-->

sobota, 11 stycznia 2020

Pełkowszczyzna

Pełkowszczyzna, dawniej przyległość położona w dobrach Jankowice w obecnej gminie Poddębice.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1828 nr 17

OBWIESZCZENIE.
Rejent Kancellaryi Powiatu Wartskiego.
Zawiadamia Sz. Publiczność, iż na mocy Uchwały Rady familiyney, w opiece nieletnich po ś, p. JW. Józefie Walewskim pozostałych dzieci, w Sądzie Pokoiu Powiatu Wartskiego spisaney, Dobra Jankowice z przyległością Pełkowszczyzna zwaną, Powiecie Wartskim położone, drogą publiczney licytacyi w trzech-letnią dzierżawę, poczynaiąc od S. Jana Chrzciciela r. b. przez podpisanego Rejenta w dniu 2. Czerwca r. b. rano o godzinie 10. w mieście Warcie więcey daiącemu wypuszczone zostaną. Warunki tego wydzierżawienia każdego czasu u podpisanego Rejenta w mieyscu, lub u JW. Izabelli Walewski, opiekunki, w Balinie przeyrzane bydź mogą.
Warta dnia 20. kwietnia 1828 r.
Woyciech Morkowski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza