-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Antonin

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Antonina, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 6, odległość od miasta obwodowego 2.

Spis 1925:
Antonin, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 66. Mężczyzn 39, kobiet 27. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 66. Podało narodowość: polską 66.

Wikipedia:
Antonin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Wieś leży w odl. 2 km od Burzenina, na prawym brzegu Warty. Zamieszkuje w niej 120 osób. Sołectwo liczy 32 gospodarstwa. Przy dawnym trakcie napoleońskim kapliczka z pocz. XIX w.

1992 r.

 Ziemia Sieradzka 1930 lipiec


W dniu 2 lipca 1930 roku wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarza Rafała Stangreta, zamieszkałego w kolonji Antonin, gminy Majaczewice, podczas którego spaliła się stodoła drewniana, kryta słomą, wartości 1400 złotych. Spalona stodoła była ubezpieczona. W czasie pożaru wypadku z ludźmi nie było. Jak ustalono drogą przeprowadzenia, to pożar powstał skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Echo Sieradzkie 1932 14 kwiecień

Z Burzenina.
MIŁE STOSUNKI.
Mieszkaniec osady Burzenin niejaki Sieradzki wracał z towarem ze Zduńskiej Woli. Przejeżdżając przez kol. Antonin, ugrzązł z wozem na drodze tak, że konie nie mogły ruszyć z miejsca. Zbiegli się mieszkańcy w liczbie 5 osób, lecz zamiast udzielić pomocy — zrobili sobie pośmiewisko. A gdy Sieradzki oddalił się od wozu — skradli z tegoż 19 kg. cukru.
Na drugi dzień o kradzieży zameldowano miejscowej policji. Policja cukier odnalazła u zamożnego gospodarza; posiadającego 15 mórg ziemi, niejakiego Sobczyńskiego.

Sprawę skierowano na drogę sądową. Czy miejscowym władzom gminnym wiadomo, że droga przez kol. Antonin znajduje się w stanie nienadającym się do przejazdu?

Echo Sieradzkie 1932 21 kwiecień

JESZCZE W SPRAWIE DROGI PRZEZ ANTONIN.

W związku z notatką, zamieszczoną w Echu Sieradzkiem z dnia 14 bm., w sprawie fatalnej drogi, wiodącej przez Antonin, otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie: droga wiodąca z) powiatu łaskiego do Burzenina przez Antonin nie jest drogą gminną lecz prywatną.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
1. Antonin, obejmującą: kolonję Antonin, kolonję Zarzecze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza