-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Ewarystów

Słownik Geograficzny:  
Ewarystów,  por. Osjaków.

Spis 1925:
Ewarystów, kol., pow. wieluń, gm. Radoszewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 22. Mężczyzn 10, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21, mojżeszowego 1. Podało narodowość: polską 22.

Ewarystów, obecnie część wsi Osjaków w gminie Osjaków. Nazwa pochodzi od imienia właściciela dóbr Osjaków Ewarysta Psarskiego.

1992 r.

Gazeta Kaliska 1896 nr. 31

Jest do sprzedania zaraz folwark Ewarystów, położony w pow wieluńskim. O warunkach
dowiedzieć się można u J. Nowińskiego w Wieluniu.

Kaliszanin 1886 nr. 74

Na folwark Ewarystów, także w wieluńskiem, nie znalazł się amator, skutkiem czego licytacja spełzła i ogłoszoną zostanie w drogim terminie od zmniejszonej summy szacunkowej.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 40

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwiesz­cza, że otwarte zostały dostępowania spadkowe po zmarłych:
2) Franciszce Naczyńskiej, współwł. 6 m. 75 pręt. z folw. Ewa­rystów, pow. wieluńskiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 2 grudnia 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w tymże wydziale hipotecznym, pod skutka­mi prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XVII. Obszar gminy wiejskiej Radoszewice dzieli się na gromady:
20. Os. Osjaków, obejmującą: folw. Ewarystów. kol. Lesisko, folw. Mazurke, os. Osjaków, os. młyn. Osjaków. kol. Wesołe-Kąty.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 71

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu I sekcja obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Marjannie Nowak, właścicielce 1 1/2 m. z majątku Ewarystów, pow. wieluńskiego.

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 16 grudnia 1935 roku. W powołanym terminie osoby za­interesowane winne zgłosić swoje prawa w powyżej wskazanym wy­dziale hipotecznym pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza