-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Gabrielów

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gabryelów, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 9, ludność 45, odległość od miasta obwodowego 2 1/2.

Słownik Geograficzny:
Gabryelów,   wś, pow. wieluński, gm. Radoszewice, par. Ossyaków. W 1827 r. było tu 9 dm., 45 mk.

Spis 1925:
Gabrjelów, wś, pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 21. Ludność ogółem: 132. Mężczyzn 64, kobiet 68. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 132. Podało narodowość: polską 132.

Wikipedia:
Gabrielów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków. Liczy około 130 mieszkańców. We wsi stoją dwa krzyże i dziewięć przydrożnych kapliczek, których twórcą jest pan Antoni Różewicz. Kapliczki są podziękowaniem Maryi i Jezusowi za przeżycie epidemii i szczęśliwy powrót z wojny. W Gabrielowie są także dwa stare, drewniane i domy. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Rozwój 1928 nr 248

Napad na emigranta.
BRONIĄ BANDYTÓW BYŁY: PIĘŚĆ i PIASEK.
W dniu 6 b. m. powracający z robót we Francji Stanisław Jeż napadnięty został w lesie radoszewickim, w pobliżu wsi Gabrjelów, gminy radoszewickiej przez dwu osobników, którzy — nie posiadając broni— rzucili się na reemigranta bijąc go pięściami po twarzy, przyczem jeden z opryszków zasypał napadniętemu oczy piaskiem. Jeż upadł pod razami na ziemię, wówczas napastnicy zabrali mu całą posiadaną gotówką w sumie 12300 franków francuskich (ok. 4.283 zł.) Złoczyńcy po dokonaniu rabunku zbiegli w kierunku nieznanym.
Wdrożone śledztwo zapoczątkowane zostało od ostatniej knajpy, w której reemigrant bawił przez pewien czas, informując głośno gospodarza o tem, że wraca z Francji i posiada pieniądze. (U)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
9. Gabryelów, obejmującą wieś Gabryelów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Echo Sieradzkie 1933 3 październik

ŚWINIE, GĘSI, ZBOŻE I BUDYNKI
PADŁY PASTWĄ PŁOMIENI.
We wsi Gabryjelów gm. Radoszewice na szkodę Bednarskiego Wincentego spaliła się obora, stodoła i dwie szopy oraz zboże, 2 świnie i 6 gęsi.
Straty wynoszą około 5,000 złotych. — Pożar powstał z nieustalonej narazie przyczyny.(...)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza