-->

sobota, 30 listopada 2019

Inwentarz Wiatraka na Wani (1817)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Jana Strachowskiego z roku 1817. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Wania na tzw. mapie Kwatermistrzowskiej.

25 kwietnia 1817 roku przed pisarzem aktowym powiatu wartskiego Janem Strachowskim zjawili się Marcin Kurczewski, posesor dóbr narodowych Grzybków i Proboszczowic, zamieszkały we wsi Grzybkach, dziedzic wiatraka wraz z zabudowaniami i ogrodem znajdującego się pod numerem 230 w mieście Warcie na Wani, oraz Szymon Borkowski, młynarz dzierżawca tegoż wiatraka, zamieszkały w budynku mieszkalnym znajdującym się przy wiatraku.
Przybyli zawarli między sobą kontrak arendowny jednoroczny.
Sporządzono również inwentarz obejmujący stan wiatraka i należących do niego zabudowań.

Opis stanu Wiatraka

Wiatrak iakoteż i zabudowania jakie się tylko znayduie należące do tegoż wiatraka podług rezygnacyinych Szymona Borkowskiego, iako i małżonki jego w dniu 9m kwietnia w roku 1816m tranzakcya zawartą została, które to opisanie inwentarza nastąpiło dnia 19go kwietnia roku 1817 i okazało się w tymże wiatraku dezelacya iako to: smigi i wał i podośki, które wypada nowey reperacyi zaś korpus wiatraka iest w dobrym stanie trzymany do tegoż wiatraka porządki należące niżey są wyrażone:
1mo Lina do podnoszenia kamienia składaiąca się z czterech lin skręcona ..........1.
2do Lina do stawidła ..........1.
3tio Łańcuch do wciągania miechów ma łokci 20 i z kuwałem liny ..........1.
4to Łańcuch u dyszla do nakręcania wiatraka ma łokci 20 ..........1.
5to Lina u bębna łokci 21..........1.
6to Drąg żelazny do podnoszenia kamienia..........1
7mo Oskardów do kucia kamieni..........4.
8vo Spiczak żelazny..........1.
9no Pytlów pięknych..........2.
10mo Żubrów..........2.
11m Miernica (1) zamykana szkoblem i wrzecządzem..........1.
12m Szufilki do wybierania mąki..........2.
13m Cwierć do wymiaru..........1.
14m Miarka do pobierania miarek od melenia..........1.
15m Kamienie na tymże wiatraku dobre, na zwiechrznim kamieniu obręcz żelazna.
16m Paprzyca, socha, wrzeciono iest dość w dobrym stanie.
17m Inne żelastwa iakie tylko potrzebuie do wiatraka to się wszystko znayduie: skrzynia i puł skrzynek są dobre.
18m Stępy do tłuczeniana tymże wiatraku jgieł i oleiu 2.
19m Zamknięcie czyli drzwi z zamkiem i szkoblem i zawiasami na górze z chaczykiem i zawiasami.

Budynki mięszkalne

Budynek mięszkalny jako i inne do tegoż budynku należące które niżey wyrażone.

1mo Dom mięszkalny pod szkudłami w którym to domu znayduiącym się na iedney stronie od wiatraka izba z dwiema oknami podwóynemi z podłogą, drzwi na zawiasach z klamką żelazną i chaczykiem, także alkierz przy tey izbie z oknem iednym bez podłogi, z dwoygiem drzwi, z zawiasami, i u iednych drzwi klamka, szkobel i wrzecządz żelazne, na drugiey stronie izba i komora u którey izby okien dwa , w komorze podłoga, drzwi znayduie się przy izbie i komorze troie, w których to drzwi znayduią się zawiasy i klamki i chaczyki u dwoyga, sień i kuchenka w którey dwoie drzwi na zwiasach z klamkami żelaznemi.

Zabudowania do tegoż domu gospodarskie.

1mo Stodoła z dwiema sąsiekami z klepiskiem z zamknięciem dobrym opatrzone żelazne i dachem dobrym.
2do Przy stodole chlew z drzwiami, szkoblem i wrzecządzem bez posowy.
3tio Przy chlewie komora z posową drzwiami z szkoblem i wrzecządzem.
4to Przy komorze obora bez posowy z drzwiami, szkoblem i wrzecządzem.
5to Przy oborze chlewik z drzwiami, szkoblem, wrzecządzem, bez posowy.
6to Przy chlewiku staienka z drzwiami, szkoblem i wrzecządzem, bez posowy.
7mo Przy staience wozownia z podwóynemi wrotami, szkoblem i wrzecządzem, bez posowy.
8vo Przy wozowni szopa bez wrot, w którey to szopie znayduie się karmnik z dobrym zamknięciem.

Parchem idący od szopy do wrot z bali rzniętych, wrota podwóyne, wrotka do wychodu małe, żelazem opatrzone. Parchan od wrot idący do domu mięszkalnego, od domu mięszkalnego parchan do stodoły idący w którym to parchanie znayduią się drzwi do ogrodu za domem zaczynaiące się od wrot, a ciągnace się w tył domu wygrodzone płatami, wiercone koły (2) aż do narożnika komory, w którym to znayduia się drzwi do tegoż ogrodu, w tym ogrodzie znayduie się drzewa owocowych 36, pomiędzy któremi szczepów sztuk 6.
2do Ogrodzenie ogrodu zaczynaiące się od narożnika komory z boku iednego od miasta, z boku drugiego od Mikołaiewic, płotem chruściennym wygrodzone, zaś tył od grobli żerdziami. Studnia w podwórzu, cębrowina dobra. Wyiazd z podwórza szyia wygrodzona płotem chruściennym w którym dybowe (3) koły (4).

Słowa nieczytelne.

(1)


(2)


(3)


(4)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza