-->

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Borki Walkowskie

Słownik Geograficzny:
Borki,   por. Walków.

Spis 1925:
Walków-Borki, wś, pow. wieluń, gm. Konopnica. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 36. Ludność ogółem: 212. Mężczyzn 11, kobiet 101. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 212. Podało narodowość: polską 212.

Wikipedia:
Borki Walkowskie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Osjaków. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

 Echo Sieradzkie 1931 kwiecień 

UCIĄŁ SOBIE PALEC SIEKIERĄ.
Nowak Franciszek lat 60, mieszkaniec wsi Borki gminy Konopnica rąbiąc drzewo, przez nieostrożność uciął sobie palec u lewej ręki.
Nowak przewieziony został na kurację do szpitala WW. ŚŚ. w Wieluniu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.


VIII. Obszar gminy wiejskiej Konopnica dzieli się na gromady:
12. Walków, obejmującą: wieś Walków, pustkowie Borki.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza