-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Mikołajówek

Spis 1925:
Mikołajówek, kol., pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 40. Mężczyzn 17, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 40. Podało narodowość: polską 40.

Wikipedia:
Mikołajówek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
5. Kopyść, obejmującą: wieś Kopyść, folwark Kopyść-parcela, wieś Mikołajówek.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1938 nr. 41

Pięć lat więzienia za zamordowanie dziewczyny. Dnia 16. bm. Sąd Okręgowy łódzki na kadencji wyjazdowej w Łasku skazał Michała Klocka z Wydrzyna, gm. Łask na 5 lat bezwzględnego więzienia za to, że dnia 21 października ub. roku na tle miłosnym zamordował bagnetem Marię Zaborowską, lat 16, pochodzącą ze wsi Mikołajówka, gm. Bałucz.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza