-->

środa, 24 kwietnia 2013

Dworek

Słownik Geograficzny:  
Dworek,  pustkowie przy wsi Niedoń, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, przestrzeń morg. 6.

Spis 1925:
Dworek, wś, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Spisano łącznie z wsią Pluskoty.

Dworek, obecnie część wsi Niedoń w gminie Błaszki.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
9. Niedoń, obejmującą: osadę Adamczyki, folwark Hecwoda, wieś Dworek, kolonję Emiljanów, lasy gruszczyckie, wieś Niedoń, przysiółek Nowoleśna, osadę Pogoń-Młyn, folwark Polesie, wieś Wiercin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza