-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Dybów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dybów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 6 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dybow, parafia druzbin (drużbin), dekanat uniejowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: (Tomasz) Kossowski, chorązy (orłowski).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dybów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Drużbin, własność prywatna. Ilość domów 17, ludność 135, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Dybów,  wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Drużbin. W 1827 r. było tu 17 dm. i 135 mk.; obecnie 126 mk., 15 osad włośc., 176 m. roli włośc., 830 m. roli dworskiej.

Spis 1925:
Dybów, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 102. Mężczyzn 51, kobiet 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 102. Podało narodowość: polską 102.

Spis 1925:
Dybów Suchorzyński, osada, pow. sieradzki, gm. Wierzchy. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 21. Mężczyzn 11, kobiet 10. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 21. Podało narodowość: polską 21. 

Wikipedia:
Dybów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Pęczniew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1677

30 marca
Suchorzynek albo Dybów.
Ochrzciłem Justynę Urodzonego Piotra Madaleńskiego i Urodzonej Katarzyny Madaleńskiej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Suchorski i Urodzona Konstancja Ruszkowska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1685

Dybów
Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 czerwca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Jana, syna nieżyjącego Łukasza Suchorskiego i Urodzonej Bogumiły, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jacek Gorze? i Szlachetna Marianna Radońska.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1696

Dybów
Ten sam, jak wyżej, 4 marca ochrzciłem imionami Bogumiła Konstancja, córkę Urodzonego Jana Sierakowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Władysław Iwański i Urodzona Pani Barbara Trepczyna.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1729


Suchorzyn
29 lipca. Ja, Jan Chryzostoma Czyżewski dziekan uniejowski, kapłan drużbiński, ochrzciłem córkę Urodzonych Franciszka Rychłowskiego i Franciszki Suchorskiej, prawowitych małżonków, której nadano imiona Anna i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Łukasz Suchorski z niemysłowskiej parafii i Urodzona Kossobucka z Dybowa tej parafii.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1774


Charchów Szlachecki
A.D. 1774, dnia 3 lutego. Ja, Piotr Dzikowski wikary drużbiński, ochrzciłem urodzone 26 stycznia, dziecko Wielmożnych Państwa Macieja Krobanowskiego miecznika sieradzkiego i Eleonory z Walewskich Krobanowskiej, któremu zostały nadane dwa imiona Brygida i Weronika. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Dziedzicki z Woli Pomianowej i Urodzona Pani Anna z Bielawskich Tokarska z Dybowa.

Akta metrykalne (Parafia Drużbin) 1802


Dybów dwór
Rok 1802, dnia 26 czerwca. Ja, Mikołaj Obrokczyński proboszcz drużbiński, dziekan uniejowski, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Jana Wolskiego chorążego, nieżyjącego Wielmożnego Jakuba Wolskiego z nieżyjącej Wielmożnej Małgorzaty z Rogowskich Wolskiej małżeńskiego syna i Katarzyny z Jeziorskich nieżyjącego Wielmożnego Wacława Jeziorskiego z nieżyjącej Wielmożnej Julianny ze Stanisławskich Jeziorskiej małżeńskiej córki, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Jan i Paweł. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Mokrski posesor dóbr Woli Pomianowej ze swoją małżonką z Bogusławskich Morkską.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 270

(N. D. 5591) Regent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
3. Wilhelma Stegmana właściciela dóbr Suchorzepia A. B. i Dybów z przyległościami w Ogu Szadkowskim leżących, oraz wierzyciela kapitału rs. 7500 na dobrach Siedlątków Ogu Wartskiego w dz. IV pod Nr. 10 wykazu zapisanego wraz z рrzуwiązanem do niego prawem dzierżawy wsi Woli Łyszkowskiej w dz. III. pod Nr. 5 mieszczącem się i wzmianką o służącem tej summie pierwszeństwie przed summą w dziale IV pod Nr. 5 hypotekowaną. (…) otworzyły się spadki do regulacyi których oznacza się termina na d. 2 (11) Marca 1854 w kancellarуi hypotecznej w Kaliszu.
Kalisz d. 14 (26) Sierpnia 1853 r.
Jan Nowiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 165

(N. D. 3991) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
Dnia 21 Marca (2 Kwietnia) r. b. w lesie do wsi Dybowa należącym znaleziono przy drodze, kobietę nieżywą lat około 36 mieć mogącą, wzrostu średniego, ubraną w dwie wałówki baścikowe, jedną w pasy niebieskie i białe ze stanikiem, drugą oliwkową w kratę bronzową bez stanika, koszule płócienną białą, czypek perkalowy biały, obszyty koronką i przewiązany chustką perkalową białą, w kwiatki czerwone, na jednej nodze miała trzewik, rzemienny a na drugiej berlacz krajczany, pończochy bawełniane, a że kobieta wspomniona z imienia, nazwiska i miejsca pochodzenia wiadomą nie jest, i wyprowadzone na gruncie śledztwo zdołało tylko wykryć to: że owa kobieta wracając z miasta Łęczycy od syna którego powołano do wojska, zachorowawszy w drodze, wstąpiła do Franciszka Kutki gospodarza wsi Rzechcie Dreżbińskiej, tam przez dwa dni zabawiwszy, została przez tegoż gospodarza, wiezioną do miasta Koźminka z kąd miała pochodzić (lecz to się niesprawdziło) a gdy na wozie zmarła Kutka, ciało jej złożył w lesie Dybowskim, w tem samem miejscu w którem je znaleziono.
Wzywa każdego, ktoby posiadał wiadomość, o nazwisku i zamieszkaniu rzeczonej kobiety, aby Sądowi tutejszemu takową udzielić zechciał.
Szadek d. 22 Czew. (4 Lipca) 1855 r.
J. Sztandynger, Podsędek.

Dziennik Powszechny 1863 nr 259

(N. D. 5121) Sąd Policji Poprawczej Wydziału, Piotrkowskiego.
W dniu 27 Czerwca r. b. w lesie Dybowskim do dóbr Suchorzyna należącym, Gminie Drużbin w Okręgu Szadkowskim wynalezione zostały zwłoki znajdujące się w trzecim stopniu korupcji, człowieka płci męzkiej, ubranego w szynel szary, a pod tym w mundur granatowy jasny, spodnie takiegoż koloru, i buty z cholewami, kute podkówkami, nadto obok denata wynaleziono czapkę granatową wojskową. Z odbytej czynności Sądowo lekarskiej okazało się, że denat skutkiem postrzału przez lewe płuca przechodzącego i skutkiem tego nastąpionego krwotoku do jamy piersiowej życie utracił, Ponieważ wyprowadzone śledztwo Sądowe niezdołało wykryć imienia, nazwiska, i pochodzenia denata, przeto wzywa osoby bliższą wiadomość o nim posiadające, aby do Sądu tutejszego lub też najbliższego okręgowego takową udzieliły.
Piotrków dnia 10 (22) Października 1863 r.
Sędzia Prezydujący, Chmieleński.

Ziemia Sieradzka 1920 kwiecień

Z Drużbina, gm. Wierzchy. Parafja Drużbin do wybuchu wojny, pomimo nawoływań i zachęty ludzi dobrej woli, do których pomiędzy innymi bezsprzecznie zaliczyć należy długoletniego członka, a obecnie prezesa Drużbińskiego parafjalnego Kółka Rolniczego, Wawrzyńca Szymsiaka, człowieka o humanitarnych poglądach i niestrudzonego a cichego pracownika na niwie społecznej, nie kwapiła się do postępu i na wszelkie dobre poczynania była głuchą i oziębłą, a niektóre jednostki wprost bez pojęcia; przypisywano bowiem kółkowiczom wywołanie wojny, (o zgrozo!) brak poczucia ludzkości i pogardę dla biednych.
Obecnie parafja ta i znów dzięki inicjatywie tegoż Szymsiaka, przy poparciu b. proboszcza, ks. Chartlińskiego, zrobiła wielki krok naprzód i tak:
1. Upadające prawie Drużbińskie Kółko Rolnicze, zaczęło powoli nabierać pulsu do życia i rozszerzać zakres swej działalności, rozpoczynając od zamiaru budowy Domu Ludowego, brak którego w Drużbinie tamował wszystkie inne dobre poczynania. Niezrażony dotychczasowem niepowodzeniem Szymsiak podaje projekt kupna placu pod budowę wspomnianego domu, który to projekt przy pomocy ks. Chartlińskiego, a także innych członków Kółka, pomimo przeszkód natury ekonomicznej i technicznej, wprowadzono w czyn. Mianowicie: kupiono od Michała Miłosza z Drużbina plac o przestrzeni 200 prętów kwadr., za sumę 1600 mk.
2. Na nabytym placu pobudowano remizę strażacką, która do tego czasu zastępowała salę zebrań, mieszcząc jednocześnie i narzędzia strażackie; koszta budowy remizy pokryto częścią z dobrowolnych ofiar od lepiej myślących parafjan, a częścią z zaciągniętej na ten cel pożyczki.
3. Szczęście znów chciało, że w tym czasie trafiło się kupno gotowego domu, a raczej domu, domku i zabudowań gospodarczych, więc Zarząd Kółka, korzystając ze sposobności, zwołuje zebranie, które, akceptując kupno posesji, wybiera Komitet budowlany, upoważnia go do przeprowadzenia niezbędnych ku temu formalności. Do komitetu budowlanego zaproszono między innymi i obecnego proboszcza, ks. Ignacego Rechcińskiego, który pasterzując u nas zaledwie od nowego roku, zdążył złożyć dowód, że, pracując w Winnicy Pańskiej i strzegąc powierzonych owieczek, może jeszcze służyć i sprawom społecznym.
Ponieważ na kupno domu nie było funduszów, przeto Komitet budowlany postanowił dać przykład ofiarności, złożywszy na ten cel:





Jako
Jako


ofiary
pożyczką


mk.
mk.
1.
Przewodniczący w Komitecie ks. Rechciński
600

2.
Wawrzyniec Szymsiak . . .
1000
450
3.
Wójt gminy Stanisław Rosiński
500
500
4.
Wawrzyniec Połczyński z Drużbina
500
500
5.
Michał Miłosz z Drużbina . .
500
500
6.
Wawrzyniec Kubisiak z Rzechty
300
700
7.
Stan. Janaszkiewicz z Rzechty
300
8.
GIapski z Dybowa
300
700
9.
Jan Ratajczyk z Suchorzyna
200
10.
Łukasz Leśko z Borków Drużbińskich
200
11.
Leonard Cieślikowski z Drużbina
200
12.
Franciszek Szperlik z Drużbina
201
800
13.
Franciszek Kubisiak z Woli Pomianowej
300
700
14.
N. N.
50





Razem . . .
5150
4850

A że na kupno domu oraz koszta rejentalne potrzeba było 50000 mk., przeto Komitet postanowił zbierać na ten cel ofiary wśród parafjan, co dzięki kilkakrotnemu wezwaniu ks. Proboszcza z ambony, uwieńczone zostało pomyślnym skutkiem, gdyż, prócz ofiar złożonych przez Komitet, parafjanie (szkoda tylko, że nie wszyscy) złożyli około 20000 mk. ofiar i przeszło 20000 mk. pożyczki bezprocentowej.
Ponieważ w Drużbinie dał się odczuć brak kooperatywy, przeto Kółko Rolnicze, mając własny gmach, postanowiło takową założyć. W tym też celu poczyniono u władz starania, złożywszy w Centrali Handlowej w Sieradzu na kupno towarów 20000 mk. Jest więc nadzieja, że w krótkim czasie będziemy posiadać własną kooperatywę, a w niej i towary, które musieliśmy kupować u obcych po cenach paskarskich.
Z wyżej opisanego wynika, że parafjanie Drużbińscy, jakkolwiek nie wszyscy, zaczęli przeglądać na oczy i nabierać chęci do postępu, a dawszy przykład ofiarności, dowiedli, że przy dobrych chęciach i wspólnej pracy, bardzo wiele dobrego i to w krótkim czasie zrobić można. Parafjanin.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie, na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawia­damia
I. Okrąg Kaliski.
28. Wierzycielki hipoteczne dóbr Suchorzyn A. B. i Dybów, po­wiatu sieradzkiego, a mianowicie: Janinę Sarnowicz i Reginę Sarnowicz.
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjąch hipotecz­nych, lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Vadium licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub w listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie oznaczonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącymi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna ozna­czy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów, dobra te na zasadzie art. 234 Ustawy przechodzą na wła­sność Towarzystwa.
Gdyby w dniu do licytacji wyznaczonym przypadło święto kościel­ne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone, sprzedaż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 84

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, na zasadzie artykułu 218 i 219 ustawy Towarzystwa zawiadamia
I. Okrąg Kaliski.
41. Wierzycielki hipoteczne dóbr Suchorzyn A. B. i Dybów, powiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Janinę Sarnowicz i 2) Reginę Sarnowicz.
jako mających wpisy hipoteczne, bez obranego miejsca zamieszka­nia z księgi hipotecznej wiadomego, że dobra poniżej wymienione, na zasadzie art. 221 tejże ustawy, obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, za zaległe raty będą sprzedawane w kancelarjach niżej wymienionych notarjuszów: (...).
Warunki licytacyjne dołączone zostały do odnośnych ksiąg hipo­tecznych i mogą być przejrzane w odpowiednich kancelarjach hipotecz­nych lub też w biurze Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.
Wadjum licytacyjne winno być złożone w gotowiźnie lub listach zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, licząc po cenie ozna­czonej przez Dyrekcję Główną — wraz z bieżącemi kuponami, oraz z upoważnieniem do sprzedaży rzeczonych listów zastawnych.
W razie niedojścia do skutku sprzedaży dla braku licytantów, dru­ga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbędzie się bez dal­szych nowych zawiadomień, w terminie, jaki Dyrekcja Główna oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi.
W razie niedojścia do skutku drugiej sprzedaży z powodu braku licytantów — dobra te, na zasadzie art. 234 ustawy przechodzą na własność Towarzystwa.
Gdyby w dniu, do licytacji wyznaczonym przypadło święto ko­ścielne, lub gdyby w dniu tym czynności w sądzie były zawieszone sprze­daż odbędzie się w dniu następnym w kancelarji tego samego notarjusza.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 83

Dyrekcja Główna Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w War­szawie na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa za­wiadamia:
I. Okrąg Kaliski.
71. Wierzycielki hipoteczne dóbr Suchorzyn AB i Dybów, po­wiatu sieradzkiego, a mianowicie: 1) Janinę Sarnowicz i 2) Reginę Sarnowicz.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 82

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
Okrąg Kaliski (II Sekcja)
62. Wierzycielki hipoteczne dóbr SUCHORZYN lit. A., B. i DYBÓW, powiatu sie­radzkiego, a mianowicie: 1) Janinę Sarnowicz, 2) Reginę Sarnowicz, 3) Marję Sarnowicz.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIV. Obszar gminy wiejskiej Wierzchy dzieli się na gromady:
8. Dybów, obejmującą: kolonję Borowisko, wieś Dybów, osadę Dybów, wieś Suchorzyn, kolonję Suchorzynek, folwark Suchorzyn.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 91

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
w WARSZAWIE
na zasadzie artykułów Nr. 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia:
III. Okrąg Kalisz.

Sekcja II.
38. Wierzycieli hipotecznych dóbr SUCHORZYN A B i DYBÓW, powiatu sieradz­kiego, a mianowicie: 1) Nieujawnionych spadkobierców Michała Sarnowicza, 2) Janinę Sarnowicz, 3) Reginę Sarnowicz, 4) Marję Sarnowicz.

Dziennik Łódzki 1969 nr 192

Pożary
Od iskry spłonął dom w miejscowości Dyby, pow. Poddębice. Szkody — około 25 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza