-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Gwizdałki

Spis 1925:
Gwizdałki, kol., pow. wieluń, gm. Skrzynno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 146. Mężczyzn 65, kobiet 81. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 137, mojżeszowego 9. Podało narodowość: polską 146.

Wikipedia:
Gwizdałki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Ostrówek. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

  Echo Sieradzkie 1931 maj 

Władysław Krzak ze wsi Gwizdałki, gminy Skrzynno za ciężkie poranienie Bolesława Cipiszewskiego na 6 miesięcy więzienia.

Echo Sieradzkie 1932 16 marzec

POD KOŁAMI SAMOCHODU.

Do szpitala w Wieluniu przywieziono ze wsi Gwizdałki gm. Skrzynno M. Szczepańskiego lat 8, który został przejechany przez samochód — Szczepański uległ złamaniu prawej nogi oraz silnemu rozbiciu głowy wskutek czego stracił mowę i przytomność.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIII. Obszar gminy wiejskiej Skrzynno dzieli się na gromady:
1. Bolków, obejmującą: kol. Bolków S., kol. Bolków B., folw. Bolków, wieś Gwizdałki, kol. Łysą-Górę.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

 Orędownik 1937 nr. 105

Znów kradzież. W ostatnich dniach kwietnia we wsi Gwizdałki gm. Skrzynno, nieznani sprawcy na szkodę Kępy Franciszka tejże wsi skradli maszynę do szycia wartości 70 zł. Kradzieży dokonano w nocy za pomocą wyjęcia szyby z okna niezamieszkałego pokoju. Za sprawcami kradzieży policja prowadzi dochodzenie.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza