-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Franki

Słownik Geograficzny:
Frańki,   folw., pow. łęczycki, gm. Poddębice, par. Kałów, od Kalisza w. 70, od Łęczycy w. 21, od Poddębic w. 3, od Gostkowa w. 10, od rz. Warty w. 15. Rozl. wynosi m. 120, grunta orne i ogrody m. 93, łąk m. 14, pastwisk m. 11; bud. drewn. 4; folwark ten oddzielony w r. 1876 od dóbr Tumusin. Br. Ch.  

Spis 1925:
Franki, kol., pow. łęczycki, gm. Poddębice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 8. Ludność ogółem: 54. Mężczyzn 30, kobiet 24. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 54. Podało narodowość: polską 54.

Franki 1930 r.


1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 10

(N. D. 184) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Łęczyckiego.
Dnia 30 Paźdz. (11 Listop.) 1855 r. przy drodze prowadzącej do wsi Franki został dostrzeżonym nieżywy mężczyzna, wieku lat przeszło 50 mieć mogący, z imienia, nazwiska i pochodzenia niewiadomy, wzrostu dużego, budowy ciała wychudłej, twarzy i nosa ściągłych, oczu niebieskich, włosów blond, ust szerokich, ubrany w płaszcz sukienny granatowy, stary, krótki z białą podszewką, kaftan płócienny niebieski, zupełnie podarty, spodnie białe płócienne łatane, koszulę płócienną mocno zbrudzoną, czapkę sukienną starą czworo graniastą z siwym barankiem, i buty stare z długiemi cholewami. Wiedzący o jego imieniu, nazwisku lub pochodzeniu, wiadomości te Sądowi tutejszemu lub najbliższemu dostawić raczy.
Łęczyca d. 23 Grud. (4 )Stycz. 1855j6 r.
Sędzia Prezydujący,
Assessor Kollegialny,
M. Grabowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Poddębice dzieli się na gromady:
8. Panaszew, obejmującą: wieś Józefka, wieś Panaszew, kol. Panaszew, wieś Franki, wieś Przekora.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza