-->

niedziela, 14 kwietnia 2013

Jamno

Wymieniona w przewodniku po Królestwie Polskim z 1901 r. Z pewnością istniała już conajmniej w 1889 roku, ponieważ jest oznaczona na mapie: Wojenno-Topograficzeskaja Karta Jewropiejskoj Rossii. Nazwa wywodzi się od jamy, czyli dołu, zagłębienia w ziemi. Na mapie z 1914 r. jest we wsi 14 domów. Jedenaście lat później wieś powiększa się o trzy domy.

Spis z 1925 r.
Jamno, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 17. Ludność ogółem: 102. Mężczyzn 56, kobiet 46. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 102. Podało narodowość: polską 102.

Wikipedia:
Jamno – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Jamno 1889 r.

Jamno na przełomie XIX i XX wieku.


1992 r.

Gazeta Kaliska 1903 nr 77

Nagłe zgony. Według urzędowych danych w pierwszej połowie ubiegłego miesiąca zmarło nagle w gubernji Kaliskiej 6 osób, mianowicie: We wsi Jamno, w pow. Sieradzkim — 56-letni włościanin Laurencjusz Borszlak.

 Ziemia Sieradzka 1930 sierpień

W dniu 31 lipca 1930 r. około godziny 10-ej rano wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Antoniego Dobrowolskiego, zam. we wsi Jamno, gminy Szadek, podczas którego spaliło się: obora murowana kryta słomą, stodoła wraz ze zbożem tegorocznego zbioru, narzędzia rolnicze i 2 świnie. Straty wynoszą według obliczeń poszkodowanego na sumę zł. 4640. Przyczyny pożaru dotychczas nie ustalono. Dochodzenie prowadzi się.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
5. Kotlinki, obejmującą: osadę leśną Jamno, wieś Jamno, kolonję Kotlinki, wieś Kotlinki, wieś Kotliny.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 28 grudzień

MALTRETOWANY MĄŻ.
W tych dniach we wsi Jamno gm. Szadek zmarł gospodarz Wiśniewski. Zwłoki zostały przez władze policyjne zabezpieczone na miejscu do czasu przybycia komisji sądowo - lekarskiej, gdyż zachodziła obawa, że Wiśniewski został otruty lub zmarł od ran zadawanych przez swą żonę 65-letnią staruszkę, która mając kochanka chciała się za wszelką cenę pozbyć swego męża i wyjść powtórnie za mąż.
To też jak zeznali sąsiedzi oraz wykazała sekcja zwłok zmarły był często maltretowany przez żonę. przyczem stwierdzono, że śmierć nastąpiła wskutek ataku serca, który mógł nastąpić z bojaźni przed żoną.

Echo Łódzkie 1936 luty

Kłusownik ciężko zranił gajowego
JĘKI W LESIE
SZADEK. 11.2. Władze leśne i policyjne zostały zaalarmowane wiadomością jakoby przechodnie znaleźli leżącego w lesie państwowym, leśnictwa Szadek rewir Jamno gajowego Bolesława Bednarka, dającego jeszcze słabe oznaki życia. Ciężko rannego przewieziono do szpitala w Sieradzu.
Na miejsce zbrodni władze powiatowe wydelegowały st. przodownika służby śledczej Wacława Malisza, który po żmudnem dochodzeniu wpadł na trop zabójcy. Okazał się nim znany kłusownik Stanisław
Bednarek ze wsi Jamno gm. Szadek, który z zasadzki strzelił do gajowego z najgrubszego śrutu, z bliskiej odległości. Zbrodniarz, będąc pewnym, że upatrzoną ofiarę zastrzelił udał się spokojnie do domu. Zbrodni dokonał z zemsty za to, że swego czasu gajowy Bednarek zameldował policji w Szadku, aby mu odebrali fuzję.
Aresztowany Stanisław Bednarek wraz z dowodem rzeczowym, odnalezioną fuzją przekazany został władzom sądowym, które osadziły Bednarka w więzieniu sieradzkiem.

Echo Łódzkie 1936 maj

Ślub starca na łożu śmierci w dniu pogrzebu pierwszej żony.
SZADEK 22.5. Wieś Jamno gm. Szadek miała niecodzienną sensację. Zmarła tam 68-letnia żona miejscowego gospodarza Chmielewskiego. Chmielewski 70-letni starzec, chory na zapalenie płuc w pogrzebie udziału wziąć nie mógł. Poprosił pewnej chwili kogoś z otoczenia, aby przysłali mu księdza, gdyż czuje się źle i chce się wyspowiadać.
Po przybyciu księdza i odbyciu spowiedzi Chmielewski w obliczu śmierci zawarł związek małżeński ze swą służącą, z którą utrzymywał od 8 lat bliższe stosunki i miał z nią 2 dzieci.
Jedyny syn Chmielewskiego, który liczył, że wkrótce obejmie w wyłączne posiadanie 10-cio morgowe gospodarstwo, po powrocie z pogrzebu matki dowiedział się, że ma macochę, i co smutniejsze że ilość spadkobierców z jednego urosła do czterech.

 Orędownik 1936 nr. 69

Zabójca gajowego skazany. W nocy na 21 lutego b. r. w lesie państwowym około Szadku w pow. sieradzkim został zamordowany gajowy Bolesław Bednarek. Obchodząc las Bednarek spotkał nieznajomego mężczyznę z fuzją, i chcąc go zatrzymać, zbliżył się do niego, a wówczas nieznajomy strzelił, trafiając Bednarka w głowę, raniąc go ciężko. — Miał jednak tyle przytomności, że wołał o pomoc i strzelał z rewolweru, by łatwiej ktoś usłyszał jego wołanie o pomoc. Z pomocą pośpieszył robotnik Grzybowski. Przewieziony do szpitala — gajowy w strasznej męczarni zmarł, w niespełna pół doby. Policja schwytała mordercę; był nim 20-letni Stanisław Bednarek ze wsi Jamne, gm. Szadek. Zastrzelił gajowego z zemsty na tle jakiejś urazy. Onegdaj sąd okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu rozpatrywał tę sprawę i skazał młodocianego zabójcę na 15 lat więzienia z pozbawieniem praw.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza