-->

wtorek, 28 stycznia 2020

Inwentarz Osowiec Przywidz (1817)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Jana Strachowskiego z roku 1817. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Mapa Kwatermistrzowska

Dnia 14 maja roku 1817 pisarz aktowy Jan Strachowski przybywa do Przywidza, aby opisać stan dóbr dwóch kolonii to jest Przywidza i Osowca. Obie kolonie zostały założone przez Józefa Kossowskiego właściciela Rudnik i innych. Dwa dni wcześniej notariusz zajmował się opisywaniem majętności Rudnickiej.

Pisarz aktowy opisawszy stan dóbr wsi Rudnik przystąpił do opisu stanu dobr koloniów Przywidza i Ossowca in territorio wsi Rudnik załozonych przez niegdy JWo Kossowskiego, a przez JWą dożywotnią Panią kosztem jej rozmierzonych y zastał na kolonij Przywidzu gospodarzy w liczbie trzynastu posiadających gruntu wyrudowanego hub chełmińskich sześć morgę iednę. Ci gospodarze czyli kolonisci mając swe własnym kosztem z drzewa mieyscowego wystawione pobudynki y własne inwentarze opłacają tylko czynszy do dwory według klassy gruntu umiarkowany, siedmiu posiadających hub chełmińskich trzy morg szesnascie opłacają po złotych stoośmdziesiąt z huby iedney rocznie, dwóch posiadających chubę chełmińską iednę morg siedem y poł opłacają rocznie z huby iedney złotych stodwadziescia, czterech posiadających hubę chełmińską y morg siedem i 1/2 opłacayą rocznie z huby złotych dziewiędziesiąt. Oprocz powyzszego czynszu w gotowiznie dają z kazdey huby w naturze jay kopę iednę i odrabiayą z kazdey huby w czasie zniw ręczno dni dziesięć, czynsz opłacają w dwoch ratach na Sty Marcin y Sty Woyciech roku kazdego kolonisci ci są tylko za kontraktem na siewne[?] lata mi się wydaiący czynszownikami.

W pobliskosci kolonij Przywidza znayduie się także kolonija Ossowiec na ktorey iest kolonistów czyli gospodarzy ośmnastu posiadających chub chełmińskich sześć morgów piętnaście. Dwunastu gospodarzy posiadających chub chełmińskich cztery morguw siedm y poł, opłacają z chuby cheł. iedeny rocznie czynszu złotych ośmdziesiąt. Gospodarzy szesciu posiadających chub cheł. dwie[?] morg siedem y poł opłacają z huby rocznie czynszu złotych dwadziescia. Ciż kolonisci mieszkają za podobnymże kontraktem iak koloniia Przywidz y w tych samych ratach cz[ynsz?] y tey samey ilosci y iakosci odbywają y uiszczają inne powinnosci jak kolonia Przywidz.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza