-->

środa, 24 kwietnia 2013

Długie Działy

Spis 1925:
Długie Działy, kol., pow. kaliski, gm. Błaszki. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 50. Mężczyzn 27, kobiet 23. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 50. Podało narodowość: polską 50.

Długie Działy, obecnie część wsi Brończyn w gminie Błaszki.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/17/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Kaliskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
II. Obszar gminy wiejskiej Błaszki dzieli
się na gromady:
4. Brończyn, obejmującą: wieś Brończyn, folw. Brończyn, kol. Długie-Działy, kol. Nową-Kolonję.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Kaliskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak Wojewoda.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Czerwony kur We wsi Długie Działy, gm. Błaszki, wybuchł pożar w zagrodzie gospodarza Marcina Walczaka. Pastwą płomieni padła stodoła wraz z narzędziami rolniczemi oraz dach na domu mieszkalnym i oborze. Straty wynoszą około 7 tysięcy złotych. Przyczyny pożaru narazie nie ustalono.

Echo Kaliskie Ilustrowane 1934 r.

Drugi pożar miał miejsce w zagrodzie Stanisława Wolskiego, zam. we wsi Długie- Działy, gm. Błaszki. Ogień strawił dom mieszkalny i stodołę. Pożar powstał wskutek wadliwej konstrukcji komina. Straty wynoszą 1600 zł.

 Orędownik 1935 nr. 114

Pożar zagrody. Wieś Długie-Działy, gm. Błaszki przeżyła wiele strachu wskutek wynikłego pożaru w zagrodzie Józefa Nowackiego w obawie, że ogień przeniesie się na sąsiedzkie zabudowania. Akcja sąsiadów i straży ogniowej nie dopuściła do rozprzestrzenienia się ognia na dalsze zagrody, jednakże nie zdołała przeciwdziałać spaleniu się całego gospodarstwa Nowackiego, który oblicza straty na 2.500 złotych. Ogień powstał wskutek nieostrożności domowników.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza