-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Liski

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Liski, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 5, ludność 47, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Liski,  pustkowie, pow. sieradzki, gm. Klonowa, par. Uników, odl. od Sieradza w. 31; ob. Klonowa.

Spis 1925:
Liski, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 57. Mężczyzn 26, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 57. Podało narodowość: polską 57.

Wikipedia:
Liski – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
10. Owieczki, obejmującą: pust. Liski, wieś Owieczki, Uników-Kapitalny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 64

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zam. w Kaliszu przy ulicy Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 20 października 1933 roku o godzinie 10-tej z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzeda­wane będą prawa współwłasności Antoniego Świątka do osady, poło­żonej we wsi Pustkowie Liski Nr. 1, gminy Klonowa, powiatu sieradzkiego, obejmującej przestrzeni 9 mórg 106 pr. ziemi.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej nie ma, prawa Antoniego Świątka sprzedane będą do 7/20 części w/g protokółu zajęcia z dnia 2 kwietnia 1932 roku, na żądanie Franciszka i Rozalji małż. Pawelców.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.500 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy szacunkowej.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. Km. 614/33.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV zam. w Kaliszu, przy ul. Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 20 października 1933 roku, o godzinie 10-ej z rana, w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą prawa współwłasności Antoniego Świątka do osady, położonej we wsi Pustkowie Liski Nr. 1, gminy Klonowa, powiatu sieradzkiego, obejmującej przestrzeni 9 mórg 106 pr. ziemi.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej niema, prawa Antoniego Świątka sprzedane będą do 7/20 części w/g protokułu zajęcia z dnia 2 kwietnia 1932 roku, na żądanie Franciszka i Rozalji małż. Pawelców.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.500 złotych, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą vadjum w kwocie 10 proc. sumy szacunkowej.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu.
Kalisz, dnia 27 lipca 1933 roku.
Km. 614/33
Komornik Władysław Tęsiorowski.

1 komentarz:

  1. Prowadzę badania genealogiczne rodziny mego męża pochodzącej z okolic Sieradza a zamieszkałej później w Łodzi i w metrykach jest wiele informacji jakie mogą być związane z historią danej wsi. Np Pustkowie Lisek było częścią wsi Klonowa i nazwę ma od rodziny, która tam osiadła. Tu link do jednej z metryk:http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1708d&sy=1817&kt=1&plik=056-058.jpg#zoom=1&x=2146&y=1411
    Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za tę stronę, która zwiększa naszą wiedzę o tym terenie.

    OdpowiedzUsuń