-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Albertów

Słownik Geograficzny:  
Albertów,  os. i fol. nad rzeką b. n., pow. łódzki, gm. Babice, par. Kazimierz, os. ma 2dm., 45 mk., 20 morg., fol. 5 dm., 50 mk., 393 morg.

Spis 1925:
Albertów, kol. i folw., pow. łódzki, gm. Babice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne kol. 21, folw. 2. Ludność ogółem: kol. 173, folw. 24. Mężczyzn kol. 93, folw. 11, kobiet kol. 80, folw. 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego kol. 134, folw. 24, ewangelickiego kol. 32, mojżeszowego kol. 7. Podało narodowość: polską kol. 157, folw. 24, niemiecką kol. 9, żydowską kol. 7.

Wikipedia:
Albertów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. Przez wieś prowadzi droga ziemna. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1864 nr 91

Łęczyca. Nocną porą d. 31 marca (12 kwietnia), sześciu uzbrojonych bandytów napadłszy na folwark Albertów w gminie Zdziechów, grożąc śmiercią wójtowi gminy Czerwińskiemu, zrabowali dwie księgi ludności i rs. 34 własnych jego pieniędzy.


Dziennik Łódzki 1886 275 

Z powiatu. Dnia 15 listopada r.b. o godzinie 2 w nocy spaliła się na folwarku Albertów (gmina Babice) sterta żyta, będąca własnością właściciela folwarku Tobiaselli, wartości 1,025 rs. Przyczyna pożaru niewiadoma.

Kurjer Warszawski 1900 nr 165

Echa łódzkie.
(…) W d. 8 ym b. m. w czasie burzy we wsiach: Starym Stanisławowie, Zdzienowie i na folwarku Albertowie, gm. Babice, pow. łódzkiego, spadł grad, który wytłukł zboża na przestrzeni 420 morgów. Zrządzone szkody obliczają na rb. 6,000.(...)

Gazeta Kaliska 1907 nr 294

Poszukiwanie zbiegłego aresztanta. Kaliski rząd gubernjalny ogłasza o poszukiwaniu aresztanta Adama Kaczmarka, mieszkańca wsi Albertów, pow. łódzkiego, którego prowadziło dwóch stróżów, w celu odstawienia go do rozporządzenia łódzkiego naczelnika ziemskiej straży. Na 4 wiorście od Zgierza, Kaczmarek został odbity przez 6 niewiadomych złoczyńców i wraz z nimi zbiegł do lasu.


Rozwój 1909 nr 135

Pożary w okolicy. Onegdaj we wsi Albertów, gminy Babice, w zagrodzie włościanina Augusta Wutke, z niewyjaśnionej dotąd przyczyny wybuchł pożar. Ogień powstał na strychu domu, który pomimo ratunku spłonął doszczętnie ze znaczną ilością sprzętów, których zbudzeni ze snu mieszkańcy, wynieść nie zdołali.

Pozostałe budynki ocalały. Spalony dom ubezpieczony był we wzajemnem Towarzystwie ubezpieczeń Królestwa Polskiego na 220 rb.

Rozwój 1913 nr 155

Powszechne nauczanie w powiecie.
Na odbytych dotąd zebraniach gminnych i wioskowych w powiecie łódzkim w sprawie nauczania powszechnego zapadły uchwały następujące;
W gminie Babice, liczącej 3,000 ludności, obliczono 300 dzieci w wieku szkolnym. Istnieją dwie szkoły, należy jeszcze otworzyć 4. Uchwalono w roku bieżącym otworzyć dwie szkoły we wsiach Albertowie i Zdziechowicach*.(...).

*Zdziechów? Przypis autora bloga  


Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 19

Gospodarz ziemski Piotr Michalak we wsi Albertów, gminy Babice, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz ziemski Jakób Nowak we wsi Albertów, gminy Babice, na podsołtysa tejże wsi, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 21 kwietnia 1917 r.

Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji Loehrs.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1919 nr 58

Z Komisarjatu Rządow. na pow. Łódzki.
Kary za niedostarczenie kontygensu płodów rolnych
Dn. 12 sierpnia 1919 r. skazani zostali w gm. Babice.
Kaczmarek Józef Albertów
na Mk. 4000 i14 d. aresztu
Dursiński Józef Albertów
na Mk. 2000 i 7 d. aresztu
Nain Wandelin Albertów
na Mk. 10000 i 14 d. aresztu
Kowalski Józef Albertów
na Mk. 1500 i 7 d. aresztu
Jesionowski Wacław Albertów
na Mk. 3000 i 7 d. aresztu


Obwieszczenia Publiczne 1924 nr 1

Postępowania spadkowe.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że to­czą się postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Mateuszu Osiei, synu Marcina, właścic. dwóch działek gruntu prze­strzeni: Nr 18 — 10 mórg i Nr 18a —5 mórg w folwarku Albertów, pow. Łódzkiego.
Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 8 lipca 1924 r. w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Gazeta Świąteczna 1927 nr 2404

Sprzedam gospodarstwo 40 morgowe, w tem mórg łąki, 16 m. lasu, ziemia dobra. Cena przystępna. Powiat łódzki, poczta Lutomiersk, gm. Babice, wieś Albertów, Wacław Jesionowski.

Łowiec Polski 1928 nr 1

Wypadki z bronią. Na polach wsi Albertowa pod odbywało się polowanie, w którem brało udział kilkunastu myśliwych. Kręcący się w pobliżu terenu polowania 17-letni Maksymilian Fryc, syn dzierżawcy, dostawszy się na linję strzałów, otrzymał ładunek grubego śrutu w pierś. Chłopiec z rozszarpaną piersią zginął na miejscu.


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 98

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie, po zmarłych:
9) Auguście Wutke, synu Augusta, właścicielu 15 morg. gruntu w folwarku Albertów, pow. łódzkiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 18 czerwca 1929 roku, w kancelarji wydziału hipo­tecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, w którym to dniu osoby interesowane winny się stawić, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 9

Ogłoszenie.
Starostwo Łódzkie podaje do wiadomości, że w dniu 3 sierpnia 1927 r. na zasadzie art. 222 ustawy wodnej z dnia 19. 9. 1922 roku, zatwierdzony został statut Spółki Wodnej w Albertowie, gm. Babice, pow. Łódzkiego z siedzibą w Albertowie.
Spółka nosi nazwę: „Spółka Wodna w Albertowie, gm. Babice".
Statut Spółki uchwalony przez członków w dniu 1 grudnia 1926 r. według wymogów Ministerstwa Robót Publicznych z dnia 20. VII. 1923 r. (Monitor Polski Nr. 161. poz. 225).

Starosta: (—) A. Rżewski.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 52

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowania spadkowe po zmarłych:
6) Mikołaju Kaczmarku, synu Wojciecha, współwłaścicielu działki gruntu, o przestrzeni 4 morg. 150 prętów w folwarku Albertów, powiatu łódzkiego;
Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 3 października 1930 roku, co do punktów 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 i 13 w kancelarji pisarza wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktów 3, 4 i 8 w kancelarji Marjana Byczkowskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 84

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spad­kowe, a mianowicie po zmarłych:
8) Józefie z Szymańskich Kaczmarek, córce Jana, współwłaściciel­ce działki gruntu, o przestrzeni 4 morg. 150 pręt. kw. w „folwarku Al­bertów", pow. łódzkiego;

Termin do regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 25 kwietnia 1932 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 10 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notar­iusza przy tymże wydziale hipotecznym, w którym to dniu osoby interesowane winny się stawić i zgłosić swoje prawa, pod skutkami prekluzji.


Echo Łódzkie 1932 kwiecień

Pożar we wsi Albertów.
Łódź, 1 kwietnia. Ubiegłej nocy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wybuchł pożar w zagrodzie Stanisława Pietrasa zamieszkałego we wsi Albertów, gminy Babice w powiecie łódzkim. Na ratunek pospieszyło kilka oddziałów straży okolicznej której
udało się pożar zlokalizować.
Spłonęła jedynie stodoła oraz sąsiadująca z nią wozownia wraz z inwentarzem martwym. Straty sięgają wysokości kilku tysięcy złotych. Zachodzi podejrzenie zbrodniczego podpalenia. Dochodzenie w tym kierunku prowadzi posterunek policji powiatowej.

Echo Łódzkie 1932 kwiecień

Pożar o świcie.
Spłonęła cała zagroda.
Konstantynów, 6 kwietnia. W dniu dzisiejszym, około godziny 4 nad ranem we wsi Albertów, gminy Babice, w powiecie łódzkim, wybuchł pożar w zagrodzie niejakiego Władysława Nowaka. Za nim zaalarmowano straż ogniową zagroda spłonęła doszczętnie wraz z domem mieszkalnym. Przyczyny pożaru narazie nieustalono. Dochodzenie w tym kierunku prowadzi posterunek policji powiatowej. Pogorzelec oblicza straty na kilkanaście tysięcy złotych.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
I. Obszar gminy wiejskiej Babice dzieli się na gromady:
1. Albertów, obejmującą: Albertów kol., Albertów wieś, Albertów folw.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 46

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
7) Stanisławie Szymczaku, synu Wawrzyńca, właścicielu 2-ch działek, oznaczonych Nr. Nr. 6 i 6-a, o powierzchni Nr. 6 — 10 mórg i Nr. 6-a — 5 mórg, uregulowanych na jego imię w Dz. II pod Nr. 6 w księdze Folwark Albertów, pow. łódzkiego (rep. 1 );
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 12 grudnia 1933 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby interesowane winne zgłosić swo­je prawa, pod skutkami prekluzji. (Dz. Nr. 374).

Echo Łódzkie 1934 czerwiec

Spacerek bez butów i marynarki.
Zagadkowy napad na szosie.
Łask, 21 czerwca. - W dniu wczorajszym, około godziny 10-ej wieczór 24-letni Stanisław Płóciennik, przechodzący szosą, na odcinku Łask—Lutomiersk, został pod wsią Albertów napadnięty przez dwóch, uzbrojonych w rewolwery bandytów. Napastnicy, steroryzowawszy Płóciennika groźbą użycia broni, zrabowali mu portmonetkę z 20 złotymi, poczem ściągnęli z wieśniaka marynarkę oraz buty i zbiegli w niewiadomym kierunku.
Napad dokonany został w czasie ulewnego deszczu. Przemoczony i zziębnięty Płóciennik udał się do najbliższego posterunku policji powiatowej gdzie zameldował o napadzie.
Wszczęte za sprawcami napadu dochodzenie nie dało dotąd pozytywnego wyniku.
Dalsze poszukiwania trwają.

Echo Łódzkie 1934 czerwiec

Sen w aromatycznym stogu.
SPRAWCY NAPADU SCHWYTANI
ŁASK. 24 czerwca. Przed dwoma dniami, jak już o tem donosiliśmy, na odcinku szosy Lutomiersk — Łask został pod wsią Albertowem napadnięty i ograbiony przez dwóch bandytów powracający z targu 24-letni Stanisław Płóciennik. Bandyci zrabowali mu 20 złotych w gotówce oraz marynarkę i buty.
Dwudniowe poszukiwania prowadzone przez posterunek policji powiatowej w Lutomiersku przyczyniły się do ujawnienia obu sprawców napadu.
Ujęto ich ubiegłej nocy, śpiących w stogu siana. Bandyci usiłowali wykazać swoje alibi. Zdradziły ich jednak zrabowane buty i marynarka które mieli na sobie.
Sprawcami okazali się Wacław Cholewka i Józef Chabryń, obaj niewiadomego miejsca zamieszkania.
Cholewka i Chabryń osadzeni zostali w więzieniu łódzkiem do dyspozycji władz sądowych.
Zachodzi przypuszczenie że obaj aresztowani mają na sumieniu prócz dokonanego napadu, szereg innych przestępstw. Dochodzenie przeciwko Cholewce i Chabryniowi trwa.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 85

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
18) Stefanji Iwańskiej, zmarłej w dniu 2 stycznia 1911 roku, współwierzycielce ostrzeżenia na 400 rubli, zabezpieczonego na folwarku Albertów, pow. łódzkiego rep. Nr. 1-b. ros.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 30 kwietnia 1936 roku w tutejszym wydziale hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.


Dziennik Łódzki 1947 nr 143

Z sądów
Ujęcie bandy opryszków
Stanisław Gronowski, Eugeniusz Romanowski, Michał Ropowski, Czesław Hermanowicz i Stanisław Bieńkowski 7 kwietnia br. na drodze leśnej pomiędzy miejscowością Malanów i Chermice (pow. łódzki) zatrzymali przejeżdżającego furmanką wieśniaka i grożąc zastrzeleniem zrabowali mu płaszcz, koc i inne przedmioty. Tego samego dnia bandyci udali się do wsi Albertów, gm. Babice i tam włamali się do mieszkania Aleksandra Gasińskiego. Po sterroryzowaniu domowników bandyci zrabowali garderobę, biżuterię, pieniądze i szereg innych rzeczy. Odchodząc napastnicy zabronili meldować milicji o dokonanym napadzie.
Na noc cała piątka udała się wraz z łupem do lasu. Tu bandyci schronili się w opuszczonym domu. Następnego dnia Ropowski, Hermanowicz i Bieńkowski wyruszyli do pobliskiego osiedla po żywność. Gronowski i Romanowski, korzystając z nieobecności swych towarzyszy zabrali większą część łupu i udali się do Łodzi. Tu sprzedali zrabowane rzeczy Tadeuszowi Moskalowi i Maksymilianowi Lenkowskiemu.


Powiadomiona o napadach milicja wszczęła pościg za bandytami. Wkrótce udało się ująć Ropowskiego i Hermanowicza. W jakiś czas później ujęci zostali Gronowski i Romanowski. 31 bm. staną oni przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Sprawa ich będzie rozpatrywania w trybie doraźnym. T. Moskal oraz M. Lenkowski staną również przed sądem pod zarzutem uprawiania handlu rzeczami pochodzącymi z grabieży.

Dziennik Łódzki 1947 nr 148

4 bandytów
na ławie oskarżonych.
Za rabunek — więzienie.
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy rozpatrywał w trybie doraźnym sprawę czterech młodocianych bandytów: Stanisława Gronowskiego, Eugeniusza Romanowskiego, Michała Ropowskiego i Czesława Hermanowicza.
Oskarżeni, wraz z dotychczas nie ujętym Stanisławem Bienkowskim, w dniu 7 kwietnia b. r. dokonali dwóch napadów. Pierwszy napad miał miejsce w lesie Malanowskim. Bandyci zatrzymanemu gospodarzowi pod groźbą rewolweru zabrali szereg rzeczy. Drugiego napadu dokonali tego samego dnia we wsi Albertów. Bandyci wdarli się do mieszkania Aleksandra Gasińskiego i zagroziwszy użyciem broni, zrabowali pewną ilość gotówki, biżuterii, garderobę i t. p. Wraz z łupem bandyci udali się na nocleg do lasu. Na skutek zawiadomienia milicji przez poszkodowanych o dokonanych napadach wszczęto pościg w wyniku którego w krótkim czasie czterech bandytów znalazło się za kratami.
W dniu wczorajszym, po rozpatrzeniu sprawy w trybie doraźnym, Sąd skazał Michała Ropowskiego — przywódcę bandy i inicjatora napadów na 6 lat więzienia i pozbawienie praw na okres lat 5. Czesław Hermanowicz został skazany na 5 lat więzienia i pozbawienie praw na 5 lat. Stanisław Gronowski i Eugeniusz Romanowski zostali skazani na 3 lata więzienia i pozbawienie praw na okres lat 3.

Dziennik Łódzki 1969 nr 182

W Albertowie pow. Łódź spaliła się stodoła i dach na 2 budynkach. Straty wynoszą ok. 90 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza