-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Dymek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dymek, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 13 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dymek, parafia oszyakow (osjaków), dekanat rudzki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Brzostowski, eks. kas. pło.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dymki, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Wieluński, parafia Osiaków, własność prywatna. Ilość domów 16, ludność 127, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Dymek,  przysiołek dóbr Wielgie, pow. wieluński, gm. Skrzynno, par. Rudlice, o 2 i pół mil od Wielunia. Ma 17 dm., 125 mk. Roli gromadzkiej na Dymku i Borku łącznie 2 włóki 10 morg.; roli dworskiej 21 włók (w tem 13 włók lasu). Roku 1827 miał 16 domów. 127 mk. W...r.

Spis 1925:
Dymek, kol. i leśn.,wś, pow. wieluń, gm. Skrzynno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne kol. 18, leśn. 1, wś 28. Ludność ogółem: kol. 136, leśn. 7, wś 208. Mężczyzn kol. 66, leśn. 4, wś 106, kobiet kol. 70, leśn. 3, wś 102. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego kol. 136, leśn. 7, wś 208. Podało narodowość: polską kol. 136, leśn. 7, wś 208.

Wikipedia:
Dymek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Ostrówek. Pierwsze wzmianki o wsi (jeszcze bez nazwy) pojawiły się w 1238 roku. Wieś jako wieś Dymek istnieje od około 1450 roku.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1829 nr 75

Po zgasłem życiu Jana Kantego Psarskiego w dniu 30 Maia 1827 roku zmarłego, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem po raz drugi donosząc, podpisany Rejent zawiadomia ninieyszem kogo to interessować może; iż do przeniesienia własności dwóch summ razem 80,000 złotych Polskich wynoszących, na Dobrach Wielgie i Dymek z przyległościami, w Powiecie Wieluńskim Woiewództwie Kaliskiem położonych, w Dziale IV. ad Nrm 2 ad Lit: b. i c. dla spadkodawcy hypotecznie zabezpieczonych, na imie sukcessorów, którzy do brania po nim spadku wylegitymuią się, termin roczny, a właściwie na dzień 10ty Grudnia 1829 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przed podpisanym Rejentem iest wyznaczony. — Kalisz d. 9 Marca 1829 roku.
Rejent Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego,
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Powszechny 1832 nr 114

Po zeyściu Woyciecha Psarskiego dnia 18 Kwietnia 1829 nastąpionem, otworzył się spadek, o którym po raz pierwszy donosząc, zawiadamia się, że do przeniesienia własności dobra Poradzewa z przyległosciami w Powiecie Wartskim leżących 6 sched z summ 40,000 złp. pod Nr. 1 litt. B, i 2, 40,000 złp. pod Nr. 2 litt. C, obydwóch w Dziale IV. na dobrach Wielgie i Dymek w Powiecie Wieluńskim leżących, z procentami hypotekowanych, zmarłemu Psarskiemu przypadaiących, termin półroczny na dzień 20 Października r. b w kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego przed podpisanym Reientem wyznaczony został. Kalisz d. 4 Kwietnia 1832 r. J. Główczewski R. K. Z. W. K.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 64

(N. D. 1302.)—Komornik Powiatu Kaliskiego w Powiat Wieluński upoważniony.
Uwiadamia szanowną publiczność: że dobra Wielgie i Dymek w Powiecie i Obwodzie Wieluńskim, Gubernii Kaliskiej położone, w dniu 1 (13) Maja r. b. z rana o godzinie 10tej w mieście Wieluniu przed Antonim Kowalskim Rejentem Powiatu Wieluńskiego w Kancellaryi tegoż, na lat trzy poczynając od dnia 24 Czerwca 1839 roku wydzierżawione zostaną. Dochód z których rocznie wynosił złp. 12,000
w Kaliszu dnia 1 (13) Marca 1839 roku.
Józef Rawicz Rojek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 172

(N. D. 2056.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:
1. Franciszki z Psarskich Zyglerowej właścicielki summ: 5480 złp. pod Nr. 2 a, 380 złp. pod Nr. 1 b. lit. C. 8000 złp., pod Nr. 2 lit. C. na dobrach Wielgie i Dymek w Powiecie Wieluńskim położonych w dziale IV. hypotekowanych.  
(…) ogłasza się wiadomość owtarcia spadków, z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków na dzień 28 Października (9 Listopada) 1840 roku przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej i z wezwaniem na tenże termin stron interessowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 20 Kwietnia (2 Maja) 1840 r.
Antoni Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 142

(Ν. D. 2782) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jak wojskowe, aby na Andrzeja Szczepanowskiego b. dozorcy policyjnego miasta Wielunia, lat 45 liczącego, katolika, rodem z wsi Dymek za danie pomocy zbrodniarzom już osądzonego, baczne oko zwracały, a wrazie ujęcia Sądowi tutejszemu odstawiły.
Piotrków d. 24 Maja (5 Czerwca) 1844 r.
Sędzia Prezydujący, Wolanowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 84

(N. D. 1525) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jako i wojskowe nad publicznem porządkiem w kraju czuwające, aby na człowieka z imienia i nazwiska niewiadomego, mieniącego się być z wsi Niemojewa Okręgu Sieradzkiego kradzież klaczy Pawłowi Mrozek z Gminy Dymek obwinionego, który jest wzrostu niskiego, twarzy ściągłéj, lat około 20 mający, włosów i oczów czarnych, ubrany w płaszcz granatowy i kaszkiet szaraczkowy w kawałki sztukowany, baczne oko dawały i wrazie ujęcia onegoż Sądowi tutejszemu, lub też Sądowi Poprawczemu Piotrkowskiemu pod strażą odstawiły.
w Szadku dnia 16 (28) Marca 1845 r.
Uziembło Z.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 182

(N. D. 3677 ) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
3. Po Janie Kokczyńskim co do summ: a) na dobrach Dymki Wielgie Okręgu Wieluńskiego w dziale IV. pod Nr. 10 złp. 82710, gr. 21 i pod Nr. 21 złp. 21769 gr. 5; (…) c) Na dobrach Zelgoszczy Okręgu Wartskiego złp. 31000 pod Nr. 39, i prawa dzierżawy pod Nr. 12 działu III i d) Na dobrach Leszczyn czyli Stolce lit. B. O kręgu Sieradzkiego złp. 14000 czyli rs 2100 w dziale IV. ad Nr. 13 i prawa dzierżawy w dziale III ad Nr. 13, złp. 12000 w dziale IV pod Nr. 21 i złp. 4000 pod Nr. 23 wpisanych;
(…) z wyznaczeniem półroczego terminu na dzień 14 (26) Lutego 1852 r. o godzinie 10 z rana tu w Kaliszu w mej Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 19 (31) Lipca 1851 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 195

(N. D. 3920) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie:  
3. Józefa Teodera Psarskiego, co do summ rs. 3351 kop. 99 no dobrach Łubna Jarosłaj, w okr. Wartskim pod Nr. 12 i rs. 1259 kop 60 1j2, na dobrach Wielgie i Dymek w okr. Wieluńskim, pod Nr. 9. 
(...)otworzyły się spadki. do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny przede mną Pisarzem na d. 16(28) Lutego 1854 r.  
Kalisz d. 4 (16) Sierpnia 1853 r.
J. N. Zengteller.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 108

(N. D. 2227) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Franciszka Migdalskiego wierzyciela summ a. złp. 1142 gr. 25 5j7 i b. złp. 1142 gr. 25 5j7 czyli razem rs. 342 kop. 85 3j4 wynoszących z procentami, pierwotnie na dobrach Wielgie i Dymek z Okręgu Wieluńskiego w dziale IV. wykazu ad N. 1 b. ad Ε. a. a. i ad 2 c. ad E. a. a. ubezpieczonych, na teraz z powodu spłacenia ich pożyczką odnowioną na dobra te przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie udzieloną, w depozycie Dyrekcyi Głównej tegoż Towarzystwa znajdujących się (…) otworzyły się spadki do regulacyi których wyznaczam termin przed sobą na dzień 1 (13) Grudnia 1858 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 3 (15) Maja 1858 r.
Emiljan Ordon.

Dziennik Warszawski 1865 nr 55

(N. D. 223) Sąd Policji Prostej Okręgu Wieluńskiego.
W dniu 31 Października (12 Listopada) 1864 r. to jest w sobotę pomiędzy godziną 8 a 11 w nocy, Adam Człapa karczmarz z Szynkielowa w lesie Dymkowskim, do gminy Konopnica na leżącym, na drożynie ze wsi Szynkielowa do wsi Czerwic prowadzącej, z powodu zadania ciężkich i śmiertelnych ran wgłowę dokonawszy życia nieżywo znaleziony został.
Podług podania żony zamordowanego Marocjanny Człapiny, o morderstwo to jest mocno podejrzany nieznany jej młody człowiek lat około 30 mający, wzrostu dość dobrego, szczupłej twarzy okrągłej, dość rumianej, z brodą krótkawą czarnego włosa, z takiemiż wąsikami, włosów na głowie ciemnych, ubrany w palto bajowe ciemnego koloru, w buty na jednę nogę z cholewami krutkiemi a w nich spodnie, furażerkę, na głowie sukienną, z daszkiem skórzanym który tegoż dnia to jest w Sobotę o godzinie po 7 wieczorem, przybywszy do karczmy do Człapów wynajął Adama Człapę dla odwiezienia siebie do wsi Czernic o 6 wiorst odległe i w lesie Dymkowskim prawie na połowie drogi tenże Antoni Człapa pozbawiony został życia mniemany zaś sprawca tam zniknął, klacz do wózka zaprzężona jaką Człapa powiózł nieznanego sprawcę, około godziny 11 w nocy przyszła sama przed stajenkę karczemną do wsi Szynkielowa.
Wzywa zatem wszelkie władze, nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznem czuwające aby ściśle śledziły i ujęły opisanego przestępcę i wrazie uznania podobieństwa, podług dołączającego się rysopisu, do Sądu tutejszego lub też wprost do Sądu Poprawczego wydziału Piotrkowskiego odstawiły.
Wieluń d. 11 (33) Listopada 1864 r.
Podsędek, Wilczek.

Dziennik Warszawski 1866 nr 36

(N. D. 1035) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu
Po śmierci:
1. Anieli-Barbary dwóch imion z Kokczyńskich Kisielskiej co do sumy rs. 500 przez Towarzystwo Kredytowe ziemskie listami zastawnemi z dóbr Wielgie Dymek Okręgu Wieluńskiego spłaconej i w depozycie Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego złożonej.
(...) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin na dzień 13 (25) Sierpnia 1866 r. w Kancelarji hypotecznej. Kalisz d. 27 Stycznia (8 Lutego) 1866 r.
Teofil Jozef Kowalski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 87

N. D. 2478. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
4. Anieli Ciesielskiej, właścicielki sumy rsr. 500 na dobrach Wielgie Dymek z Okręgu Wieluńskiego w dziale IV ad 11c. hypotekowanej, obecnie listami zastawnemi spłaconej i w depozycie władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego znajdującej się.
(...) otworzyły się spadki, do regulacji których, wyznaczony został termin na d. 1 (13) Listopada 1871 r. przed podpisanym Rejentem.
Kalisz d. 14 (26) Kwietnia 1871 r.
Wilhelm Grabowski.

Kaliszanin 1875 nr 28

Wypadki w Gubernji Kaliskiej.
Niespodziane wypadki śmierci. (...) D. 9 (21) t. m. we wsi Dymki, tejże gminy i powiatu, włościanin Błażej Musiała, zabitym został w skutek przewalenia się na niego zrąbanej prze­zeń sosny, która go uderzyła w głowę.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1898 nr 40

Kronika myśliwska.
Tegoż dnia (5-go stycznia*) w Dymku p. Władysława Apoznańskiego 8-iu myśliwych upolowało 28 zajęcy i 3 kuropatwy. Królem łowów był p. Stefan Pilaski. Strzałowego zebrano 2 rs.
(…) Dochód ze strzałowego ze wszystkich wymienionych polowań przeznaczono na wpisy dla niezamożnych uczniów gimnazjum i szkoły realnej w Kaliszu.

*przypis autora bloga

Gazeta Świąteczna 1902 nr. 1145

Skradziono dwie rosłe klacze we wsi Dymku, przez Osiaków, w gub. kaliskiej. Jedna lat 6, siwo-szpakowata, łysa, pysk i nogi zadnie ma po kolana białe, na jedną nogę jakby spieczona, liszaj między uszami. Druga 5 lat, dereszowata, łysa, kopyta angielskie, tęższa od poprzédniej. Za wiadomość, gdzie się one znajdują, właścicielka Dymka p. A. Poznańska, obiecuje NAGRODY 30 RUBLI.  


Gazeta Kaliska 1903 nr 218

Samobójstwa. We wsi Dymek, wieluńskiego powiatu, na strychu swego domu powiesił się włościanin Jan Kolanek lat 73.

Gazeta Kaliska 1903 nr 333

6 włók 18-letniego zagajnika, w tem łąki z głębokim pokładem i dobrym torfem. Sprzedaje się po 40 rb. za morgę. wieś Dymek, poczta Osiakow.

Zorza 1916 nr 50

Wieści od Czytelników.
Z parafji Ostrówek-Rudlice (pow. Wieluński).
Pod względem czytelnictwa w parafji naszej znać od paru miesięcy olbrzymi postęp: przez pocztę przychodzi tu obecnie sto kilkadziesiąt egzemplarzy rozmaitych pism, jak „Zorzy”, „Gazety Świątecznej” i innych. Także czytanie książek zwiększa się z każdym dniem. Mamy w parafji dwie biblioteczki ludowe, jedną w Woli-Janowie*, a drugą w Ostrówku u ks. proboszcza przy kościele. Także szkoła w Janowie za staraniem nauczyciela, p. Krykowskiego, posiada biblioteczkę złożoną z dziełek ludowych wydanych przez „Księgarnię Krajową K. Prószyńskiego”, Księgarnię Polską i Księgarnię Ludową J, Sikorskiej. Oprócz tego dużo młodzieży starszej nabywa sobie książki na własność.
W drugą niedzielę listopada kółko amatorskie odegrało w szkole ludowej w Ostrówku sztuczkę pod nazwą „Na Przekór”, poczem dziatwa szkolna ze szkoły Janowskiej odegrała „Przed popisem”. Przedstawienie przeplatane było śpiewem chóralnym pod przewodnictwem organisty p. F. B. Na zakończenie odśpiewano pieśni narodowe „Z dymem pożarów”, „Jeszcze Polska nie zginęła”. Wreszcie przemówił ks. St. Grzywak, zachęcając do dalszych szlachetnych zabaw; po przemówieniu Szanowny ksiądz zaintonował „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, co zebrani odśpiewali stojąc. Na tem miejscu składamy dzięki p. Krzemieniowi, który bezinteresownie dopomagał w urządzaniu przedstawienia.
Tutejsza Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa nabyła tuż przy kościele dom za 1600 rb. na własność. Choć coprawda potrzebny nam dom ludowy taki, jak w Liskowie, ale dobre i to, bo tymczasem można tu robić zebrania Kasy i Kółka Rolniczego.
W gminie naszej założono dwie nowe szkoły ludowe we wsi Dymkach i w Milejowie, a więc mamy teraz 5 szkół w gminie, a przydałyby się jeszcze ze 4.
W. Koźmiński—wieśniak.

*Wola Rudlicka?


Gazeta Świąteczna 1917 nr 1884

Listy do Gazety Świątecznej. Z parafji Ostrówka-Rudlic w stronach wieluńskich, guberńji kaliskiej. Z wielką ciekawością czytamy w Gazecie o pracy prowadzonej w całym kraju nad odrodzeniem naszego narodu. I u nas na żądanie włościan otwarto nowe szkoły we wsiach Dymku Wielgoskim i Milejowie, tak, że gmina ma już 5 szkół, ale przydałoby się ich i drugie tyle. Mamy nadzieję, że gdy ludzie zrozumieją lepiej, iż nauka dzieciom jest potrzebna, to postarają się i więcej szkół założyć. Czytelnictwo w parafji naszej zwiększa się z każdym miesiącem. Co prawda, wielu czyta głównie dla ciekawości o wojnie, ale przytem zachęca się do czytania i innych rzeczy pouczających i potrzebniejszych nam, niż wieści wojenne (choć i te są dzisiaj bardzo dla nas ważne). Tem bardziej długie wieczory, święta i dnie, w których niema pilnej pracy, powinniśmy poświęcać na czytanie książek i gazet. Co prawda, nafta jest teraz bardzo droga, ale można temu zaradzić: złożyć się w kilka osób, kupić nafty, zejść się do szkoły lub jednego domu i czytać spólnie. Taki przykład dała młodzież we wsi Wydrzynie, urządzając spólne czytania w szkole wraz z nauczycielką Marją Rutkowską. Czytają gazety i książki powieściowo-historyczne. Tam, gdzie łatwo o szczepki, można też choćby nafty nie było, urządzać spólne czytania. Książki kupujemy w Warszawie, ale dużą też pomocą jest dla nas księgarnia Nowickiego w Wieluniu, gdzie można mieć dużo książek do wyboru. Można więc spędzić czas na szlachetnej zabawie, a nie na rozpustnych tańcach, o których nie powinno dziś być mowy w Polsce, bo żyjemy w czasach smutku i nędzy. Dziś jest poprostu czas śmierci, bo tam na polach bitew giną przecie tysiące naszych braci. Powinniśmy nad tem boleć, a tymczasem iluż lekkomyślnych wyprawia zabawy i tańce! Wobec ludzi obcych świadczy to o naszej dziecinnej niedojrzałości. Aby odciągnąć rówieśników od zabaw bezmyślnych, a zachęcić do lepszych. szlachetniejszych, gromadka młodzieży z naszej parafji urządziła, w drugą niedzielę listopada pod przewodnictwem p. Krzemienia widowisko teatralne na korzyść spólnej czytelni wioskowej. Dano rzecz wesołą pod nazwą „Na przekór”, przyczem przygrywała muzyka wioskowa z Janowa-Woli: nadto dzieci ze szkółki wiejskiej w Janowie przedstawiły drobną rzecz „Przed popisem”. Na zakończenie drużyna młodzieży odśpiewała pod przewodnictwem organisty F. B. pieśni narodowe: „Z dymem pożarów”, „Jeszcze Polska nie zginęła” i inne, a ksiądz St. Grzywak, zachęciwszy młodzież do dalszej pracy i szlachetnej zabawy Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek, zaintonował „Wszystkie nasze dzienne sprawy” i wszyscy prześpiewali tę modlitwę stojąc. Wszystkim, którzy nam dopomagają czynem i radą, składam tu w imieniu młodzieży „Bóg zapłać”. Do naszej parafji przychodzi już teraz około 200 egzemplarzy różnych gazet, a najwięcej Gazety Świątecznej. Muszę z radością wspomnieć, że i w sąsiedniej parafji Złoczewie młodzież założyła też spólnemi siłami czytelnię w ten sposób, że wstrzymano się od palenia papierosów i z tego uskładało się 10 rubli na kupno książek. Co prawda, nie wszystka młodzież złoczewska do tego przystąpiła, tylko ci, którzy kochają Polskę nie w pięknych słowach, ale prawdziwie chcą odrodzenia Ojczyzny. Jest to młodzież robotniczo-rzemiemieślniczo-włościańska, a także i starsi. Niech przykład ich będzie zachętą dla innych okolic. Drożyzna u nas, jak wszędzie zresztą, coraz większa, ale żyjemy nadzieją, że po wojnie będzie lepiej. I będzie z pewnością lepiej, jeżeli wszyscy będziemy zgodnie brać się do pracy społecznej. Dziś powiedzmy sobie, że nie ma partyj, tylko jest Polska, a w niej naród, który chce żyć, a nie gnić w ciemnocie. Muszę jeszcze wspomnieć, że w naszej parafji potrzebne są szkoły we wsiach Niemierzynie, Okalewie i Ostrówku, a także w Skrzynnie. Co prawda, w obu wsiach na końcu wymienionych są szkoły, ale w Skrzynnie szkoła nie może pomieścić dzieci, których jest około 230, a w Ostrówku jest tak zniszczona, że się już rozlatuje. W. Koźmiński.

Gazeta Świąteczna 1918 nr 1970

Z gminy Skrzynna pod Wieluniem piszą do nas: Ciężka wojna, która już piąty rok się toczy, dała się wszystkim we znaki, a zwłaszcza robotnikom i ludziom uboższym. Mimo to nie opuszczamy rąk, lecz pracujemy, jak można, zwłaszcza gdy idzie o sprawy społeczne i oświatę. Staraniem kilku ludzi z dawnym proboszczem, księdzem St. Grzywakiem, na czele, powstała u nas w gminie straż ogniowa ochotnicza z oddziałami w Ostrówku, Okalewie, Skrzynnie, Woli-Janowie i Dymku. Z opłat członkowskich i wpisów, a także z ofiar niektórych osób i zapomogi komitetu żywnościowego, kupiono dwie sikawki, beczki, toporki i bosaki, a także czapki dla strażaków. Urządzona jesienna zabawa z fantową loterją i przedstawieniem teatralnem dała przeszło 3985 marek czystego dochodu, który ma być obrócony na zapoczątkowanie budowy sali i szopy strażackiej. Szkół powstało u nas podczas wojny 6, a oprócz tego są 3 stare. Są też ochronki; do szkół chodzi przeszło 765 dzieci. Aby jakoś bronić się od wyzysku i biedy, gospodarze radzą spólnie nad sprawami gospodarskiemi i krajowemi. Duży nacisk kładą na to, jak pracować nad budową Ojczyzny, żeby nie wybuchły jakie niepotrzebne rozruchy, z których mogliby tylko skorzystać ludzie nie mający nic spólnego z naszą Ojczyzną. Bo widzimy, co to zrobiły rozruchy w Rossji, ze tam dziś człowiek niepewien życia, a praca ludzka została obrócona w perzynę. Mamy także radzić nad tem, jakich ludzi należy wybrać do sejmu, który pewnie niezadługo zbierze się w Warszawie. Musimy wybierać ludzi mądrych, kochających naszą Polskę i lud, którzy swą pracą oświatowo-społeczną zasłużyli się krajowi nietylko teraz, podczas wojny, ale już dawniej, przed wojną. Pamiętajmy, że jakich ludzi powołamy do sejmu, takie będziemy mieli prawa i przyszłość dla siebie i naszych dzieci. Teraz będą się układały prawa nie na dzień, nie na miesiąc, ale na całe lata. To też wszyscy starajmy się upatrywać wśród siebie zawczasu ludzi odpowiednich na posłów. Sprawą budzenia miłości Ojczyzny, oświaty po wioskach i miasteczkach muszą zająć się u nas nauczyciele, którzy mają bardzo piękną przyszłość przed sobą. Wreszcie każdy Polak i Polka kochający Ojczyznę muszą koniecznie zachęcać rodaków do dobra, piękna i obowiązków obywatelskich. Niech każdy zachęci choć jednego człowieka do czytania książki pożytecznej i gazety, to już będzie miał zasługę przed społeczeństwem, a nagrodę u Boga. — Urodzaj ziemniaków mieliśmy średni, to też kopanie ich ukończono już w połowie października przy dość pięknej pogodzie. Żyto zasiane siewnikiem idzie równo, siane zaś ręcznie powschodziło rzadko. Najlepiej udaje się żyto na łubinie, którego u nas dużo sieją. — Choroba grypa, zwana też teraz często „hiszpanką”, bardzo się rozszerzyła w całem Wieluńskiem i są nawet przypadki śmierci. T. Koźmiński.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 50

Sąd okręgowy w Piotrkowie, na mocy art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje zbiegłego Marcina Świata, stałego mieszkańca wsi Dymek, gm. Skrzynno, pow. Wieluńskiego, — urodzonego d. 22 października 1889 r., a oskarżonego o kupno kradzionych koni.
Rysopis i znaki szczególne poszukiwanego nieznane.
Osoby, którym wiadome jest miejsce pobytu Świata, winny wskazać je sądowi lub najbliższej władzy.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 76

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Antonim Franciszku Stenclu, właścicielu działki gruntu Nr 2, przestrzeni 10 dzies. 1410 sąż., zapisanej pod Nr 1 w dziale II wykazu hipot. dóbr Dymek część I, pow. Wieluńskiego, — i
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 30 marca 1921 r. w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 71

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1) Józefie Maku, właśc. 7 dzies. 2065 sąż. z maj. Dymek cz. I, pow. Wieluńskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 17 listopada 1924 r., i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 1

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 2.12 1925 r. L. Pr. 5165 (2) II, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1159, Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Dymku (pow. Wieluński).


Obwieszczenia Publiczne 1926 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warsza­wie, na zasadzie artykułów 218 i 219 ustawy Towarzystwa, zawiadamia:
II. Okrąg Kaliski:
10) Wierzycieli hipotecznych dóbr Wielgie i Dymek, pow. wieluńskie­go, a mianowicie: 1) Joska vel Józefa Ringenbluma, 2) Wolfa Ginsberga, 3) Apolinarego Kokczyńskiego.
(...) jako mających wpisy hipoteczne, bez obra­nego miejsca zamieszkania, z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towa­rzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty, będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów, w niżej wymienionych miastach: (...)
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipotecz­nych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecznych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach za­stawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną, wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych no­wych zawiadomień w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licy­tantów, dobra te na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność To­warzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym, przypadło święto kościelne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbę­dzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.  

Przegląd Leśniczy 1926 marzec

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
154. Nazwa majątku leśnego: Dymek, powiat Wieluń. Właściciel: Feliks Murzynowski. Obszar ha: (serw.) 72, 59., 25,53.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 2

Starostwo Wieluńskie Wieluń, d. 17 stycznia 1928 r.
L 1269/II.
OGŁOSZENIE
Starostwo Wieluńskie ogłasza, że w dniu 15.XI. 1927 r. na zasadzie art. 222 ust. Wodn. z dnia 19.IX. 1927 r. zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Dymku gm. Skrzynno pow. wieluńskiego.
Spółka, nosi nazwę „Dymek".
Celem Spółki jest osuszanie gruntów członków Spółki według przedłożonego Starostwu projektu.
Statut Spółki jednogłośnie przez członków Spółki na zebraniu w dniu 9. XI. 1927 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dn. 20.VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161 poz. 224).
Kierownik Starostwa
(—) Kaczorowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 14

WYKAZ STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW, ZAREJESTROWANYCH PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO.
L. p.
13. 7. 1928 L. B. P. 4677 Kółko Rolnicze Nr. 21 we wsi Dymek, powiat Wieluński.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 12a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:

Dnia 13 października 1928 roku.
9620. „Tomasz Jurczyk" — sklep kolonjalno - spożywczy i wyroby tytoniowe i masarskie we wsi Dymek, gminy Skrzynno, pow. wieluńskie­go. Istnieje od 1928 roku. Właśc. Tomasz Jurczyk, zamieszkały we wsi Dymek.


Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
I. Okrąg Kaliski
36) wierzyciela hipotecznego dóbr Wielgie i Dymek, pow. wieluń­skiego, a mianowicie: Bank Depozytowy w Łodzi;


Jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na za­sadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów:
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych;
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dalszych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne. lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 95

Komornik sądu grodzkiego w Błaszkach, W. Tęsiorowski, urzędu­jący w m. Kaliszu przy ul. Fabrycznej 13. obwieszcza, że w dniu 7 lutego 1930 roku, o godz. 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie nieruchomość, położona we wsi Dymek, gm. Skrzynno, pow. wieluńskiego, składająca się z praw współ­własności Leona Guzanka do osady włościańskiej, zapisanej w tabeli pod Nr. 8, przestrzeni 14 m. 228 pr., na której znajdują się: dom miesz­kalny, szopa, obora, stodoła, ustęp, studnia, wozownia, 60 sztuk rosną­cych drzew owocowych, szkółka drzewek, koń. krowa oraz narzędzia gospodarcze, czyli sprzedane będą prawa do 3 m. 207 pr., prawa do 14 części budynków i drzew rosnących oraz prawa do połowy inwentarza.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, książki hipo­tecznej nie ma, prawa Leona Guzanka sprzedane będą w/g protokółu opisu z dnia 27 czerwca i 24 sierpnia 1929 r., na żądanie Walentyny Maruszewskiej.
Licytacja rozpocznie się od sumy 2.000 zł. za złożeniem vadium w kwocie 10% i dowodu o pochodzeniu włościańskiem.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 65

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 17 października 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawana będzie osada włościańska, położona we wsi Dymek, gminy Skrzynno, powiatu wieluńskiego, zapisana w tab. likwid. pod Nr. 5/10, należąca do Jana Dawidziaka. Osada ta zawiera przestrzeni powierzchniej 9 morg. 94 pręt. w pięciu działach i składa się z 7 morg. ziemi ornej, około 1 morga zagajników i 1 morga zarośli, czyli nieużytków, a reszta pod budynkami.
Na osadzie tej znajdują się następujące budynki: 1) dom mieszkalny, murowany z cegły o 4 izbach z sienią, 2) obora z kamienia polnego, 3) szopa w reglówkę, z drzewa bez obicia, 4) stodoła drewniana w reglówkę, 5) około 5 sztuk drzew owocowych i kilka drzew dzikich i 6) inwentarz żywy i martwy oraz zasianego żyta 1 1/2 morga i 1/2 morga pszenicy.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie jest, książki hipotecznej nie ma, sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 22 marca 1930 roku na żądanie Ignacego Kostrzewy.
Licytacja rozpocznie się od sumy 11.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum po 10 proc. i dowód o pochodzeniu włościańskiem.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
28. Wierzycieli hipotecznych dóbr: Wielgie i Dymek, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: 1) „Technorol" Towarzystwo Techniczno- Rolnicze i Handlowe, sp. z ogr. odp., 2) adwokata Teodora Rędziejowskiego, jako kuratora masy upadłości firmy Hirsza Melnickiego.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.


Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
45. Wierzycieli hipotecznych dóbr Wielgie i Dymek, powiatu wie­luńskiego, a mianowicie: 1) Bank Depozytowy Sp. Akc. w Łodzi, 2) Ksawerego Lewkowicza, 3) Stanisławę Lewkowicz, żonę Ksawerego, 4) Firmę Glass i S-ka w Łodzi, 5) Towarzystwo Techniczno - Rolnicze i Handlowe „Technorol" Sp. z ogr. odpowiedzialnością.

  Echo Sieradzkie 1931 luty 

NA WESELE I Z WESELA.
Odbywające się huczne, a zawsze przy spożyciu pokaźnej ilości spirytualji - wesela wiejskie bywają terenem awantur i bijatyk.
Ostatnio dążyło kilka wozów z gośćmi weselnemi ze wsi Dymek gm. Skrzynno do kościoła parafialnego w Ostrówku. Z przeciwnej strony z kościoła jechały wozy z weselnikami. W pewnej chwili nastąpiło zaczepienie wozów jeden o drugi, co doprowadziło do krwawej bójki.
Zatrzymano furmanki, pozeskakiwano z wozów i dalejże w robotę biczyska, kłonice, a nawet deski z połamanych ogrodzeń.
W rezultacie kilkanaście osób odniosło lżejsze i cięższe okaleczenia.
Lepiej wyszli na tem ci, którzy jak po ślubie wracali na gotową zabawę weselną. Gorzej ci, którzy jechali do ślubu.

  Echo Sieradzkie 1931 czerwiec

OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru I-go. Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie F-my Zakłady Ceramiczne i Młyn Parowy Turbinowy Dąbrówka w dniu 11 czerwca 1931 r. o godzinie 10 rano we wsi Dymek, gm. Skrzynno przed domem sołtysa będą sprzedawane przez licytacje ruchomości należące do Spółki Wodnej „Dymek", składający się z konia, 11 świń, 16 krów, 9 jałówek, 28 proszczaków, byczka i 2 cielaków i oszacowane do sprzedaży na sumę pięć tysięcy (5000) złotych, których spis i szacunek przejrzane być mogą na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 2 czerwca 1931 r.
Komornik: (—) M. Paszkowski.

  Echo Sieradzkie 1931 czerwiec

Nr. spr. E 539/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Zysmana Lewkowicza w dn. 1 lipca 1931 r. od godziny 10 rano w Dymku, gm. Skrzynno u Święcika będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Święcika składający się z konia, 2 krów i jałówki i oszacowany do sprzedaży na sumę osiemset (800) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dn. 15 czerwca 1931 r.
Komornik: (—) M. Paszkowski.

  Echo Sieradzkie 1931 sierpień 


Nr. spr. E. 539/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu rewiru I-go Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie 1030 art. ust. sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie Zysmana Lewkowicza w dn. 22 sierpnia 1931 r. od godziny 10 rano w Dymku, gm. Skrzynno u Święcika będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek należący do Stanisława Święcika składający się z konia, 2 krów i jałówki i oszacowany do sprzedaży na sumę 800 (osiemset) zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Na zasadzie art. 1070 ust. post. cyw. licytacja może być rozpoczęta i niżej szacunku.
Wieluń, dn. 6 sierpnia 1931 r.
Komornik w z. podpis nieczytelny.

  Echo Sieradzkie 1931 sierpień 

Nr sprawy E. 362/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Wieluniu, rewiru I-go. Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie art. 1030 Ustawy sąd. cyw. obwieszcza, że na żądanie firmy Zakłady Ceramiczne i Młyn Turbinowy i Dąbrówka w dniu 10 września 1931 r. od godz 10 rano w Dymku, gm. Skrzynno (przed domem sołtysa) będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek. należący do Ignacego Polewiaka, czł. sp. wodnej „Dymek" i innych, składający się z 6-u krów, 4 jałówek i 3 świń i oszacowany do sprzedaży na sumę 2.420 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 20 sierpnia 1931 r.
Komornik
w z. (—) L. Kwaśniewski

  Echo Sieradzkie 1931 wrzesień 

Nr. sprawy E. 817/31.
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Powiatowego w Wieluniu, rewiru I-go, Mieczysław Paszkowski, zamieszkały w Wieluniu, na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Ludwika Urbaniaka w dniu 9 września 1931 r. od godz. 10-ej rano w Dymku, gm. Skrzynno, u Barańskich, będzie sprzedawany z licytacji ruchomy majątek. należący do Stanisława i Zofji Barańskich, składający się z krowy, jałówki, konia, klaczy, dwu macior i 20 korcy żyta i oszacowany do sprzedaży na sumę zł. 2.300, którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 14 sierpnia 1931 r.
Komornik
w z. (—) Kwaśniewski

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (I Sekcja):

4. Wierzycieli hipotecznych dóbr WIELGIE i DYMEK, które są uregulowane w 2 ks. hip. pod nazwą: 1) WIELGIE i DYMEK, 2) Kolonja ZACISZE, wydzielo­na z majątku Wielgie i Dymek, lecz obciążone pożyczką Towarzystwa niepo­dzielnie, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: 1) Bank Depozytowy Sp Akc. w Łodzi, 2) Ksawerego Lewkowicza, 3) Stanisławę Lewkowicz, żonę Ksawerego, 4) Firmę Bracia Glass i S-ka w Łodzi, 5) Towarzystwo Techniczno-Rolnicze i Handlowe „Technorol", Sp. z ogr. odp., 6) Samuela Borensteina, 7) Sa­rę Drecher, 8) Pawła Zelcera.

Echo Sieradzkie 1932 21 czerwiec

DESZCZ KAR NA KŁUSOWNICTWO.
Starostwo Wieluńskie skazało w drodze administracyjnej za uprawianie kłusownictwa i nielegalne posiadanie broni następujące osoby:
(...) Boral Kaz. ze wsi Dymek gm Skrzynno na 4 tyg. aresztu.(...)


Echo Kaliskie Ilustrowane 1933 r.


OBWIESZCZENIE
Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rewiru IV, zam. w Kaliszu, przy ul. Kościuszki Nr. 6, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 16 czerwca 1933 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu, sprzedawane będą prawa współwłasności Franciszka Kurowskiego do połowy osady włościańskiej, położonej we wsi Dymek, gminy Skrzynki, powiatu wieluńskiego pod Nr. tabeli 7, przestrzeni 10 mórg 11 1/2 pr. Na osadzie znajdują się: dom, 2 szopy, stodoła, oraz wóz, pług, brona, koń, krowa i jałówka.
Powyżej wymieniona nieruchomość w zastawie nie znajduje się, książki hipotecznej niema, prawa Franciszka Kurowskiego, sprzedane będą do połowy osady czyli 5 m. 5.3/4 pr. ziemi do połowy budynków oraz do połowy inwentarzy w/g protokułu zajęcia z dnia 26 stycznia 1933 r., na żądanie Stanisława Trzęsowskiego.
Licytacja rozpocznie się od sumy szacunkowej 5.000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą vadjum w kwocie 10 proc.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Kaliszu.
Kalisz, dnia 29 marca 1933 roku.
Nr. E. 16/33
Komornik Władysław Tęsiorowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XXIII. Obszar gminy wiejskiej Skrzynno dzieli się na gromady:
2. Dymek, obejmującą: wieś Borek, wieś Dymek, kol. Dymek.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja I.
19. Wierzycieli hipotecznych dóbr WIELGIE i DYMEK, które są uregulowane w 3-ch księgach hipotecznych pod nazwą 1) Wielgie i Dymek, 2) Kolonja Wiel­gie Nr. 1 i 3) Kolonja Zacisze, lecz obciążone pożyczką Towarzystwa niepodziel­nie, powiatu wieluńskiego, a mianowicie: 1) Ksawerego Lewkowicza, 2) Stani­sławę Lewkowicz, żonę Ksawerego, 3) Towarzystwo Techniczno-Rolnicze i Han­dlowe "Technorol" Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, 4) Samuela Boren­steina, 5) Sarę Dreherową, 6) Pawła Zelcera.

Echo Sieradzkie 1933 7 listopad

SĄSIEDZKIE STOSUNECZKI.
W tych dniach do szpitala Wszystkich Św. w Wieluniu przywieziony został na kuracje Rył Marcin mieszk. wsi Dymek gm. Skrzynno, który w czasie kłótni o dzieci swe został uderzony znienacka przez sąsiada swego Wł. Rabikowskiego i uległ złamaniu żebra.


Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja I-sza.
22. 1) WIELGIE i DYMEK, 2) KOLONJA WIELGIE Nr. 1, 3) KOLONJA ZACI­SZE w 3-ch księgach hipotecznych, uregulowanych lecz obciążonych pożyczką Towarzystwa niepodzielnie, powiatu wieluńskiego: 1) Nieujawnionych Spadko­bierców Marji Fiszerowej, żony Tadeusza, 2) Bank Depozytowy, Sp. Akc. w Ło­dzi, 3) Ksawerego Lewkowicza, 4) Stanisławę Lewkowiczową, żonę Ksawerego, 5) Towarzystwo Techniczno-Rolnicze i Handlowe "Technorol", sp. z ogran. odpo­wiedzialnością, 6) Samuela Borensteina, 7) Sarę Dreszerową, 8) Pawła Zelcera.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 46

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Kaliszu, działu A. wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 23 lutego 1934 roku.

13307. Jan Boral — sklep kolonjalno-spożywczy we wsi Dymki, gminy Skrzynno, powiatu wieluńskiego. Istnieje od 1933 roku. Właści­ciel firmy Jan Boral we wsi Dymki, gm. Skrzynno.

Echo Łódzkie 1936 sierpień

Skutki braku szpitali.
Warjat zarąbał matkę
Łódź, 2 sierpnia. W dniu wczorajszym we wsi Dymek, gminy Lututów, powiatu wieluńskiego, ujawniono potworną zbrodnię. Mianowicie w stodole należącej do zamożnego wieśniaka Walerego Kasztana znaleziono wczesnym rankiem zwłoki jego żony — 61-letniej Anastazji Kasztanowej. Obok trupa staruszki leżało narzędzie zbrodni — okrwawiona siekiera.
Głowa Kasztanowej była dosłownie zmasakrowana uderzeniami siekiery, przy czem znaleziono również rany klatki piersiowej.
W wyniku przeprowadzonego przez policję dochodzenia ustalono, że morderstwa dokonał syn Kasztanowej — Stefan umysłowo chory, wypuszczony przed kilku miesiącami ze szpitala dla umysłowo chorych.
Stefan Kasztan po dokonaniu zbrodni wieczorem udał się najspokojniej na spoczynek.
Kiedy zbudzili go policjanci umysłowo chory zapytał ich przedewszystkiem czy widzieli zamordowaną matkę, którą sam zabił siekierą.
Stefan Kasztan osadzony został w więzieniu, skąd przesłany zostanie na obserwację lekarzy-psychjatrów.


1 komentarz: