-->

sobota, 20 kwietnia 2013

Kiedosy

Słownik Geograficzny:  
Kiedosy,  kol., pow. wieluński, gm. i par. Działoszyn, odl. od Wielunia w. 33, dm 16.

Spis 1925:
Kiedosy, kol., pow. wieluń, gm. Działoszyn. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 85. Mężczyzn 37, kobiet 48. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 85. Podało narodowość: polską 85.

Wikipedia:
Kiedosy-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Działoszyn, przy drodze krajowej nr . W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś położona jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie wsi aktywnie działa Ochotnicza Straż Pożarna.

1992 r.Gazeta Kaliska 1897 nr. 64

Wypadki. W pierwszej połowie miesiąca lipca w gubernji kaliskiej były następujące nieszczęśliwe wypadki: Utonęli: we wsi Kiedosy, p. wieluńskiego, 2-letni Piotr Włódarczyk.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Działoszyn dzieli się na gromady:
3. Lisowice, obejmującą: wieś Kiedosy, os. młyn. Kurpet, wieś Lisowice.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke Nowak

Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza