-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Kuźnica Zagrzebska

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kuznica Zagrzebska, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność królewska, 15 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kuznica Zagrzebska, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Szymanowski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kuźnica zagrzebska, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Uników, własność rządowa. Ilość domów 17, ludność 137, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Kuźnica Zagrzebska,  wś, folw., młyn, karcz., pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa; odl. od Sieradza 30 w. K. wraz z majoratem Kuźniczką, kol. Klonówką (ob.) i pustk. Lary, Urbany, Czekaje, Zgórniaki, Piła, ma dm. 43, mk. 250; młyn dm. 1, mk. 4; karcz. dom 1, mk. 2. K. folw. wraz z folw. Górką Klonowską (ob.) ma dm. 15, mk. 118. W 1827 r. wś rząd. 17 dm., 137 mk.

Spis 1925:
Kuźnica Zagrzebska, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 26, folw. 4. Ludność ogółem: wś 199, folw. 39. Mężczyzn wś 94, folw. 20, kobiet wś 105, folw. 19. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 199, folw. 35, mojżeszowego folw. 4. Podało narodowość: polską wś 199, folw. 35, żydowską folw. 4.

Wikipedia:
Kuźnica Zagrzebska-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Lustracja 1789 r.

Wieś Kuźnica Zagrzebska z budynkami dworskiemi

Wjazd ze wsi do dworu, wrota nowe zreparowane z tarcic na biegonach drewnianych. Przy tych wrotach jest furtka z zasuwką drewnianą, nad temi wrotami daszek gontami pobity. Po lewej ręce gorzelenka mała, stara, z okienkiem jednym.
Prosto na podwórze wchodząc po lewej ręce sklep nowy z drzewa kwadratowego, do którego schody drewniane, nad niemi daszek snopkami poszyty, od dołu dranicami pobity. Nad tym sklepem jest lamuzik, do którego drzwi na biegonach z zaporą, z szkoblami i wrzecądzem żelaznemi.
Dalej jest dwór po lewej ręce nad strugą, wchodząc są drzwi z tarcic na zawiasach żelaznych z klamką żelazną, okien 2 w tafle małe z podłogą [i] posową, piecem, kominkiem. Drugi pokoik mały z drzwiami podwójnemi na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem, okien 2, posową, podłogą, piecem, kominem. Drugi pokoik mały z drzwiami podwójnemi na zawiasach z szkoblami i wrzecądzem, okien 2, posowa, podłoga z tarcic, z kominkiem prostym. Te dwa pokoje jeden piec grzeje. Przy tym pokoju małym jest garderobka nowo wystawiona, do której drzwi z tarcic na zawiasach żelaznych z wrzecądzem, z szkoblami dwiema, wychod z tej garderobki na tył. Wróciwszy się na drugą połowę w sieni jest przeforztowanie przez pół na piwa robienie z piecami dolnemi i kotliną na garce. Na prawej ręce tego przeforztowania izba czeladna obszerna z drzwiami na biegonach drewnianych, z oknami dwiema, z podłogą starą, posową, piecem i kominem murowanym. Z tej izby jest mała [izba] z oknem jednym, kominkiem prostym. Do tej jest komora, w której są wschody na góre. Dalej są stajnie i obory kulne, snopkami poszyte. Dalej jest stodoła o jednym bojowisku, na wylot wyjazd, z dwiema sąsiekami, do których wrót czworo krzyżowych podwójnych na biegonach drewnianych, są szkoble i wrzecądze żelazne, nad bojowiskiem jest spichlerz, do którego schody z tarcic na biegonach podnoszone i zamykane. Dalej jest chlew dla trzody pod snopkami, stary, przy którym jest niedaleko spichlerz stary z drzwiami na zawiasach z tarcic starych, o jednym piętrze, snopkami poszyty, od dołu dranicami pobity. Dalej idąc jest sklepik stary, zły, dranicami pobity, karmnik w 4 słupy postawiony, snopkami poszyty. Karczma, do której stajnia wjezdna, dwoje drzwi od tej stajni, jest sień, izba i komora z oknem, kominkiem, piecem, dranicami od dołu, a dalej snopkami poszyta. Ta cała stajnia ze wszystkiem dobra. Staw wielki zastawny, czworgiem staj rozciągający się z dwiema upustami. Przy pierwszym upuście most do przejeżdżania, przy drugim upuście pił dwie pod jednym przykryciem do rznięcia drzewa. Przy tym upuście most drugi i młynnica o dwóch kołach porządna, z kominkiem, gontami pobita, w niej do miełenia wszystkie porządki, podłoga i posowa z dylów ułożona, drzwi dolne i górne na biegunach, izba z sienią, drzwi z tarcic tak do izby, jako i sieni, komin, piec zły. Z izby jest komora z posową i podłogą, zamknięcie drewniane.

Osiadłość wsi Kuźnicy Zagrzebskiej

1. Maciey Garcarz 2. Jan Błaszczyk 3. Franciszek Kobiela 4. Antoni Kobiela 5. Balcer Kowal 6. Stefan Paweł  7. Dymorz 8. Jakob Tomczyk 9. Krolka z Dziuberą 10. Andrzey Sklarz

Pustkowianie bez przywileju do Kuźnicy Zagrzebskiej [należący]

1. Rafał Pilarz 2. Jozef Zagrodnik

Dziennik Powszechny 1834 nr 342

LISTY GOŃCZE. Sąd Policyi Poprawczey Wjdz. Kaliskiego. Wzywa wszelkie władze nad porządkiem publicznym w kraiu czuwaiące, aby zbiegłego przed przyaresztowaniem Stanisława Piorun, o zbrodnią podpalenia i kradzieży obwinionego, który pochodził ze wsi Kuźnicy Zagrobskiey Powiatu Sieradzkiego, miał lat 22, katolik, bezżenny, wzrostu dobrego, ubrany w prostą odzież włościańską, ściśle śledziły i uiętego pod mocną strażą Sądowi naszemu dostawiły. w Kaliszu d. 29 Listopada 1834 r. Prezyduiący, Henrych.


Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 36

1. Brąszewice (w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim), mil 3 od Sieradza.1425 r. Kuźnica w Brąszewicach zwana Zagrzebska , na rzece Oleśnicy.1427. Kuźnica (Minera) Brąszewske.1441. 1443. Fabryka Brąszewska.1444. Kuźnica Zagrzebska.1459. Jan Zaremba Starosta Wieluński, dzierżawca Brąszewic, pozwolił zbudować młyn mączny na stawie, Circumspecto Bartosie Fox, Magistro minerae Brąszoviensis inferioris. — Oblata w GrodzieSieradzkim 1555 folio 248.—A gdy kuźnica żelazna spustoszała, przeto Król Zygmunt dał przywilej w Piotrkowie r. 1528 Sławet. Marcinowi Klobarowi, aby tą kuźnicę odnowił, potrzebne domywystawił, dając mu do tego role i łąki, dawniej juz do niej przywiązane. — Oblata w Grodzie Sieradzkim r. 1530, folio 231.1570 w Brąszewicach, kuźnicy Błonie zwanej,przez Klobera na rzecz brata sprzedaż.1554. Dział kuźnicy Brąszewskiej i drugiej Przegockiej.— Że była niedawno kuźnica jedna i druga w Starostwie Klonowskiem ( bo Brąszewice doniego należały), wyraźnie mówi X. Osiński 1782,pag. 19, a o Rudzie, że kasztanowata, str. 40, 45.Do dzisiaj nazywają się te kuźnice jedna Błońska,druga Zagrzebska, mające pełno zuzli.

Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 nr. 37  

16. Kuźnica Błońska i kuźnica Zegrzebska, na dziedzinie Brąszewie w Starostwie, teraz Ekonomii Klonowśkiej położone, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim, mil 3 od Sieradza. Tu były kuźnice dwie żelazne od r. 1425 do r. 1782 i dalej, które zostały do dzisiaj w nazwiskach tylko wsi bez fabryk. Patrz Brąszewice.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 166

Trybunał Cywilny I. Instancyi Gubernii Kaliskiej.
Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 22 Kwietnia (4 Maja) r. b. z przedstawienia Obrońcy Prokuratoryi Jeneralnej przy Trybunale tutejszym z dnia 14 (26) Czerwca roku tegoż, na zasadzie szczególnego upoważnienia Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu z dnia 7 (19) Maja 1838 r. Nr. 35574/11060 uczynionego, termin do uregulowania hipoteki dóbr Rządowych Klonowa z przyległościami:
A. wsiów w parafii Uników.
1. Klonów.
2. Leliwa.
3. Lipicze.
4. Kuźnica Zagrzebska.
5. Kuźnica Błońska.
6. Kuźnica Błota.
7. Owieczki z częścią wsi Unikowa.
8. Godenice.
9. Sokolenie.
10. Wolka Klonowska w Par. Godeniec.
11. Czartorуa w Par. Godeniec.
12. Brąszewice w parafii Wojkow, wraz z Pustkowiami do tychże wsi należącemi.
B. Folwarki.
1. Gorka Klonowska w Par. Uników.
2. Kuźnica Zagrzebska w Par. Uników.
3. Brząszewice w parafii Wojków.
С. Sołectwa.
1. Sołectwo w Godenicach.
2. Sołectwo w Brząszewicach.
D. Młyny wodne.
1. We wsi Klonowie.
2. Na Pustkowiu Kiełbasa.
3. w Kuźnicy Błońskiej.
4. ditto Zagrzebskiej.
E. Propinacya.
W powiecie i obwodzie Sieradzkim, gubernii tutejszej położonych, do skarbu publicznego należących, na dzień 6(18) Października r. b. na godzinę 3cią po południu przed delegowanym Sędzią Doufrene oznaczył.
W moc więc art. 3 postanowienia Najjaśniejszego Pana z dnia 12 (27) Stycz. 1826 roku, co do dóbr rządowych wydanego, oznajmia Trybunał; iż ktokolwiek sądziłby mieć prawo do własności dóbr wymienionych, lub jakie prawo rzeczowe, do tychże dóbr ściągające się, może i powinien się zgłosić w terminie oznaczonym, lub najdalej od dnia 6 Listopada r. b. który się w skutek art. 2 pomienionego postanowienia Najjaśniejszego Pana, jako ostateczny i prekluzyjny termin oznacza. Nadto dodaje Trybunał, iż w skutek art. 4 tegoż postanowienia, żadne reklamacye przeciw inkameracyi dóbr, na mocy urządzeń jakie nastapiły za rządu Pruskiego, oraz na mocy prawa na sejmie xięstwa Warszawskiego z dnia 23 Grudnia 1811 roku uchwalonego ani też kompetencye, do hipoteki przyjętemi nie będą, i rozpoznawaniu Sądowemu nieulegają, nie mniej żadne inne pretensye prócz wymienionych powyżej w artykule 3 do hipoteki przyjmowanemi nie będą.
Regulacja odbywać się będzie w Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina położonym.
Kalisz d. 20 Czer. (2 Lipca) 1838 r.
Prezes, Glass.
Sekretarz, Chiżyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 31

(N. D. 583) Sąd Policji Prostej Okręgu Sieradzkiego.
Wzywa uprzejmie wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad bezpieczeństwem w kraju czuwające, aby na zbiegłego z wsi Kuznicy Zagrzebskiéj Gminy Kleczowa Wojciecha Niewiadomskiego o zbrodnią kradzieży obwinionego, baczną uwagę zwracać, a w razie ujęcia wprost od siebie pod ścisłą strażą Sądowi Poprawczemu w Kaliszu odstawić raczył, dla tém dokładniejszego rozpoznania jego osoby, zamieszcza się następujący rysopis: Wojciech Niewiadomski lat 21 wieku liczący, rodem z wsi Gotyczek Wielkiego Xięstwa Poznańskiego, wzrostu arszynów 5 werszków 45j8, włosów na głowie blond, oczu niebieskich, nosa miernego, twarzy okrągłéj, ma bliźny po skrofułach pod szczęką z prawej strony w czasie ucieczki ubrany był w sukmanę modrą, spodnie płucienne, buty dobre, czapkę zwyczajną, kapturkiem zwaną.
Sieradz d. 17 (29) Stycznia 1845 r.
Dzierożyński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 200

(N. D. 4891) Sąd Policyi Prostej Okręgu Sieradzkiego.
W d. 6 (18) Sierpnia r. b. na polu do wsi Kuźnicy Zagrzebskiej należącem, znaleziony został chłopak nieżywy, z nazwiska ani pochodzenia niewiadomy, lat około 15 wieku liczyć mogący, włosów ciemnych, czoła niskiego, brody okrągławej, nosa miernego; ubrany w sukmanę płócienną, takąż koszulę, czapkę sukienną białawą, bez spodni i obuwia, ktoby posiadał wiadomość o jego nazwisku i pochodzeniu, zechce jej tutejszemu Sądowi udzielić.
Sieradz d. 7 (19) Sierpnia 1855 r.
Biernacki.
Dziennik Powszechny 1862 nr 95

(N.D. 1924) Sąd Poprawczy Wydziału Kaliskiego. Wzywa wszelkie władze tak cywilne jako i wojskowe nad porządkiem w kraju czuwające, aby na Juljana Hoffman, o rabunek obwinionego, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia onego do Sądu tutejszego lub najbliższego odstawić zechciały; którego rysopis jest następujący: rodem z Kuźnicy Zagrzebskiej Powiatu Sieradzkiego, a mieszkającego w Dombiu Powiecie Wieluńskim, religii katolickiej, lat 24, włosów ciemnych, oczu niebieskich, nosa wielkiego, ust małych, brody golonej, twarzy pociągłej, wzrostu średniego, posiadającego język polski, na lewej nodze ma rane. Tyniec pod Kaliszem 17 (29) Marca 1862 r. Sędzia Prezydujący, Ruprecht.


Kurjer Warszawski 1868 nr 55

Najwyższy Ukaz z dnia 25go Stycznia r. b., dający w posiadanie na prawach majoratu:
 8) kuratorowi warszawskiego okręgu naukowego, tajnemu radcy Witte, folwarki: Smolewo, w powiecie ostrowskim, gubernji łomżyńskiej; Prasnysz i Lipa, w powiecie prasnyszskim, gubernji płockiej, oraz Górka-Klonowska i Kuźnica Zagrzebska, w powiecie sieradzkim, gubernji kaliszskiej, z częścią lasu z leśnictw: prasnyszskiego, brockiego i kłonowskiego, z dochodem rs. 2,000;

Kurjer Warszawski 1868 nr 241

Najwyższy ukaz z dnia 23go września, nadający tajnemu radcy Witte, posiadaczowi na prawach majoratu folwarków: Smolewo w powiecie ostrowskim, w gubernji łomżyńskiej, Prasnysz i Lipa w powiecie prasznyszskim, w gubernj płockiej i Górka Klonowska i Kuźniczka Zagrzebska, w powiecie sieradzkim, w gubernji kaliszskiej, wraz z częściami lasu z leśnictwa prasnyszskiego, brockiego i klonowskiego,—dla uzupełnienia rocznego dochodu 3,000 rs., —folwarki: Bogusławice i Krzykowice, z młynami: Kula, Krzykowice, Kafar i Pluskowa, w ekonomji Wolborz, w powiecie petrokowskim, oraz folwark Waderno w tejże ekonomji, zamieszczony był w Nr 225 „Warsz. Dniew”. (Dz. War.)

Gazeta Świąteczna 1897 nr. 843

Za co? Niejaki Józef Radłowski z okolicy Klonowéj w powiecie sieradzkim, gub. kaliskiéj, wróciwszy do domu po odbyciu służby wojskowéj wybrał się na zabawę do młynarza w Kuźnicy Zagrzebskiéj. Późnym już wieczorem zabrakło mu papierosów, więc pobiegł po nie do karczmy. Zastał tam kilku ludzi, którzy zaczęli go zaczepiać i nie dawali wyjść z karczmy. Zniecierpliwiony przemówił do nich ostro, a tu jeden z napastników przyskoczył i tak go nożem w brzuch ugodził, że nieszczęśliwemu chłopakowi wnętrzności na wierzch wyszły. Dwa tygodnie borykał się ze śmiercią,, nakoniec oddał Bogu ducha, pozostawiając w ciężkiéj boleści matkę, staruszkę owdowiałą, i rodzeństwo. Najsmutniejsze to, że zabójca, niejaki Kosatka, kilka tygodni wałęsał się po wsi, a nikt nie miał odwagi go zaczepić, obawiając się zemsty. Policja też nie mogła go pojmać, bo go inni osłaniali nie przez litość, ale z obawy. A czyż to nie podłe tchórzostwo bać się takiego łotra i przez to jeszcze bardziéj go rozzuchwalać? W. S.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

REJESTRACJE HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2449. „D. Unikowski", handel gęsiami we wsi Kuźnica Zagrzebska, gminy Klonowa, pow. Sieradzkiego; właściciel Dawid Unikowski we wsi Kuźnica Zagrzebska;
2552. „L. Cieluch", młyn wodny w Kuźnicy Zagrzebskiej, pow. Sieradzkiego; właściciel Leonard Cieluch w Kuźnicy-Zagrzebskiej;

Rozwój 1921 nr 331

Dzierżawy.
Łódzki urząd wojewódzki podaje do wiadomości, że w dniu 12 grudnia r. b. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi drogą
przetargu ustnego, poprzedzonego konkursem ofert, będą wydzierżawione majątki państwowe w powiecie Sieradzkim—Górka Klonowska oraz osada młynarska—Kuźnica Zagrzebska, (...) w powiecie Tureckim—Niewiesz. Warunki w "Monitorze".


Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 5

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
podaje do wiadomości, że w dniu 15 i 16 lutego 1922 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, drogą przetargu ustnego, poprzedzonego konkursem ofert, oddane będą w dzierżawę następujące majątki państwowe i osada młynarska:
I. Majątki ziemskie.
II Osada Młynarska.
W powiecie Sieradzkim:
23. Kuźnica-Zagrzebska: obszaru 60 mg., od rocznej ceny dzierż. 55 ctn. mtr. żyta z warunkiem poczynienia gruntownych remontów młyna, termin 1.IV. 1934 r., wadjumu 214,500.
Reflektanci winni złożyć oferty na dzierżawę wymienionych majątków ziemskich i osadę młynarską w Urzędzie Wojewódzkim do dn. 14 lutego r. b. włącznie w kopertach zapieczętowanych z napisem „Oferta, na dzierżawę" i nazwę majątku lub osady młynarskiej, na które oferta jest składana z zachowaniem przepisów ustawy stemplowej (na podaniu stempel 10 mk. na załącznikach po 2 mk.).
Do przetargu dopuszczeni będą tylko ci z ofertantów, których Komisji Przetargowa uzna za odpowiednich; zaś po przetargu ustnym, Komisji przysługuje prawo wyboru z pośród reflektantów kandydata na dzierżawę, niezależnie od wysokości zadeklarowanej tenuty.
Oferty mają zawierać: 1) imię, nazwisko i dokładne miejsce zamieszkania ofertanta, w razie oferty zbiorowej wskazanie przyjęcia przez ofertantów solidarnej odpowiedzialności; 2) wskazanie słowami ceny dzierżawnej, zadeklarowanej przez ofertanta, określonej w kilogramach żyta; 3) deklarację treści następującej:
niżej podpisany (imię i nazwisko)
oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu, a także z warunkiem umowy dzierżawnej i zobowiązuję się te wszystkie warunki wykonać. Jako gwarancję mego zobowiązania złożyłem wadjum w sumie .... mk. , na co kwit załączam"; 4) do oferty winny być dołączone dowody złożenia w Państwowej Kasie Skarbowej do dyspozycji Wojewody Łódzkiego wadjum w wysokości wyżej wskazanej, a także dowody zawodowego uzdolnienia ofertanta.
Bliższe warunki dzierżawne będą do przejrzenia w Urzędzie Wojewódzkim począwszy od dnia 1 lutego 1922 r.
Przedstawicielom, kontroli państwowej i skarbu służy prawo zaskarżenia przetargu w ciągu 7 dni od dnia przetargu.
Otwarcie ofert na majątki ziemskie i osadę młynarską rozpocznie się w dniu 15 lutego r. b. o godz. 10-ej rano, poczem zaraz nastąpi przetarg ustny.
Właściciele majątków rolnych, oraz dzierżawcy, w chwili brania dzierżawy posiadający inną dzierżawę, mogą stawać do konkursu tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Wojewoda (—) A. Kamieński.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 43

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
podaje do wiadomości, że w dniu 27 listopada 1922 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi drogą przetargu ustnego, poprzedzonego konkursem ofert, oddane będą w dzierżawę następujące państwowe majątki ziemskie i osady młynarskie.
I. Majątki ziemskie.
Starostwo Sieradzkie.
11. Kuźnica Zagrzebska, przestrzeń 17 mrg. — od rocznej ceny dzierżawnej, wyrażonej w wartości 30 cnt. mtr. żyta, termin do 1. IV. 1935 r., wadjum 270,000 mk.
Reflektanci winni złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi oferty na dzierżawę wyżej wymienionych objektów do dnia 25 listopada 1922 r. włącznie w kopertach zapieczętowanych z napisem „oferta na dzierżawę" (wymienić nazwę objektu) z zachowaniem przepisów ustawy stemplowej (200 mk. na ofertę i po 50 mk. na każdy załącznik).
Oferty mają zawierać: 1) imię i nazwisko oraz dokładne miejsce zamieszkania oferenta, 2) wskazanie słowami deklarowanej przez oferenta ceny dzierżawnej, określonej w cnt. mtr. żyta, 3) deklarację treści następującej: „niżej podpisany (imię i nazwisko) oświadczam, że zapoznałem się w zupełności z warunkami przetargu na dzierżawę .... (wymienić nazwę objektu), a także z warunkami umowy dzierżawnej i zobowiązuję się wszystkie te warunki wykonać", 4) w razie oferty zbiorowej — deklarację o przyjęciu przez oferentów solidarnej odpowiedzialności, 5) dowód złożenia w Kasie skarbowej (na terenie województwa łódzkiego) do depozytu Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi — odnośnego wadjum licytacyjnego, 6) życiorys, 7) dowody fachowego uzdolnienia oferenta: świadectwo z praktyki i ze studjów, a w braku studjów fachowych opinję instytucji rolniczej społecznej (co najmniej powiatowej).
Właściciele majątków rolnych lub dzierżawy, którzy posiadają już inną dzierżawę, w chwili przystąpienia do przetargu, będą dopuszczeni tylko wtedy, gdy wykażą się odnośnem zezwoleniem Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
Urzędnicy państwowi i wojskowi w czynnej służbie nie będą dopuszczeni do przetargu.
Do przetargu ustnego dopuszczeni będą tylko ci z oferentów, których Komisja Przetargowa uzna za odpowiednich, przyczem po przetargu ustnym Komisji przysługuje prawo wyboru z pośród reflektantów kandydata na dzierżawę niezależnie od wysokości zadeklarowanej sumy.
Bliższe warunki są do przejrzenia w Urzędzie Wojewódzkim, począwszy od dnia 27 października r. b.
Początek przetargu godz. 10 rano.
Przedstawicielom kontroli państwa i skarbu przysługuje prawo zaskarżenia przetargu w ciągu 7 dni od daty odbycia przetargu.
Łódź, dnia 17 października 1922 r.
Za Wojewodę (—) Z. Szostak.
Kierownik Wydz. Rolnictwa i Weterynarji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 102

Do rejestru handlowego, Działu B, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
d. 7 sierpnia 1922 r.
45 „Dom Handlowy Zjędnoczonych Młynarzy w Sieradzu, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Sieradzu, ul. Wartska 17, Oddział w Kaliszu róg Wrocławskiej i Kościuszki. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest handel artykułami dla przemysłu młynarskiego. Wspólnikami są: 1) Stefan Tyliński; 2) Adam Lewandowski; 3) Eugenjusz Sypniewski, zamieszkali w Sieradz u; 4) Józef Majewski — Wygoda, gm. Wróblew; 5) Firma „Bułka i S-ka" w Sieradzu; 6) Nikodem Jaruga w Małyniu, gm. Krokocice; 7) Ignacy Pertkiewicz w Rembiszewie, pow. Łaskiego; 8) Nusen Dawidowicz w Złoczewie; 9) Władysław Kasprowicz; 10) Józef Modelski w Sieradzu; 11) Ignacy Tyliński w Boczkach, gm. Szadek; 12) Franciszek Arczykowski, w Kobyli-Chmiel., gm. Szadek; 13) Józef Trojak w Sadokrzycach, gm. Wróblew; 14) Konstanty Kisielewicz w Smardzewie, gm. Wróblew; 15) Józef Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 16) Juljan Torzewski w Swiatłowiznie, gm. Majaczewice; 17) Antoni Brzeziński w Dzierlinie; 18) Leonard Cieluch w Kuźnicy Zagrz., gm. Klonowa; 19) Leonard Grobelny w Niemojewie, gm. Klonowa; 20) Stanisław Powałka w Charłupi Małej. Kapitał zakładowy wynosi 3.600.000 mk., podzielony na 72 udziały do 50.000 mk. każdy, z których posiadają: 1) Stefan Tyliński 20 udziałów;2) Adam Lewandowski 10 udziałów; 3) Eugenjusz Sypniewski 8 udziałów; 4) Józef Majewski 4 udziały; 5) Firma „Bułka i S-ka" 4 udziały; 6) Nikodem Jaruga 2 udziały; 7) Ignacy Pertkiewicz 4 udziały; 8) Nusen Dawidowicz 2 udziały; 9) Władysław Kasprowicz 1 udział; 10) Józef Modelski 1 udział; 11) Ignacy Tyliński 1 udział; 12) Franciszek Arczykowski 2 udziały; 13) Józef Trojak 1 udział; 14) Konstanty Kisielewicz 1 udział; 15) Józef Torzewski 2 udziały; 16) Juljan Torzewski 1 udział; 17) Antoni Brzeziński 2 udziały; 18) Leonard Cieluch 1 udział; 19) Leonard Grobelny 1 udział; 20) Stanisław Powałka 4 udziały. Zarząd stanowią: a) Stefan Tyliński; b) Adam Lewandowski, zamieszkali w Sieradzu i Józef Majewski, zamieszkały na Wygodzia, gm. Wróblew, pow. Sieradzkiego. Wszelkie umowy, zobowiązania pieniężne spółki—weksle, żyra na wekslach, rewersy, udzielanie prokury i plenipotencje—winny być podpisywane przez dwóch członków zarządu pod stemplem firmy. Cesje na przekazach i zaliczeniach, czeki i korespondencje, kwity z odbioru pieniędzy, towarów, listów, przesyłek wszelkiego rodzaju z poczty, telegrafu, dróg żelaznych, przystani, urzędów celnych, kantorów ekspedycyjnych podpisywane będą przez jednego z zarządców pod stemplem firmy. W instytucjach komunalnych, rządowych, społecznych i w sądach zastępować spółkę będzie jeden z członków zarządu. Udzielono prokury Eugeniuszowi Sypniewskiemu, który podpisywać będzie pod stemplem firmy w razie nieobecności któregokolwiek członka zarządu. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartą na czas nieograniczony na mocy aktu z d. 28 lutego 1922 r. za Nr. 163, sporządzonego przed notarjuszem Tymienieckim w Sieradzu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 48

R. L. 415 (53) II Łódź, 6 listopada 1925 r.
PRZETARG.
Urząd Wojewódzki w Łodzi podaje do wiadomości, że w dniu 10 grudnia r. b. o godz. 11-ej rano w siedzibie Urzędu w Łodzi odbędzie się ponowny przetarg poprzedzony konkursem ofert, na sprzedaż państwowych osad młynarskich: Nlesułków powiatu brzezińskiego, Jaroszewizna, Piła, Olszyna powiatu piotrkowskiego, Węgłowice pow. wieluńskiego, Kuźnica-Zagrzebska pow. sieradzkiego, oraz osad po b. komorze celnej w Pyzdrach i Anastazewie pow. słupeckiego. — Reflektanci winni złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi oferty na kupno wyżej wymienionych objektów do dnia 5 grudnia r. b. włącznie.
Szczegóły dotyczące tych objektów, jako też trybu składania ofert zostały zamieszczone w ogłoszeniach o pierwszym przetargu, odbytym w dniu 26-go października r. b., a mianowicie: w Monitorze Polskim Nr. 226 z dnia 30. 9. b. r., w Prawdzie Nr. 26 z dnia 27. 9. b. r., w Głosie Trybunalskim Nr. 75 z dn. 26. 9. b. r., w Młynarzu Polskim Nr. 18 z dn. 1. 10. r. b., w Kurjerze Łódzkim Nr. 262 z dn. 25. 9, b. r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr. 41 z dn. 12. 10. b. r.
Bliższych informacji udziela Urząd Wojewódzki (Inspektor Majątków Państwowych).
Wojewoda: (—) Darowski.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 45

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, II sekcja, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Stanisławie Krzyżanowskim, właścicielu parceli Nr. 10. obszaru 6 ha 2002 mtr. z folwarku Kuźnica Zagrzebska, powiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 grudnia 1930 roku. w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecz­nego. w celu ujawnienia swoich praw. pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 5a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


dnia 25 listopada 1930 roku
11980. „Konstancja Kosatka", sklep spożywczy w Kuźnicy Zagrzebskiej, gm. Klonowa, pow. sieradzkiego. Właśc. Konstancja Kosatka, zam. w Kuźnicy Zagrzebskiej.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
5. Kuźnica - Zagrzebacka, obejmującą: wieś Klonówka, wieś Kuźnica-Zagrzebacka, kolonję Kuźnica-Zagrzebacka, wieś Kuźniczka, pustkowie Piła, pustkowie Lar.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 28


Wydział Hipoteczny, Sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Andrzeju Łyga, właścicielu 2 parcel: nr 1, o pow. 6 ha 1943 m kw i nr 37, o pow. 1 ha 720 m kw z folwarku Kuźnica Zagrzebska, po­wiatu sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 15 października 1937 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 111/37.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 22

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Są­dzie Okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwar­te zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
4) Kazimierzu Derdaku, właścicielu parceli gruntu nr 30, o pow. 2 ha 9.844 m kw z folw. Kuźnica Zagrzebska, pow. sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spad­kowych wyznaczony został na dzień 18 wrze­śnia 1939 roku, w którym to terminie osoby in­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kan­celarii wyżej wymienionego Wydziału Hipotecz­nego, pod skutkami prekluzji. 47/39.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza