-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Dąbrówka Folwarczna

Spis 1925:
Dąbrówka Folwarczna, kol., pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 54. Mężczyzn 26, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 28, ewangelickiego 26. Podało narodowość: polską 37, niemiecką 17.

Wikipedia:
Dąbrówka Folwarczna-część wsi Dąbrówka Nadolna w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Z Otchłani Wieków 1932 nr 4-5
  
Stanowisko z okresu rzymskiego w Dąbrówce Folwarcznej w pow. łęczyckim. Do Muzeum Etnograficznego w Łodzi przybyły zabytki z nowego stanowiska rzymskiego w Dąbrówce Folwarcznej. Manugiewicz J., zawiadomiony o zabytkach rzymskich znajdujących się w muzeum szkolnem w Szkole Powszechnej Niemieckiej w Aleksandrowie, udał się natychmiast do tej szkoły i pozyskał dla Muzeum Etnograficznego naczynie, ułamki naczyń oraz dziób tarczy.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
13. Rozynów, obejmującą: wieś Rozynów, kol. Rozynów, kol. Wyrobki, wieś Piotrków, kol. Dąbrówka-Folwarcz.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza