-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Lipie

Spis 1925:
Lipie, wś, pow. wieluń, gm. Kiełczygłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 24. Ludność ogółem: 139. Mężczyzn 70, kobiet 69. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 123, ewangelickiego 14, mojżeszowego 2. Podało narodowość: polską 139.

Wikipedia:
Lipie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 43

(N. D. 538.) Sąd Policji Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zapozywa Stanisława Zaruskiego b. Pisarza gminy Lipie, w tejże gminie Okręgu Wieluńskim zamieszkałego, a obecnie z pobytu niewiadomego, aby się dla wysłuchania wyroku w właściwej jego sprawie wydanego, w Sądzie tutejszym stawił, lub o miejscu swojego pobytu w dniach 30 doniósł, a to pod rygorem z prawa wypływającym.
Piotrków dnia 13 (25) Stycznia 1867 r.
Sędzia Prezydujący,
Asesor Kolegjalny, Chmieleński.

Echo Sieradzkie 1932 2 maj

Nr spr. E. 311-32.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Bronisławy Kuberskiej w dn. 9 maja 1932 r. od godziny 10 rano we wsi Lipie, gm. Kiełczygłów u Jankiego będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Jana Jankiego, składający się z 30 tys. sztuk cegły, prasy do wyrabiania cegły z dyszlem, 12 szop i oszacowany do sprzedaży na sumę tysiąc trzysta (1.300) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 19 kwietnia 1932 r.
Komornik (—) Mieczysław Paszkowski.

Echo Sieradzkie 1933 27 luty

SZUKAŁA, AŻ ZNALAZŁA...
200 zł. polskich za stary z 1910 r.- 100-markowy banknot niemiecki.
Emilja Frydrych lat 27 zam. w Lipnie gm. Kiełczygłów — posiadała, być może jeszcze z tych lepszych czasów 100 markowy banknot niemiecki już dziś wycofany z obiegu i nie przedstawiający żadnej wartości.
Z banknotem tym szukała naiwnych chcąc go zamienić na złote polskie, lecz jakoś jej się nie udawało, aż naraz we wsi Chorzew gm. Siemkowice znalazła nabywców którym banknot ten rzekomo ze stratą odsprzedała za 200 zł.
Nabywcy Jakubowski Bronisław i Chaim Bresler zam. w Chorzewie po niewczasie spostrzegli, że padli ofiarą własnej nieświadomości, gdyż nabyty banknot z roku 1910 był podobny cośkolwiek do obecnych.

Powiadomiona o powyższem policja wszczęła poszukiwania za sprytną oszustką, która się ulotniła w niewiadomym kierunku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Kiełczygłów dzieli się na gromady:
5. Huta, obejmującą: wieś Hutę, wieś Lipie.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 7 listopad

200 ZŁ. ZA BEZWARTOŚCIOWY BANKNOT 100-MARKOWY.
Panna Emilja znów za kratkami.
Mieszkanka wsi Lipie gm. Kiełczygłów Emilja Frydrychówna karana już za kradzieże, wyrokiem Sądu Grodzkiego w Wieluniu na rokach w Działoszynie znów skazaną została na rok więzienia.

Obecnie Frydrychówna skazana została za to, że we wsi Chorzew przez wprowadzenie w błąd Bronisława Jakubowskiego przy wymianie pieniędzy oszukała go na 200 zł. doręczając mu bezwartościowy banknot 100-markowy.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 21 styczeń

GROŹNA ŁUNA NAD WSIĄ LIPIE.
We wsi Lipie gm. Siemkowice spaliły się całkowicie zabudowania gospodarcze i dom mieszkalny na szkodę Dziubonia St. oraz część sąsiedniego do Sierszenia Fr.
Dzięki natychmiastowej energicznej akcji ratowniczej ogień nie zdołał przybrać większych rozmiarów.
Pożar powstał wskutek zaprószenia ognia w oborze.
Straty poszkodowani obliczają na sumę około 8000 złotych.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 9 luty

POŻAR.
W czasie wypieku chleba w domu Łakomego Stanisława we wsi Lipie gm. Kiełczygłów — wybuchł pożar, który strawił całe domostwo.

Straty sięgają do 5.000 złotych.
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza