-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Marcinów

Słownik Geograficzny:  
Marcinów,  wś, pow. łęczycki, gm. i par. Dalików, odl. od Łęczycy w. 21, dm. 7, mk. 79.

Spis 1925:
Marcinów, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 6. Ludność ogółem: 51. Mężczyzn 22, kobiet 29. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 44, ewangelickiego 7. Podało narodowość: polską 44, niemiecką 7.

Wikipedia:
Marcinów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Dąbrówka Nadolna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Rozwój 1912 nr 135

Pożary w okolicy. W tych dniach w gminie Dalków, w powiecie łęczyckim, zdarzyły się dwa pożary. Pierwszy pożar wynikł we wsi Brudnowie w zagrodzie kolonisty Fryderyka Bęca i rozszerzył się na całą zagrodę tak gwałtownie, iż domownicy ledwie z życiem ujść zdołali, a wszystkie sprzęty domowe i narzędzia gospodarcze stały się wraz z budynkami pastwą płomieni.
Straty spowodowane przez pożar sięgają 2 tys. rubli.
Drugi pożar zdarzył się we wsi Marcinowie. I tu pożar z powodu suszy rozszerzył się szybko i strawił całą zagrodę włościanina Jana Pawlaka, powodując strat na tysiąc zgórą rubli.
Przyczyny pożaru w obu wypadkach nie wyjaśniono.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
15. Stefanów, obejmującą: wieś Stefanów, kol. Stefanów, wieś Marcinów, wieś Dąbrówka-Nadol.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza