-->

wtorek, 5 stycznia 2021

Inwentarz Chrusty Zawady (1829)

Źródło inwentarza: Akta notariusza Antoniego Pstrokońskiego w Sieradzu z roku 1829 akt nr. 149.
(Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.

Mapa Kwatermistrzowska

“Działo się na gruncie wsi Chrustów Powiatu Sieradzkiego, dnia dziesiątego sierpnia roku tysiąc osiemset dwudziestego dziewiątego”.Rejent Powiatu Sieradzkiego wezwany przez Feliksa Kolumne Walewskiego zamieszkałego w Dąbrowie Rusieckiej, dzierżawcę pomienionych wsi, przybywa na miejsce. Obecny przy tej czynności jest również Jan z Domaniewic Domaniewski, pełnomocnik sukcesorów dziedzica majętności Widawskiej Ksawerego Turskiego. Rejent przystępuje do opisania stanu dóbr.

Folwark i Wieś Chrosty

1. Dwór czyli Folwark w strychulce na glinę, maiący dach szkudlany stary przeglądaiący do reperacyi, komin z gruntu murowany, okna dobre, izb trzy, komore, kominki trzy, piece dwa, drzwi troie na zawiasach, reszte na biegunach. Do tego iest przystawiona komora większa z drzewa rzniętego z dachem słomianym i jednemi drzwiami.
2. Stodoła w strychulce na glinę o iednym klepisku pod snopkami, z trzema szorami szkudeł u dołu starych. Wrota na wylot z trzema kunami, trzema czopami, czterma wrzeciądzami z szkoblami. Do niey przystawione z boku kurniki w strychulce na glinę o pięciu drzwiach, w nich dwa korytka, szczyty z tarcic, lecz jednego połowy brakuje od strony kurników. Przyciesi zwyczaynie w ziemie wklęsłe, bo nie podmurowane.
3. Owczarnia w strychulce na glinę o dwoygu drzwiach pod szkudłami lecz staremi. W niey drabki cztery, żłob ieden. Przy niey staynia z wozownią w strychulce na glinę, maiąca drzwi, wrota, dach słomiany, dwa żłoby, a koryto w wozowni.
4. Sołek czyli chlewik z drzewa kostkowego z drzwiami na biegunach i dachem słomianym.
5. Studnia ocembrowana z słupem, żurawiem, korytem i korytkiem.
6. Dziedziniec ogrodzony płotami w słupki z dwiema wrotami. Okolnik przed owczarnią i staynią ogrodzony z wrotami.
Idąc z podwórza do kowala płot chruściany. Droga po obu bokach rowami okopana. Drabiny trzy, iedna na folwarku, druga na stodole, trzecia na owczarni.
7. Chałupa kowala maiąca izbe, sień, dach słomiany, komin lepiony. Statki swoie własne ma kowal.
8. Karczma z drzewa kostkowego, obeymuiąca dach słomiany, komin gliniany, izbe, komore, sień, kominek, piec, okna dwa, drabine na dachu.

Folwark i Wieś Zawady.

1. Folwark na Bugaiu* w ryglówkę na glinę, maiący dach słomiany, komin murowany, izby trzy, komore, sień, okien cztery złych bo w nich brakuie szyb dwadzieścia dwie. Drzwi na biegunach z iednym haczykiem i drabinę starą złą, przyciesi wklęsłe.
2. Stodoła w ryglówkę na glinę z dachem słomianym, szczytami dwiema z tarcic, dwiema klepiskami, wrotami podwoynemi, w szrodku drzwiczkami dwiema u tych wrot z frontu, z tyłu gliną zalepionemi. U wrot kun ośm, u drzwi cztery zawiasy, z szkoblami i wrzecądzami, u tylnych wrot wrzecądze z szkoblami i zatyczkami. Drzwi z dziedzińca do somsieku na biegunach. Przyciesi wklęsłe w ziemie, bo nie podmurowane. W tyle ściana wyprężona i trzy razy wyparta, na przodzie także wklęsła.
3. Owczarnia w ryglówkę na glinę, przyciesi wklęsłe, w kilku mieyscach zgniłe, ściany podparte. Dach słomiany przetarty, u dołu pięć szorów szkudeł ale po części złych. Wrot dwoie na wylot na biegunach, iednych z nich potrzeba nowych bo złe. Drzwiczek dwoie z boku na biegunach z wrzecądzem iednym i szkoblami.
4. Studnia na szrodku dziedzińca z cembrzyną starą. Przy niey socha z kosiorem i korytem starym złym. W owczarni pokład z żerdzi prostych. Żłoby zaś i porządki owczarskie.
5. Karczma we wsi Zawadach stara z drzewa kostkowego pod snopkami, komin murowany. Ma izbe, komore, sień. W izbe okna dwa w nich trzech szybek brakuie, piec i kominek z cegły, posowę z łupanek, przyciesi wklęsłe zgniłe, ściany niektóre wyprężone. W izbie trzy belki słupkami podparte. Staynia wiezdna z drzewa pod snopkami z dwiema żłobami, przyciesi zgniłe.
Stodoła z drzewa kostkowego pod snopkami stara, zła, pochylona i pusta. W izbie stół sosnowy na krokwiach z ławką z bala przy ścianie starą wartuiący złotych trzy, groszy trzy.


(Następnie opisano zasiewy w Zawadach i Chrustach, wymieniono włościan z obu wsi wraz z powinnościami wykonywanymi na rzecz dworu.)

* Folwark na Bugaju to prawdopodobnie folwark Zawadskie zaznaczony na mapie Kwatermistrzowskiej

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza