-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Czekaje

Czajkowski 1783-84 r.
Czekay, parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Czekay, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 3, ludność 28, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Czekaje,  wś, pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa.

Spis 1925:
Czekaje, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 73. Mężczyzn 34, kobiet 39. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 73. Podało narodowość: polską 73.

Czekaje, obecnie część wsi Świątki w gminie Klonowa.

1992 r.

Kaliszanin 1874 nr 80

Wypadki w gubernji Kaliskiej.
Pożary:
D. 5 (17) września w pustkowiu Czekaj, w Klonowa, tegoż pow., powstał pożar z podpalenia, skutkiem którego zgorzała stodoła, należąca do włościanina Grzyba, zabezpieczona na rs. 90; oprócz tego pogorzelec poniósł straty w zbożu i bydle na 172 rs.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
12. Świątki, obejmującą: pustk. Bery, pustk. Borki, pustk. Czekaje, pustk. Mlostki, pustk. Sujki, pustk. Staniochy, wieś Świątki, pustk. Urbany.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza