie znajdującej się.
Oraz że do uregulowania tych spadków został oznaczony termin na dzień 27 Marca (8 Kwietnia) 1874 r. w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 10 (22) Września 1873 r.
Edward Milewski.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 

Dziennik Warszawski 1874 nr 251

N. D. 7413. Rejent Kancelaryi Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
4 Mendla Geldbardt co do sumy rsr. 685 ostrzeżonej na dobrach Morawki części I i II w dziale IV Nr. 7.  
(…) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin przed podpisanym Rejentem na dzień 6 (18) Marca 1875 r.
Kalisz d. 14 (26) Sierpnia 1874 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 98

N. D. 2700. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Po odbyciu w dniu 23 Stycznia (4 Lutego), 6 (18) Lutego i 20 Lutego (4 Marca) 1870 r. trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży dóbr ziemskich Morawek, Trybunał tutejszy wyrokiem na dniu 20 Lutego (4 Marca) t. r. wydanym, termin do przygotowawczego przysądzenia dóbr rzeczonych, na dzień 20 Marca (1 Kwietnia) 1870 roku godzinę 10 z rana, w miejscu zwykłych posiedzeń tegoż Trybunału wyznaczył. W terminie powyższym dnia 20 Marca (1 Kwietnia) 1870 roku, dobra ziemskie Morawki przysądzone zostały przygotowawczo Ignacemu Jabłońskiemu Patronowi Trybunału w Kaliszu, za sumę rs. 9000 i Trybunał wyrokiem dnia tegoż wydanym, termin do ostatecznej sprzedaży wspomnionych dóbr Morawek na dzień 30 Czerwca (12 Lipca) r. b. godzinę 10 z rana wyznaczył, która to sprzedaż odbędzie się w tak oznaczonym terminie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu. Licytacja zacznie się od sumy rs. 9000 jako szacunku przez popierającą sprzedaż podanego, lub od 2/3 części szacunku przez taksę sądową wyrokiem Trybunału tutejszego na dniu 10 (22) Marca r. b. zapadłym, staraniem Dunina postąpioną wykazać się mającego.
Kalisz dnia 21 Marca (2 Kwiet.) 1870 r.
W powyższym terminie dnia 30 Czerwca (12 Lipca) 1870 r. z powodu zaszłych sporów stanowcza sprzedaż dóbr tych nie przyszła do skutku. Następnie wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z dnia 7(19) Sierpnia 1873 roku do dalszego popierania subhastacji dóbr tych podstawioną została Marja z Kurcewskich Walerjana Skowrońskiego małżonka, przez Obrońcę swego Seweryna Tymienieckiego Patrona Trybunału Cywilnego w Kaliszu czyniąca, a termin do ostatecznego dóbr tych przysądzenia wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z dnia 8 (20) Sierpnia 1873 r. na dzień 19 Września (1 Października) r. b. wyznaczony został.
Kalisz dnia 9 (21)Sierpnia 1873 r.
Morawski, za Pisarza.
W terminie powyższym stanowczo sprzedaż dóbr tych przez Marję z Kurcewskich Walerjana Skowrońskiego małżonkę w asystencji męża czyniącą w mieście Warszawie wraz z mężem zamieszkałą a zamieszkanie prawne u Seweryna Tymienieckiego Patrona w Kaliszu obrane mającą za pośrednictwem tegoż Patrona popierana do skutku nie przyszła i nowy termin ostatecznej sprzedaży wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kaliszu z dnia 7 (19) Września 1874 roku na dzień 30 Października (11 Listopada) t. r. o godzinie 10 rano wyznaczony został.
Kalisz d. 7 (19) Września 1874 r.
Pisarz Trybunału,
Skoczyński.
Wyrokiem Trybunału Cywilnego w Kalisza w dniu 28 Sierpnia (9 Września) 1874 roku zapadłym, w miejsce Marji Skowrońskiej, Zygmunt Kempner wierzyciel hypoteczny w imieniu którego działa Aleksander Czyński Patron Trybunału, podstawiony został do dalszego popierania subhastacji dóbr Morawek, i następnie wyrokiem ilacyjnym z dnia 27 Lutego (11 Marca) r. b. termin do stanowczego przysądzenia tych dóbr na dzień 1 (13) Maja r. b. godzinę 10 z rana był oznaczony. Że zaś z powodu opóźnienia ogłoszenia w pismach formalności dopełnionemi być nie mogły. Przeto Kempner uzyskał wyrok ilacyjny pod dniem 29 Kwietnia (11 Maja) r. b. termin nowy do stanowczego przysądzenia dóbr Morawek na dzień 13 (25) Czerwca r. b. godzinę 10 z rana oznaczający.
Kalisz d. 30 Kwiet. (12 Maja) 1875 r.
Morawski za Pisarza.

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
11. Dobra Morawki część I i П z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Kaliskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 935 k. 18, vadium do licytacji rs. 1600, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 16,400, termin sprzedaży d. 3 (15) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 7748 k. 52, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Stanisławem Białobrzewskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.


Gazeta Kaliska 1894 nr. 96

Sprzedaże. W zeszłą środę t. j. dn. 28 b. m. sprzedane zostały drogę publicznej licytacji dwa majątki ziemskie: majątek Morawki, część 3-ia pow. kaliskiego rozległości włók 9 nabył Boruch Fajerman z Warty za rs. 13,070.

Kurjer Warszawski 1894 nr 340

Sprzedaż dóbr. D. 28-go z. m. na licytacji publicznej sprzedane zostały dwa majątki w gubernji kaliskiej:

2) majątek Morawki część trzecia, w powiecie kaliskim, 9 włók, kupił Boruch Fajerman z Warty za 13,670 rs.  
 
Gazeta Kaliska 1900 nr. 267

Zgony. W dniu 22 b. m. zmarł w Wrocławiu ś. p. Walenty Łoziński, właściciel majątku Morawki, gminy Staw, pow. kaliskiego. Zwłoki ś. p. Łozińskiego sprowadzone zostaną do parafji Chlewo.


Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 98

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Józefie Kaźmierczakowej, właśc. 2 mórg gruntu z maj. Morawki, pow. Kaliskiego,
7) Feliksie Wiśniewskim, współwłaśc. 6 mórg gruntu z maj. Morawki, pow. Kaliskiego,
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hip. w Kaliszu na d. 19 czerwca 1922 r.

Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 33

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301, 3091 U. P. C., wzywa Józefę Weszka, ostatnio zamieszkałą we wsi Morawki, gm. Staw, pow. kaliskiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomą, aby w terminie 4-miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia, stawiła się w tymże sądzie okręgowym, wydział cywilny (Aleja Józefiny 11), w sprawie Nr. 1. C. 344/25, z powództwa Franciszki Piątkowskiej przeciwko Józefowi Józefie z Michalaków małż. Błazik, Stanisławowi Błazikowi, Katarzynie Błazik, Antoninie Piorunowskiej z Błazików, Michalinie Wawrzyniak i Józefie Weszka o uznanie aktu rejentalnego za nieszkodzący prawom powódki, oraz by złożyła oświadczenie wymagane przez art. 309—718 i 722 tejże ustawy. Powództwo wnosi w imieniu Franciszki Piątkowskiej, adw. Iwanowski z żądaniem: uznać, że Kacper Błazik, syn Jakóba, zapi­sem testamentowym przez wartskiego rejenta Łuniewskiego w dniu 20 lutego — 3 marca 1896 r, za Nr. 84 przekroczył rozporządzalną część, wskazaną w art. 913 K. C., a przeto na zasadzie 920 i 921 art. K. C. zmniej­szyć zapis testamentowy na rzecz Teofili z Wróblów Błazik do prawnej jednej czwartej części, wobec czego uznać akt tegoż rejenta Łuniewskiego z dnia 2/14 września 1899 r. za Nr. 397 za nieszkodzący prawom powódki do spadkobrania; zasądzić od pozwanych na rzecz powódki koszta są­dowe i za prowadzenie sprawy; wyrok opatrzyć rygorem natychmiasto­wej wykonalności.
Do skargi dołączono: upoważnienie, zaświadczenie urzędu gm. Grzybki, odpisy aktów Nr. 84 i 397, akt zejścia, akt urodzenia i akt ślubu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 34

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C., obwieszcza, iż na skutek decyzji z dnia 9 marca 1929 roku, zostało wdrożone postępowanie o uznanie za zmarłego Wincentego Langwerskiego, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego, zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, którzyby wiedzieli o życiu lub śmierci Wincentego Langwerskiego, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w po­wyższym terminie; nadto sąd nadmienia, że Wincenty Langwerski był stałym mieszkańcem wsi Morawki, gminy Staw, powiatu kaliskiego. (Nr. I. Z. J. 34/29).


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 90

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Ignacym Urbaniaku vel Urbanowskim, właścicielu 11 dzies. 975 sąż. z maj. Morawki, pow. kaliskiego.


Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 17 maja 1932 roku. W powołanym terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wvdziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
13. Morawki, obejmującą: wieś Morawki. kol. Morawki-Paulinowo, folw. Morawki, kol. Morawki I.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

W nocy na 3 bm. w kol. Morawki—Paulinów, gm. Staw, z nieustalonych dotychczas przyczyn, na szkodę Niziołka Antoniego spaliła się stodoła, wartości około 1.500 zł.


Echo Kaliskie Ilustrowane  1936 r.

Nieszczęśliwy wypadek. We wsi Morawki, gm. Staw, został kopnięty przez konia Stefan Pszczołek, lat 5, wskutek czego chłopiec ma złamaną kość nosową. Ofiarę wypadku przewieziono do szpitala w Kaliszu.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza