-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Katarzynów

Słownik Geograficzny:
Katarzynów,  kol., pow. łaski, gm. Lutomiersk, ma 17 dm., 183 mk.

Słownik Geograficzny:
Katarzynów  lub Prusinowice wielkie, kol. pow. łaski, gm. Lutomiersk, 3 dm., 25 mk., 60 mr.

Warszawska Gazeta Policyjna 1853 nr 55 gm lutom

Ważniejsze zdarzenia zaszłe w Królestwie.

W dniu 11 z. m. w kolonii Katarzynowie pow. Łęczyckim, pies wściekły pokąsał dziesięcioro ludzi, których na kurację do szpitala w Łęczycy odesłano, psa zaś zabito.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
13. Kolonja Prusinowice, obejmującą: Katarzynów, kolonję Prusinowice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza