-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Modła

Taryfa Podymnego 1775 r.
Modła, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 10 dymów.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Modła, wieś, woj. kaliskie, powiat kaliski, własność szlachecka, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Modla, parafia chlewo, dekanat stawski, diecezja gnieźnieńska, województwo kaliskie, własność: Morawski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Modła, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Kaliski, parafia Chlewo, własność prywatna. Ilość domów 7, ludność 52, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Modła,  wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw, par. Chlewo, odl. od Kalisza w. 28; wś dm. 4, mk. 29; folw. dm. 4, mk. 20. W 1827 r. 7 dm., 52 mk. Wspomina tę wś Lib. Ben. Łaskiego (t. II, 60). Folw. i wś M. rozl. mr. 236: grunta or. i ogr. mr. 206, łąk mr. 25, nieuż. i place mr. 5; bud. mur. 2, z drzewa 13; pokłady torfu. Wś M. os. 10, z gr. mr. 9.

Spis 1925:
Modła, wś i folw., pow. kaliski, gm. Staw. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 5, folw. 4. Ludność ogółem: wś 32, folw. 51. Mężczyzn wś 17, folw. 19, kobiet wś 15, folw. 32. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 32, folw. 51. Podało narodowość: polską wś 32, folw. 51.

Modła, obecnie część wsi Stojanów w gminie Goszczanów.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
MODŁA par. Chlewo, p. sieradzki w 1783 roku Morawskiego, potem Tomasza Żelisławskiego, który kupił je w 1791 r. Wsie: Chutki, Modła, Krowica Wielka czyli Sucha, Stanisław Gliszczyński sprzedaje w 1820 r. dobra za 186 tys. zł Bonawenturze Niemojewskiemu. W1912 r. folwark ma 236 mg, własność Józefa Żelisławskiego. (SGKP t.6, s.570, Nowosielski 18220 a.46, PGkal.).

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1684

Maj
Modła
7. Stanisław syn Urodzonego Jana Wolskiego i Jadwigi, małżonków, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Pan Florian Bielczeski i Katarzyna Wojsławska z Wojsławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1685

Luty
Modła
Tego samego dnia [16] Teresa Agnieszka córka Urodzonego Floriana Bilczeskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków, ochrzczona została przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Adam Waliszeski z Moskorni i Urodzona Katarzyna Wojsławska z Wojsławic.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1686

Czerwiec
Modła
13 Bogumiła córka Urodzonego Floriana Bilczewskiego i Urodzonej Elżbiety małżonki, ochrzczona przeze mnie wyżej podpisanego. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Bąk[owski] i Urodzona Anna Bogucka z Zaborowa.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1689

Modła 26 marca dwór
Ten sam jak wyżej, ochrzciłem Alberta, syna Urodzonego Pana Mikołaja Morzyckiego i Urodzonej Pani Joanny Biernackiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Albert Biernacki i Urodzona Jadwiga Wolska z Modły.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1690

Modła
Ja ten sam, roku jak wyżej, dnia 12 grudnia, ochrzciłem Barbarę Mariannę, córkę Urodzonego ojca Mikołaja i Joanny Morzyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Mikolaj Biernacki i Urodzona Barbara Pawłoska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1694

28 lutego zmarł Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Biernacki ze wsi Modła, opatrzony świętymi sakramenatmi, pochowany w kościele wartskim u Braci Mniejszych.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1696

Modła
? Koźmiński proboszcz chlewski ga?, ochrzciłem Teresę Konstancję, córkę Urodzonego Pana Mikołaja Morzyckiego i Urodzonej Joanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Władysław Skrzypiński z Kramkowa? i Urodzona Agnieszka jego córka.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1701

Modła
10 sierpnia Przewielebny Mikołaj Koźmiński proboszcz chlewski, ochrzcił Wawrzyńca, syna Urodzonych Mikołaja Morzyckiego i Joanny Biernackiej jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Biernacki z Morawek i Katarzyna Madalińska jego żona.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1701

Modła dwór.
14 sierpnia.
Ja ten sam, ochrzciłem Wawrzyńca, syna Urodzonego Mikołaja i Joanny Morzyckich. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Biernacki z małżonką swoją z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1710

Modła Wielka
Roku jak wyżej, dnia 29 tego obecnego, ja Stanisław Sokalski zarządca chlewski, ochrzciłem Petronelę Urodzonego Jana Kazimierza i Barbary Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzeni Jan i Marianna Morawscy.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1719

Grudzień
Modła
2-go tego obecnego, ja, jak wyżej proboszcz, ochrzciłem dwoma imionami Tadeusz Marcin Urodzonych Jana i Barbary Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław i Marianna także małżeństwo Morawskich.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1731

25 lutego zmarła w Modłej Urodzona Bogumiła Miniszewska, opatrzona sakramentami i pochowana w kościele zgodnie ze zwyczajem katolickim.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1761

Modła.
Dnia 29 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Michał Franciszek, syna Urodzonych Władysława i Joanny Morawskich, prawowitych małżonków. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Tomasz i Katarzyna Otoccy, małżeństwo

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1766

Modła
? września. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mateusz i Franciszek syna Urodzonego Władysława i Joanny z Lempickich Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Mateusz i Katarzyna Jerzmanoscy.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1767

Modła
Ja jak wyżej, 17 marca, ochrzciłem imieniem Józef, syna Jakuba i Heleny Kamińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Morawski i Wielmożna Katarzyna Jerzmanowska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1776

Stojanów
30 czerwiec

Roku 1776. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Aleksy Wojciech, urodzone 16 tego miesiaca, dziecko Urodzonych Józefa i Marianny z Chmieleńskich Zieleniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał i Eufrozyna Morawscy brat i siostra z Modły.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1776

Modła, 1776, dnia 24 października zmarła niespodziewaną śmiercią we wsi Dzięcioły parafii Wojków Urodzona panna Krystyna Morawska lat około 26. Pochowana zaś w kaplicy chlewskiej dnia 27 października przeze mnie Jana Karwata proboszcza chlewskiego.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1778

Modła.
Roku Pańskiego 1778, dnia 6 stycznia. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Sylwester Walerian, dziecko Wielmożnych Wojciecha Gorzeńskiego i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskich, prawowitych małżonków, czesników inowłodzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Gorzeński z parafii stawskiej i Wielmożna Wiktoria Zarembina starościna roszniatowska z parafii szadkowskiej? Asystenci Wielmożny Nikodem Gorzeński cześnik inowłodzki i Wielmożna Konstancja Morawska córka wojskowicza sieradzkiego z parafii Błaszki.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1779

Modła
Roku 1779, dnia 18 listopada. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem dwoma imionami Teofil Grzegorz, syna Wielmożnych Wojciecha Gorzeńskiego i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Piotr Zaremba Jastrzębski i Wielmożna Teresa żona, cześnikostwo brzezińscy z Wilczyc.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1781

Modła
Roku Pańskiego 1781, dnia 2 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Feliks Antoni, urodzone 29 maja dziecko Wielmożnych Wojciecha i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskich, prawowitych małżonków, cześników inowłodzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Jan i Elżbieta Przeradzcy

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1782

Modła
Roku Pańskiego 1782, dnia 13 lipca. Ja, Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imionami Salomea Małgorzata, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Wiktorii z Moraskich Gorzyńskich czesników inowłodzkich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander i Jadwiga Pruszkoscy małżenstwo

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1783

Modła
Roku Pańskiego 1783, dnia 3 września. Ja Jan Karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem urodzone dnia 31 sierpnia dziecko Urodzonych Wojciecha i Wiktorii z Morawskich Gorzeńskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Józef Idzi. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Filip Rossnoski i Urodzona Julianna Rossnoska jego żona z Morowki.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1787

Modła
Roku Pańskiego 1787, dnia 15 kwietnia. Ja, Jan karwat proboszcz chlewski, ochrzciłem imieniem Franciszek, dziecko Urodzonych Józefa i Magdaleny Czarneckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli pracowity Kazimierz Wojtczak i Jadwiga Wojtczakówna z Modły.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1787

Wojcinek
Roku Pańskiego 1787, dnia 1 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna Joanna, dziecko Wielmożnych Wojciecha i Anieli z Przeradzkich Droszewskich,prawowitych małżonków, burgrabiów kaliskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Sobocki pułkownik wojsk narodowych ze swoją żoną Anielą. Asystenci Urodzony Michał Morawski z Modły, Urodzona Anna Wolska z Korzenicy, Wielmożny Józef Barczewski komisarz ziemski kaliski i Wielmożna panna Elżbieta Głębocka z Morawek.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1789

Modła.
Roku Pańskiego 1789, dnia 15 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Konstancja ?, dziecko Urodzonych Michała i Teresy z Podczaskich Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walerian Kąsinowski z Głaniszowa parafii górskiej i Wielmożna Marianna Biernacka stolnikowa kaliska. Asystenci Wielmożny Józef Morawski i Wielmożna ... Podczaska.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1789

Wojsławice.
Roku Pańskiego 1789, dnia 26 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Petronela i Joanna, dziecko Urodzonych Filipa i Julianny z Przeradzkich Rosnoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wolski z Korzenicy i Urodzona Joanna Morawska z Modły.

Akta metrykalne (Parafia Chlewo) 1797

Stajanów
Ja, ten sam, ochrzciłem imionami Józefa Eleonora, urodzoną dnia 23 o godzinie 4 po południu, córkę Wielmożnych i Urodzonych Tomasza Żelisławskich sędziego kaliskiego i Weroniki, jego prawowitej małżonki, która po porodzie zmarła dnia 4-go. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Józef Jerzmanowski posesor Modły i Wielmożna i Urodzona Aniela Droszewska dziedziczka Wojsławic.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 45

W wsi Modła skradziono w nocy z dnia 19 na 20 b. m. i r. W. Kaweckiemu parę koni z całym zaprzęgiem to jest: wałacha maści gniadej z gwiazdką, mający lat 6, drugi skarogniady także w 6 roku, wzywa przeto wszelkie Władze Policyjne, aby na sprawcę tej kradzieży i konie skradzione raczyły kazać dać baczenie a wrazie ujęcia tak sprawcy jako też koni, domnie odesłały.—

w Kaliszu dnia 12/24 Paździer. 1842 r. Czujków Kom. Obw. Kaliskiego.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1847 nr 120

(N. D. 2298) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Kaliskiego.
Wzywa wszelkie Władze nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, iżby na Urbana Kazmierczaka, o zbrodnią morderstwa obwinionego baczną uwagę zwróciły, dostrzeżonego ujęły i Sądowi naszemu dostawiły, ukrywający się przed odpowiedzialnością, a ostatecznie, mieszkał w Gminie Modła w Okręgu Wartskim, wzrostu jest niskiego, twarzy ściągłej, chudy, na jedno oko niewidomy, ubrany był w płaszcz stary pełen lat, buty chłopskie i spodnie płócienne.
Kalisz d. 22 Kwietnia (7 Maja) 1847 r.
Sędzia Prezydujący, Radca Dworu,
Swierczyński.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 142

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W dniu 12 z. m., Urban Kazimierczak wyrobnik zamieszkały w gminie Modła-Zelisławska, pow. Kaliskim, spólnie z swą żoną zakopali w ziemi dwoje żywych dzieci płci żeńskiej to jest starszą Małgorzatę 4 1/2, liczącą, jakoteż Franciszkę która pół roku jeszcze nieskończyła. Śledztwo celem wykrycia przyczyny tej zbrodni przez właściwy sąd jest prowadzone.

Warszawska Gazeta Policyjna 1847 nr 156

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
Biuro Warszawskiego Ober - Policmajstra. — PP. właściciele i rządzcy domów zwrócą baczną uwagę na niżej wymienione osoby, a mianowicie: Urbana Kaźmierczaka, o zbrodnią morderstwa obwinionego, ostatnio w gminie Modła okręgu Wartskim zamieszkałego;

Gazeta Codzienna 1851 nr 21

Z mocy postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa z d. 15 (27) kwietnia 1849 r., Antonina Kazimierczakowa, lat 40 liczącą, włościanka, rodem z wsi Modły, pow. Kaliskiego, za podwójne morderstwo na własnych dzieciach popełnione, i kradzież, na zesłanie do robót fabrycznych w kopalniach.

Kurjer Warszawski 1866 nr 89

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 172, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z d. 5 (17) Kwietnia r. b., Teofanji Żelisławskiej, właścicielce dóbr Modła, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Kaliskim, Gminie Chlewo, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.

Dziennik Warszawski 1868 nr 282

N. D. 8431. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Józefy z Skibińskich Raciborskiej co do sumy na dobrach Modła z Powiatu Kaliskiego rs. 1,500 i rs. 75 w dziale IV. pod Nr. 10 i 14 zahypotekowanych i warunków w dziale III. pod Nr. 6 zapisanych.
(...) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin na dzień 18 (30) Czerwca 1869 r. w kancelarji hypotecznej.  
Kalisz d. 10 (22) Grudnia 1868 r.
Teofil Józef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 95

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych wiadomości z 10 gubernij kraju tutejszego, w pierwszej połowie marca r. b., miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:
2) W gubernji kaliszskiej: W dniu 12 (24) marca we wsi Modła (w pow. kaliszskim), spalił się dom włościański, zaasekurowany na rs. 100 wraz z nieasekurowaną stodołą, ocenioną na rs. 20; przy tym wypadku znalazła śmierć w płomieniach 85-letnia włościanka Wiktorja Kubicka.

Kaliszanin 1873 nr 46

Katalog kościołów i duchowieństwa djecezji Kujawsko-Kaliskiej na r. b. podaje, że w dekana­cie kaliskim jest 34 parafij, mianowicie:

(Dalszy ciąg probostw w dekanacie kali­skim). — 7) Chlewo, kościół parafjalny pod w. Ś. Benedykta, murowany, data erekcji niewiado­ma. Parafja ta liczy dusz 2050; należą, do niej wsie: Chlewo, Wójcinek, Morawki, Nacesławice, Chwalęcice, Waliszewice, Zacisze, Świnice, Moskurnia, Gać (z kościołem filjalnym, murowanym Ś. Małgorzaty), Kolonja Gacka, Raszawy, Trzebiny Stare i Nowe, Wola Tłumakowa, Ciepielów, Izorów, Sulmówek vel Chrosne, Stajnów, Modła, Wilkrzyce i Woisławice. Proboszczem od r. 1869 jest W. Iks. Józef Akaliński (ur. w r. 1835, kapłan od r. 1860). 

Kaliszanin 1887 nr. 98

MODŁA, wieś, na północ-wschód Błaszek, zachód-północ Warty, pod Chlewem, znana już w r. 1338, należała r. 1579 do Jana Chlewskiego, Reginy, Gabryela i Jana Molskich, a w r. 1618 do Walentego Molskiego.

Gazeta Kaliska 1895 nr. 21

Przy pracy. Na folwarku Modła pod Błaszkami, robotnik Ignacy Rochalski smarując tryby będącej w biegu młockarni, został przez nią pochwycony za rękę. Nieszczęśliwy ma trzy palce oberwane u ręki lewej, i przywieziony został do szpitala Św. Trójcy na kuracją.


Gazeta Kaliska 1896 nr. 37Mieszkaniec wsi Modły, 30-letni Józef Wachowski zabrał się do reparacji pistoletu nabitego, który nie chciał dawać ognia. Podczas tej manipulacji pistolet wypalił i rozerwał mu dłoń u lewej ręki. Ranny został odwieziony na kurację do tutejszego szpitala Ś-ej Trójcy.


Gazeta Kaliska 1899 nr. 28

Podziękowanie. Wszystkim sąsiadom i znajomym, którzy raczyli łaskawie wziąć udział w ostatniej posłudze ś. p. Stanisławy, najukochańszej mej córki, zmarłej w Modle, a szczególniej Wielebnemu proboszczowi parafji Chlewo ks. Józefowi Akalińskiemu i bratu memu Zygmuntowi, którzy w ciężkim smutku krzepili mnie na duchu, składa serdeczne „Bóg zapłać". Józef Żelisławski.
  
Gazeta Kaliska 1901 nr. 273 

Energiczne wykrycie kradzieży. W zeszłym tygodniu właścicielowi folwarku Modła, w okolicy Warty, p. Żelisławskiemu, niewiadomi złoczyńcy ukradli w nocy parę cugowych koni i bryczkę. Poszkodowany p. Ż., poszukując swej straty, wstąpił po drodze do swego szwagra p. Lizaka w Wroniawach, który dowiedziawszy się o szczegółach popełnionej kradzieży, zajął się bardzo energicznie odszukaniem jej śladów; a ponieważ skradziona bryczka trzymała tak zwaną „saską kolej", to jest rozmiar pośredni pomiędzy zwyczajnym kolejnym wozem a półtorakiem, więc p. L. Zmierzywszy ślad bryczki, ciągle prowadził poszukiwania w kierunku, w jakim się udali złodzieje, co nie było łatwem zadaniem, gdyż ślad się ciągle gubił na więcej zjeżdżonych drogach i czasem ginął zupełnie, lecz wytrwałość i prawdziwie spostrzegawczy spryt p. L. przemogły wszelkiego rodzaju przeszkody i znów odszukany ślad zaprowadził naszych poszukiwaczy do lasu w Sokołowie, położonego o półtorej mili od miejsca spełnionej kradzieży, Ale tu znalazła się najważniejsza przeszkoda, bo ślad bryczki i koni pomiędzy drzewami, w miejscu usłanem liśćmi, zupełnie zaginął, trzeba więc było przebiegać las kilkakrotnie w rozmaitych kierunkach, co mogło wyczerpać cierpliwość i energję każdego; lecz niestrudzony p. L., widocznie wieszczem przeczuciem tknięty, nie ustawał w poszukiwaniach dopóty, dopóki nie odnalazł na polanie przy gęstym zagajniku śladu bryczki i podkowy konia i z trudnością wdarłszy się w gęstwinę, znalazł w takowej wtłoczoną bryczkę, a w odległości kilkudziesięciu kroków przywiązane do drzewa konie. Lizdejko.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 5

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Modle, u p. Żelisławskiego, dn. 28. grudnia r. z., odbyło się polowanie. Zabito. 96 zajęcy, 16 królików i 6 kuropatw. Królem polowania był p. Witold Murzynowski.Gazeta Kaliska 1904 nr 22

Z kroniki myśliwskiej. Dn. 28 z. m. odbyło się polowanie u p. Żelisławskiego w Modle. Zabito: 96 zajęcy,16 królików i 6 kuropatw. Królem polowania był p. Witold Murzynowaki.


Gazeta Kaliska 1905 nr 231

Wyżlica czarna, podpalana, z rasy pontrów, zabłąkała się i jest do odebrania w Modle, przez Błaszki, za zwrotem kosztów ogłoszenia i utrzymania.


Gazeta Kaliska 1906 nr 3

Kronika myśliwska. W tych dniach w Modle p. kaliskiego u p. Józefa Żelisławskiego odbyło się polowanie, na którem zabito 87 zajęcy i 9 kuropatw. Najwięcej miał p. Zygmunt Żelisławski, który zabił 15 zajęcy.


Sport: Tygodnik Ilustrowany 1906 nr 1

Myślistwo.
Z kniej i pól.
W Modle, pow. Kaliskiego, u p. Józefa Żelisławskiego, odbyło się polowanie, na którem zabito 87 zajęcy i 9 kuropatw. Najwięcej miał p. Zygmunt Żelisławski, który zabił 15 zajęcy.Gazeta Kaliska 1907 nr 276

We wsi Modła, pow. kaliskiego, utonęła w studni Elżbieta Dobraszczyk, lat 79.

Godzina Polski 1916 nr 243

Z Sieradza.
(Korespondencya własna „Godz. Pol.").
We wtorek, we wsi Słomków Mokry, w gm. Bartochów, w pow. sieradzkim ogień strawił zagrodę włościanina Karczmarka. Spłonął dom mieszkalny, stodoła i obora. W stodole znajdowało się zboże tegorocznego sprzętu. Przy pożarze czynną była straż ogniowa ochotnicza włościańska ze wsi Wróblew.
Okolice Sieradza, jak Sędzice, Słomków, Wągczew, nawiedziła burza gradowa. Straty są minimalne, gdyż wielu włościan, jak Adamczyk z Sędzic i inni, jest ubezpieczonych. Taksowaniem przy ubezpieczeniu od gradu zajmuje się obywatel z Kaliskiego, p. Żenisławski z Modły.
We wsi Kłocko, w gm. Bogumiłów (w Sieradzkiem) poturbowano wójta, egzekwującego podatek na utrzymanie szkół gminnych. Oto co może ciemnota. K.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 27

Obwieszczenie.
Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu Jan Wyganowski obwieszcza, że otwarte postępowania spadkowe po śmierci:
2) Teofanji Żelisławskiej, wierzycielce 3.000 rb., zabezpieczonych na dobrach Modła, pow. Kaliskiego, pod 4;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na d. 12 lutego 1919 r. i w dniu tym osoby interesowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Jana Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 81

O POŻYCZKACH TOW. KRED. ZIEMSK,
Decyzją Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z d. 21 stycznia 1920 r., Nr 14043, przyznaną została pożyczka w 4 1/2 % listach zastawnych, serji bezterminowej, na dobra Modła, w pow. Kaliskim położone, w sumie 43.524 mk., a która, gotowa do wypłaty, znajduje się w kasie Dyrekcji Szczegółowej; w wykonaniu przeto art. 113 ustawy z d. 9 czerwca 1888 r. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu wzywa, wierzycieli dóbr Modła,, pow. Kaliskiego: Witolda Żelisławskiego, Halinę Żelisławską, Kazimierza Żelisławskiego, Janinę Żelisławską i Wacława Żelisławskiego,—bez obranego miejsca zamieszkania prawnego,—aby, celem odebrania i pokwitowania z odebranej wierzytelności, stawili się w wydziale hipotecznym w Kaliszu, d. 1 grudnia 1920 r., osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, — a to pod rygorem, jaki § 116 ustawy z d. 9 czerwca 1888 r. wskazuje, t. j., iż wszelkie czynności hipoteczne, zaocznie uskutecznione względem niestawającego, za prawomocne uważane będą, a listy zastawne do depozytu odesłane zostaną.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 27

Zawiadomienie.
Okresowy Urząd Ziemski zawiadamia wierzycieli sum hipotecznych oraz osoby mające ujawnione swe prawa w dziale III wykazu hipotecznego dóbr ziemskich „Żychlin", "Smaszew", położonych w powiecie Konińskim. „Łask" w powiecie Łaskim, "Modła" w powiecie Kaliskim, że w dniu 25 lipca 1923 roku o godz. 9-ej rano na jawnem posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (w lokalu tejże Komisji, ulica Bykowska Nr. 77) rozpoznawane będą sprawy przymusowej likwidacji serwitutów, obciążających majątki Żychlin, Smaszew i Łask oraz w tymże dniu i czasie na posiedzeniu niejawnem sprawa dobrowolnej likwidacji serwitutów, obciążających dobra Modła.
Wymienione osoby o ile życzą sobie brać udział w akcji likwidacji, łącznie ze stronami, winny zawiadomić Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie o miejscu swego zamieszkania oraz stawić się na posiedzeniu Okręgowej Komisji Ziemskiej.
Piotrków, dnia lipca 1923 r.
w. z. Prezesa (—) Lipski.

Echo Łódzkie 1929 sierpień

Wielkomiejskie sztuczki na prowincjonalnym jarmarku. "Pan inspektor" z Łodzi w Warcie. Łódź, 18 sierpnia. W dniu wczorajszym władze śledcze w Łodzi otrzymały wiadomość od policji kaliskiej o ukazaniu się na terenie powiatu kaliskiego dwóch niezwykle sprytnych oszustów - szantażystów. Ofiarą ich padł między innymi w dniu onegdajszym Andrzej Raja, mieszkaniec wsi Modły, gminy Staw, powiatu kaliskiego. Andrzej Raja był w piątek na jarmarku w miasteczku Warta, gdzie doszło do niego dwóch mężczyzn. Jeden z nich, człowiek około 60-letni, wysoki, szczupły o inteligentnym wyrazie twarzy, przedstawił się wieśniakowi, jako inspektor szkolny m. Łodzi, przyczem drugiego mężczyznę w wieku lat 40, tęgiego, niskiego wzrostu, przedstawił za swego furmana. "Pan inspektor", tłumacząc się wypadkiem w drodze, zaproponował wieśniakowi, by ten podjął się misji odwiezienia kwoty 3.800 złotych do majątku Modły, za którą to sprawę, obiecano mu honorarjum w wysokości 20 złotych. Gdy Raja wyraził swą zgodę, "inspektor szkolny" zaczął kłaść do koperty banknoty 100 i 50 złotowe, a następnie wysłał owego "furmana" po znaczki stemplowe do zalepienia koperty. Gdy "furman" się oddalił — "Inspektor" prosił wieśniaka o rozmienienie mu banknotu 500 złotowego. Raja, który sprzedał na jarmarku dwie krowy, wyliczył pięćset złotych i wręczył je inspektorowi, który jednak banknotu 500-złotowego narazie mu nie dał. Widząc przedłużającą się nieobecność furmana, pan inspektor zniecierpliwiony, pozostawiając kopertę z 3800 złotemi w rękach wieśniaka, poszedł szukać woźnicy, zabierając jednak otrzymane od Raja 500 złotych. Obaj oszuści nie powrócili już więcej. Cierpliwy chłopek czekał przeszło godzinę zanim zdecydował się otworzyć cenną kopertę, w której zamiast 3800 złotych znalazł skrawki papieru. Straciwszy 500 złotych naiwny wieśniak udał się do komisarjatu policji i zameldował o oszustwie. Jak się dowiadujemy, zagadkowy "pan inspektor" i jego "furman" dokonali w podobny sposób kilkanaście oszustw. Za opryszkami władze śledcze rozesłały listy gończe, lecz mimo posiadanego rysopisu, oszustów dotąd nie ujęto.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.

Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
XV. Obszar gminy wiejskiej Staw dzieli się
na gromady:
1. Chlewo, obejmującą: wieś Chlewo, kol. Chlewo, os. Wiktorowo, wieś Modłę, folw. Modłę, folw. Wojsławice, wieś Sulmówek, kol. Sulmówek, kol. Chlewo I.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.


Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 37

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:


1. Okrąg Kaliski.
13. Wierzyciela hipotecznego dóbr MODŁA, powiatu kaliskiego, a mianowicie: Leona Jedwab.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

OBWIESZCZENIE Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, zam. w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 602 K. P. C., obwieszcza, że w dniu 27 września 1933 r. o godz. 15-ej w maj. Modła, gm. Staw, w lokalu u Janusza Zelisławskiego będą sprzedawane przez licytację ruchomości, składające się z różnych mebli, 5 źrebaków i 4 cielaków, oszacowane na łączną sumę zł. 1.800, które można oglądać w dniu licytacji, w miejscu sprzedaży i w czasie wyżej oznaczonym. Licytacja, jako w II terminie, odbędzie się od 3/5 sumy szacunkowej. Do akt. Nr. Km. 529/33 i 530/33. Kalisz, dn. 5 września 1933 r. Komornik: Wł. Tęsiorowski.


Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

OBWIESZCZENIE Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. IV, z siedzibą w m. Kaliszu, przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 602 K. P. C., podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 8 marca 1933 r. o godz. 10-ej z rana, w maj. Modła, gminy Staw, u Janusza Zelisławskiego odbędzie się licytacja ruchomości, należących do tegoż Janusza Żelisławskiego, składających się z fortepianu, garnitura, mebli i innych mebli, bryczki i 2-ch jałówek, oszacowanych na sumę złotych 1.250. Spis rzeczy i szacunek można obejrzeć na miejscu w dniu licytacji. Nr. akt. E 100-107 1933 r. Kalisz, dnia 11 lutego 1933 r. Komornik: Wł. Tęsiorowski.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Pożar W majątku Modła, gminy Staw, należącym do p. Janusza Zelisławskiego, wybuchł pożar, który strawił stertę koniczyny. Straty wynoszą około 2 tys. złotych.

Echo Tureckie 1947 nr 14

Zagubione dokumenty:
Jan Świątkiewicz ur. 27. IX. 1922 r., zam. we wsi Modła gm. Goszczanów, pow. Turek, zagubił kartę rejestracyjną wydaną przez RKU Konin.

Powyższe dokumenty unieważnia się.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza