-->

piątek, 12 lipca 2013

Mirków

Spis 1925:
Mirków, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 46. Mężczyzn 20, kobiet 26. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 46. Podało narodowość: polską 46.

Mirków, obecnie część wsi Łyskornia w gminie Biała.

1992 r.

Gazeta Kaliska 1904 nr 349

Pożar. We wsi Mirków, pow. wieluńskiego, spalił się dom murowany, należący do akcyj. Towarzystwa Natahosonów i Kronenbergów.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
10. Łyskornia, obejmującą: kol. Janowiec- Jasiński, kol. Mirków, kol. Olszową, wieś Łyskornię, kol. Łyskornię-Zalewski, wieś Łyskornię poduch., kol. Łyskornię B., os. Łyskornię D., os. Łyskornię-wiatrak, kol. Żurawin.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza