-->

niedziela, 14 czerwca 2020

Kępina staw

Kępina, nazwa zbiornika retencyjnego utworzonego na rzece Pichna w mieście Zduńska Wola  o powierzchni 5,5 hektara. Zbiornik położony jest między ulicą Leśną a wsią Poręby, w sąsiedztwie Lasu Paprockiego. Nazwa „Kępina” pochodzi od kęp traw porastających mokradła. 
Naturalnie podmokły teren wraz z mieszczącym się tutaj zbiornikiem przeciwpożarowym wykorzystano dla zmagazynowania lokalnych zasobów wody*.
Pracę nad utworzeniem zbiornika rozpoczęto w 1988 roku. W następnym roku budowa została ukończona**.
"Kępina powstała jako zbiornik retencyjny na obszarze granicznym części miasta Zduńska Wola zwanym Pastwiska  z dawnym folwarkiem Zduńska Wola i lasem należącym do folwarku/wsi Paprotnia. Celem budowy Kępiny było osuszenie istniejących tam trzęsawisk (na obszarze tym w okresie II WŚ wydobywano torf) w celu min. powiększenia obszaru zabudowy Pastwisk. Celem było też stworzenie miejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Teren wokół zbiornika został udostępniony w roku 1990 sam zbiornik nigdy jednak nie stał się formalnym kąpieliskiem ze względu na jego zanieczyszczenie.***" 
Źródło informacji:
*  gazeta Życie Zduńskiej Woli z roku 1988
** Urząd Miasta Zduńska Wola 
***Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli.

 Zbiornik Kępina na mapie z 1992 roku.
Kępina na zdjęciu satelitarnym z Geoportalu.

KĘPINA W MAJU 2020 ROKUBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza